Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Ürünlerin ve Hizmetlerin Ticarileştirilmesi

Sanofi, stratejimizle uyumlu olarak şirketimizin sürdürülebilir ve uzun vadeli başarısına kendini adamıştır. Amacımızı ve tutkumuzu sürdürmek için, ticarileştirme yaklaşımımızın hasta ve toplumsal refahı teşvik etmesini, yasalara ve düzenlemelere uymasını ve ayrıca etik ve dürüstlükle faaliyet göstermesini sağlamaya yardımcı olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışırız.

Hastalıkları önlemeye, teşhis etmeye ve tedavi etmeye yardımcı olan ve böylece insanların yaşamlarını iyileştiren yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz. Tüm ürün yaşam döngüsü boyunca yüksek etik standartlara bağlı kalırız ve hastaların ve paydaşların güvenini kazanırız. İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olmak, yeniliği ödüllendiren ve ayrıca ürün ve hizmetlerimize ihtiyaç duyan tüm hastaların bunlara erişmesini sağlayan bir yaşam bilimleri ekosistemini gerektirir.  Yeni ürün ve hizmetleri aciliyet duygusuyla sunmaya ve bu ürün ve hizmetlerin yanı sıra iş süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye kararlıyız.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Yaşamsal kaynakları yetersiz hizmet alan sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya, araştırma ve geliştirmeyi iyileştirmeye, tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmeye ve ayrıca mevcut ve gelecekteki hasta refahı için erişimi artırmaya yönlendiren bir ticarileştirme yaklaşımını izleyerek.
 • Mümkün olan en iyi ürün ve hizmetleri ticarileştirmek için çeşitli paydaşlarla birlikte çalışarak, böylece faydaları hastalar için en üst düzeye çıkarabiliriz.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Yeni ürünler için, dört kriteri dikkate alan Küresel Erişim ve Fiyatlandırma İlkelerimize dayanan ticari bir yaklaşım benimsiyoruz:
  • ürünlerin toplam katma değeri
  • benzer tedavilerin kullanılabilirliği veya beklenen kullanılabilirliği
  • ülkelerin yeni ilaçlar alabilmesi
  • lansman sırasında ilaca veya aşıya özgü benzersiz faktörler
 • Kişilerin ödeme yeteneklerine bakılmaksızın, ürünlerimize ve hizmetlerimize hızlı, yaygın ve eşit erişim için çabalıyoruz.
 • Ürünlerimiz ve etkiledikleri hastalık durumları, topladığımız veriler ve ürün tedarikimiz hakkında sağladığımız bilgiler dahil olmak üzere ticarileştirme yaklaşımımızda şeffafız.
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi etik bir şekilde, dürüstlükle ve geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olarak tanıtırız. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki iletişimleri doğru, dengeli ve yanıltıcı olmayacak şekilde tasarlarız
 • Fayda-Risk Dengesinin Korunması

  Sanofi, ürünleri hakkında şeffaf iletişim kurmayı taahhüt ederken, etkililik, güvenlik profili ve hizmetler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak güncellenmesini de sağlar.

  Daha fazlasını okuyun
 • Bilimsel Dürüstlükle Araştırma ve Geliştirmeyi Hızlandırma

  Sanofi’de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi dürüstlükle yürütmeye ve ürünlerimizin doğru kullanımını kolaylaştırmak için ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İyi İşletme Uygulamalarının Sürdürülmesi

  Sanofi’de insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında en yüksek kalitede ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Dijital Sağlık Yoluyla Tıbbı Dönüştürme

  Sanofi, tıp uygulamalarını ileriye taşımak ve dijital çözümler için güvenli ve tasarımı gereği etik (ethics-by-design) değerlere sahip bir ortam yaratmak için teknolojiden yararlanıyor.

  Daha fazlasını okuyun