Bu Davranış Kuralları kimler için geçerlidir?

Bu Davranış Kuralları kimler için geçerlidir?

Kurallarımız, tüm Sanofi çalışanları ve yükleniciler ve iş ortakları gibi Sanofi için veya Sanofi adına çalışan herkes için geçerlidir. İşimizi yönlendiren değerleri ve beklentileri anlamamıza yardımcı olur. Değerlerimizi ve beklentilerimizi hayata geçirmek için hepimizin sergilemesi gereken davranışları açıklar. Aynı şekilde, insanların daha iyi hissetmelerine ve daha uzun yaşamalarına yardımcı olma amacımızı yerine getirmemize yardımcı olur. Kurallarımızı anlamak ve yaşamak Sanofi’de istihdamın bir koşuludur. Sanofi, sağlık çalışanları ve sağlayıcıları, hükümetler, araştırma kurumları ve hasta kuruluşları dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızda yüksek etik davranış standartlarını teşvik eder.

Bu Kurallar, kuruluşumuz genelinde ve etkileşimde bulunduğumuz tüm kişilerle bir dürüstlük kültürünü destekleyen Sanofi standartlarının ve prosedürlerinin altında yatan temel referans belgesidir.

Kuralların özel uygulamasının yerel yasalara veya düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterdiği durumlar olabilir. Bu Kuralların yerel yasalarda veya düzenlemelerde belirtilenlerden daha yüksek davranış standartları ortaya koyduğu durumlarda, Kurallarımız geçerli olmalıdır. Yerel yasa veya yönetmeliklerin Kurallarda belirtilenlerden daha yüksek davranış standartları getirdiği durumlarda, yerel yasa ve yönetmelikler geçerli olmalıdır.