Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

Sanofi, hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında hem de hastaların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olan paydaşlar arasında, hiçbir şekilde rüşvet verilmesine veya kişisel çıkar için gücün kötüye kullanılmasına hoşgörü göstermez.

Bu tür rüşvet ve yolsuzluk eylemleri, özellikle sağlık çalışanları, hasta kuruluşları, devlet görevlileri ve devlet kuruluşlarında herhangi bir davranışı veya kararı etkilemek amacıyla herhangi bir kişiye değerli bir şey vermeyi veya herhangi bir kişiden bir şey almayı içerir. Yolsuzluk hastalara zarar verir, sağlık hizmetlerine olan güveni sarsar ve ilaçlara yapılan yatırımı azaltabilir. Yolsuzluk aynı zamanda sağlık eşitsizliklerini teşvik eder ve ekonomik kalkınmayı, insan haklarını ve çevresel sürdürülebilirliği engeller. Her türlü yolsuzluğa karşı hoşgörü göstermememiz, Sanofi’yi sağlam bir dürüstlük kültürü geliştirmeye yöneltmektedir. Bu ayrıca, amacımıza engel olabilecek her yerde kuruluşumuzun dışında yolsuzlukla mücadele etmemiz için bizi motive eder.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Bu, hem Sanofi içinde hem de sektörümüze dokunan herkeste rüşvet ve yolsuzluğu önleyerek, inovasyonu destekleyerek, yüksek ürün ve hizmet kalitesi sağlayarak ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek ve toplumun beklentilerini karşılamak için kamu ve özel kaynakları koruyarak şirketin amacını gerçekleştirmesini ve sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Şirket içinde rüşvet ve yolsuzluğu önleme taahhüdümüz ve şirket dışında bununla mücadele etme kararlılığımız sayesinde hastalara ve paydaşlarımıza karşı güvenilirliğimizi göstererek.
 • Çalışanlarımızı potansiyel rüşvet ve yolsuzluk risklerini proaktif olarak belirlemeleri, değerlendirmeleri ve azaltmaları ve onları yönetmek için kaynaklarımıza öncelik vermeleri için yetkilendirerek
 • Yolsuzluk ile mücadele etmek ve sağlık sistemlerinin dayanıklılığını güçlendirmek için biyofarmasötik endüstrisinde ortak veya çok taraflı girişimlerin yanı sıra hastalar, sağlık çalışanları, sivil toplum ve çok taraflı kuruluşlar ile ortaklık yaparak.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Çalışanlarımızın veya iş ortaklarımızın herhangi bir rüşvet ve yolsuzluk eylemine veya bu şekilde algılanabilecek bir eyleme karışmasını yasaklarız. Bu tür eylemlerin belirlenmesine ve önlenmesine yardımcı olmak için çalışanlarımıza düzenli olarak eğitim verirken, olası rüşvet ve yolsuzluk eylemlerini bildirmelerini isteriz.
 • Yasal olarak izin verildiği zaman bile kolaylaştırıcı ödemeler yapılmasını yasaklarız.
 • Çalışanların üçüncü taraflardan hediye almasını veya vermesini yasaklarız.
 • Misillemeye karşı korumalarla, bir çalışanın veya iş ortağının rüşvet veya yolsuzluk endişelerini gizli bir şekilde dile getirme ve bildirme yeteneğine yönelik süreçleri korur ve önündeki engelleri ortadan kaldırırız.
 • Sorumluluklarını bağımsız olarak yerine getirebilen ve yönetici liderliğe doğrudan erişimi olan sağlam bir etik ve uyum işlevini destekleriz.
 • Tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına ve düzenlemelerine uyulmasını sağlamak ve yasaların en yüksek iş dürüstlüğü standartlarını sürdürmekte yetersiz kaldığı durumlarda etik ilkelerimizi uygulamak için dünyanın dört bir yanındaki deneyimli uzmanlarımızdan yararlanırız.
 • Tedarikçiler, müşteriler ve üçüncü taraf satış ve pazarlama aracıları dahil olmak üzere iş ortaklarımızla ilişki kurmadan önce ve iş ortaklığımız sırasında periyodik olarak risk temelli rüşvetle mücadele durum tespiti yaparız. Bu izleme yoluyla ortaya çıkan herhangi bir potansiyel sorun, gerekirse fesih de dahil olmak üzere bir risk azaltma planına olan ihtiyacı belirlemek için incelenir ve değerlendirilir.