Etik ve Risk Kültürü

Bilimin mucizelerinin peşinden gitmek için güçlü bir ahlaki pusulaya ihtiyacımız var.

Bizimki gibi cesur ve asil bir amaç, etik ve iş dürüstlüğünü yönlendiren ve bunlar tarafından yönlendirilen bir kültür gerektirir. Bu, hizmet verdiğimiz insanlar için doğru kararları verebilmemiz açısından hepimizin en iyi etik benliği ile işte var olması anlamına gelir.

Bunu başarmak için, düşünülmüş risk alma, adalet ve etik ilkelere dayanan karar verme ilkemiz, doğru olanı yapmak için her düzeyde bize rehberlik eder.

Bu aynı zamanda hastalarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza en iyi sonucu sunmak için eylemlerimiz konusunda sorumluluk almak anlamına gelir.

Etik Kültürümüz

Davranış Kuralları ilkelerimize uygun olarak hareket ettiğimizde, kültürümüz ve etik kurallarımız birbirimizi besleyerek “erdemli bir etik zincir” oluşturur.

Örneğin, dürüstlük ve adaletin peşinden giderken, etik ve güvenli bir ortamı teşvik eder ve çalışanlarımızın doğru soruları sormaları ve statükoya meydan okuması için daha fazla güven, sorumluluk ve cesaret sağlarız. Tüm bunlar, hastaları düşüncelerimizin merkezinde tutarak amacımızı gerçekleştirmemize yardımcı olur.

Davranış Kurallarımız ahlaki pusulamızı tanımlar ve uygulamamıza yardımcı olur, etik ve adil kararlar almamız için bize rehberlik eder.

Düşünülmüş Risk Alma, Sanofi’de karar verme şeklimizdir

Tıp uygulamasını dönüştürmek zordur. Bu zorluklar, önümüzde yatan heyecan verici fırsatlara ve bilimimizin insanların yaşamları üzerindeki olumlu etkisine gölge düşürmemelidir.

Çığır açan gelişmelere ulaşmak için, en yüksek etik standartları ve iş dürüstlüğünü korurken inovasyon potansiyelimizi güvenli bir şekilde ortaya çıkarmamız gerekiyor. Büyük ödüllerle birlikte risklerin de geldiğini biliyoruz. Ve sağlık hizmetlerinin hızlı ilerleyen, belirsiz dünyasında, ilgili riskleri ve fırsatları tartmamız ve dürtülerimiz konusunda şeffaf olmamız gerekir. Bunu başarmak için ortak bir karar verme çerçevesine güveniyoruz.

Düşünülmüş Risk Alma Nedir?

Düşünülmüş Risk Alma, “Mor Bölge” denilen alanda risklerin üstesinden gelirken fırsatları en üst düzeye çıkararak doğru kararlar vermekle ilgilidir.

Şirketimizin risk alma kapasitesi dahilinde alabileceğimiz doğru risk seviyesini bulmamızı, aşırı dikkat ve dikkatsizlikten kaçınmamızı ve böylece fırsatları doğru zamanda yakalayarak hastalarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza en iyi sonucu sunmamızı gerektirir.

Düşünülmüş Risk Alma, organizasyon kültürümüzün bir kolaylaştırıcısıdır ve çalışan değer teklifimiz ile Play to Win (Kazanmak için Oyna) davranışlarımızın bir katalizörüdür. Davranış, karar verme ve sorumluluk alma şeklimizi yansıtır.

Düşünülmüş Risk Alma asla pervasız değildir. Dürüstlüğümüzden ödün vermeyiz. Yasaları çiğnemeyiz veya politikalarımıza aykırı davranmayız. Hastalarımızı, çalışanlarımızı veya gezegenimizi riske atmayız.

Sanofi’de hepimiz TRT ilkelerimizi kullanarak Düşünülmüş Risk Alma zihniyetini benimseme gücüne sahibiz:

Düşünülmüş: Doğru olanı yapmak için çalışanlarımızın sağlam muhakemesine ve değerlerimize güveniriz. Farklı görüşler aramak ve düşüncelerimizi genişletmek için doğru paydaşlarla çalışırız. Etik ve kapsayıcıyız.

Risk: Bilinçli ve cesur seçimler yapmak ve faydaların risklerden daha ağır basmasını sağlamak için riskleri ve fırsatları dengeleriz. Çözümler bulurken hastaları ve müşterileri düşüncelerimizin merkezinde tutarız. Cesuruz ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket ediyoruz.

Alma: Net karar verme rolleriyle pragmatik bir yaklaşım izleriz. Kararlarımızın sorumluluğunu alırız, başarıları kutlarız ve beklenmedik sonuçlardan ders çıkarmak için Tek Sanofi olarak bir araya geliriz. Yetkili ve sorumluyuz.

Düşünülmüş risk alma nasıl uygulanır?

Her gün karar verirken, kendimize doğru soruları sorarak ve TRT (Thoughtful Risk Taking/Düşünülmüş Risk Alma) ilkelerini uygulayarak bize rehberlik etmesi için 6 basit ve pratik adımdan oluşan bir karar verme süreci tasarlanmıştır:

 • Adım 1: Tanımla
 • Adım 2: Dahil Et
 • Adım 3: Değerlendir
 • Adım 4: Karar ver
 • Adım 5: Yürüt
 • Adım 6: Öğren

Biz buna “TRT deneyimi” diyoruz.

Bu, doğru zihniyeti etkinleştirmemize ve organizasyonun her düzeyinde en iyi kararları vermek için ortak ve tutarlı bir yaklaşımı izlememize yardımcı olur.

TRT deneyimini yaşarken, nelerin işe yaradığını ve nelerin iyileştirilebileceğini göz önünde bulundurarak kararlarımız üzerinde düşünmeye ve toplu olarak büyümek için en iyi uygulamaların ve öğrenilen derslerin paylaşılmasını sağlamaya davet ediliyoruz.

Adil ve Etik Karar Verme

Adil kararlar vermek

Adil bir karar vermek, ön yargıdan kaçınmak ve süreç boyunca şeffaf, objektif ve adil kriterleri sağlamakla ilgilidir. Bu aynı zamanda ilgili tüm bilgileri toplamak ve değerlendirmek, karardan etkilenecek kişilerin görüşlerini dinlemek ve kararımız için açık ve anlamlı bir gerekçe sunmak anlamına gelir.

Gri alanlarda gezinmek

İlerlemenin peşinden gitmek için her gün karmaşık kararlar vermeliyiz. Bu kararlar her zaman iki yönlü değildir. Peki gri bölgelerde nasıl gezinebiliriz? Yasalara ve düzenlemelere uymanın tartışmasız olmasının ötesinde doğru olanı yapma neye benzer?

Etik kararlar almak için iki şeyi anlamamız gerekir: (1) eylemlerimizin potansiyel sonuçları ve (2) bu eylemler için motivasyonumuz.

Bu, kararımızın sonucunun sorumluluğunu almak ve doğru olanı yapmak için, sürekli bir kendi kendini sorgulama yoluyla iyi bilgilendirilmiş muhakememize güvenmek anlamına gelir:

 • Kararım, insanların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinden gitme amacımızla uyumlu mu?
 • Kararım Sanofi’nin değerleriyle uyumlu mu?
 • Herhangi bir yasayı, Sanofi politikasını, prosedürünü veya bu kurallarda belirtilen herhangi bir şeyi ihlal ediyor muyum?
 • Kolektif çıkarları kendi kişisel çıkarımın önüne mi koyuyorum?
 • Başkalarına kendime davranılmasını beklediğim şekilde davranıyor muyum?
 • Kararımı çevrim içi olarak herkesin sonsuza kadar okumasından memnun olur muyum?

Bu sorulardan herhangi birinin yanıtı “HAYIR” ise yardım isteyin.

Kurumsal Adalet

Kurumsal Adalet nedir?

Şirket olarak davranış şeklimizin çalışanlarımız üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Sanofi’yi adil ve güvenli bir iş yeri haline getirmek için insanların kendilerine adil davranıldığını hissettikleri ve konuşmaktan, yardım istemekten veya doğru olmayan, hissedilmeyen veya doğru görünmeyen şeylere karşı çıkmaktan korkmadıkları bir kültürü teşvik ediyoruz.

Konuşmaya elverişli bir ortam yaratmak amacıyla Sanofi, bunu güvenli bir şekilde ve en büyük etkiyle yapmak adına ihtiyaç duyduğumuz kaynakları ve mekanizmaları devreye sokmak için her türlü çabayı göstermektedir.

Tüm bu mekanizmalar birlikte güçlü bir kurumsal adalet kültürüne olanak tanır ve bu kültür her birimize, sesimizi yükseltmek için kendimizi güçlü hissetmemiz açısından gereken adalet ve güven algısını aşılar.

Sıfır tolerans

Sanofi, etik, iş dürüstlüğü ve karşılıklı saygı kültürünü geliştirme taahhüdünde, bir kişinin haysiyetini olumsuz yönde etkileyebilecek veya Sanofi veya itibarı üzerinde zarar verici bir etkiye sahip olabilecek her türlü davranışı yasaklar. Herhangi bir sahtekarlık, taciz veya ayrımcılığa göz yummayız veya bunları desteklemeyiz. Bu davranışlar esasen ana değerlerimizle bağdaşmaz ve küresel olarak tüm faaliyetlerimizde ve tüm çalışanlarımızla ilgili olarak sıfır tolerans yaklaşımına tabi olur.

Endişenizi dile getirin

Sanofi’de, çalışanlarımızı soruları veya endişeleri olduğunda seslerini yükseltmeye ve seslerinin duyulacağına dair güvence vermeye teşvik ediyoruz. Taahhüt ettiklerimiz:

 • Dikkatimize sunulan soru ve endişeleri derhal ele almak.
 • Doğru olduğunda dile getirilen endişeler hakkında bağımsız, adil ve dengeli soruşturmalar yürütmek.
 • Rapor eden kişinin gizliliğini korumak ve kişinin tanımlanma riskini azaltmak için tüm makul çabayı göstermek.
 • Disiplin ve düzeltici eylemler politikamıza uygun olarak şeffaf ve tutarlı bir şekilde uygun ön yargısız disiplin eyleminde bulunmak.
 • Gerçekler doğrulanmadan önce asla insanları suçlamamak veya cezalandırmamak.
 • Bildirilen olguların yanlış olduğu ortaya çıksa veya başka bir işlem yapılmasa bile, güçlü misilleme yapmama politikamız aracılığıyla iyi niyetle ve kötü niyet olmaksızın endişelerini bildiren herkesi korumak.
 • Şirket genelinde örnek teşkil eden çalışanlarımızla doğru tonun belirlenmesini sağlamak için kültürümüzü, uyumumuzu, davranışlarımızı ve iş faaliyetlerimizi sürekli olarak izlemek.

Kurumsal Adaletin bu ana ilkelerini izleyerek, çalışanlarımız bütünüyle kendilerini vererek işte var olabilir ve Sanofi’nin olabileceği en iyi iş yeri olmasında pay sahibi olabilir.

Daha ileri gitmek ister misiniz?

Riskleri en aza indirirken fırsatları nasıl en üst düzeye çıkardığımızı keşfedin.

 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığı Destekleme

  Sanofi’de, topluluklarımızın çeşitliliğini yansıtmak, tıp uygulamalarını ileriye taşımak için tüm benliğimizi daima ortaya koymak istiyoruz. Kim olduğumuz, ne yaptığımız ve bunu yapma şeklimizle dünyada bir etki yaratmak istiyoruz ve bunu gerçekten yapmanın tek yolunun bunu birlikte ve “Her Şey Dahil” olarak yapmak olduğunun farkındayız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İnsanlara Saygı Duymak, Psikolojik Güvenliği ve Refahı Teşvik Etmek

  Amacımız insanların yaşamlarını iyileştirmek olduğundan, dünyadaki her bireye saygıyı sürdürmeye kararlıyız. Bu, Sanofililerin fiziksel ve psikolojik sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra insan haklarına ve özgürlüklerine, çalışma haklarına ve bireyler arasında insana yakışır çalışmalara olan saygımızı içerir. Sanofi’de, herkesin kendini güvende hissedebileceği ve tüm benliği ile işte var olmasını destekleyecek bir ortam yaratırız. Bu, yenilikçilik ve yaratıcılığı mümkün kılar, böylece hizmet verdiğimiz insanlar için ilerlemeyi sürdürebiliriz. Her Sanofilinin amaca yönelik bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik sağlık, güvenlik ve refahı bir öncelik haline getiriyoruz. “All Well” (Her Şey yolunda) yaklaşımımız şunları içerir: Sağlıklı zihinler: Duygusal ve zihinsel sağlığın desteklenmesi Sağlıklı çalışma kültürü: Her düzeyde saygılı, destekleyici ve kapsayıcı bir kültür oluşturulması Sağlıklı finansal bilgiler: Her birimizin hayatın her aşamasında finansal durumlarımızı yönetmesine ve kontrol altında tutmasına yardımcı olunması ve Sağlıklı vücut: İyi fiziksel sağlığı destekleme, önleme ve kaliteli sağlık hizmetlerine odaklanılması Sanofililerin Play to Win (Kazanmak İçin Oyna) davranışlarını benimsemeleri için fiziksel ve psikolojik sağlık ve güvenlik temelini güvence altına almamız, karşıklıklı ve kişiler arası güven oluşturmamız ve çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini, çekinmeden konuşmalarını ve düşünülmüş riskler almalarını sağlamamız gerektiğini anlıyoruz. Bu hedefler, güvenli ve olumlu bir çalışma ortamını desteklemek için endişeleri dile getirme ve bildirme konusundaki Kurumsal Adalet ilkelerimizle uyumludur. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve ILO Temel Sözleşmelerine olan bağlılığımız sayesinde tüm insanlara saygımızı gösteriyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Veri Gizliliğini ve Bilgileri Koruma

  Sanofi, hastalarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yararına ve düzenleyici yükümlülüklere tam olarak uyulmasını sağlamak amacıyla kuruluşumuzun her düzeyinde veri gizliliği ve bilgi güvenliğine bağlıdır.

  Daha fazlasını okuyun
 • Ürünlerin ve Hizmetlerin Ticarileştirilmesi

  Sanofi, stratejimizle uyumlu olarak şirketimizin sürdürülebilir ve uzun vadeli başarısına kendini adamıştır. Amacımızı ve tutkumuzu sürdürmek için, ticarileştirme yaklaşımımızın hasta ve toplumsal refahı teşvik etmesini, yasalara ve düzenlemelere uymasını ve ayrıca etik ve dürüstlükle faaliyet göstermesini sağlamaya yardımcı olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışırız. Hastalıkları önlemeye, teşhis etmeye ve tedavi etmeye yardımcı olan ve böylece insanların yaşamlarını iyileştiren yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz. Tüm ürün yaşam döngüsü boyunca yüksek etik standartlara bağlı kalırız ve hastaların ve paydaşların güvenini kazanırız. İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olmak, yeniliği ödüllendiren ve ayrıca ürün ve hizmetlerimize ihtiyaç duyan tüm hastaların bunlara erişmesini sağlayan bir yaşam bilimleri ekosistemini gerektirir.  Yeni ürün ve hizmetleri aciliyet duygusuyla sunmaya ve bu ürün ve hizmetlerin yanı sıra iş süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İş Ortaklarını Görevlendirme

  Sanofi’de, en yüksek etik standartları sürdürmesini beklediğimiz çeşitli iş ortaklarıyla çalışıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Serbest ve Adil Rekabet Etme

  Sanofi, çığır açan tedavileri doğru zamanda ve doğru nedenlerle sunarak hastalar, topluluklar ve paydaşlar için daha iyi sonuçlar sunmaya çalışmaktadır. Şirketlerin bilimin mucizelerini usule aykırı bir avantaj sağlamadan özgürce ve adil bir şekilde araştırdığı eşit şartların sağlandığı bir ortamı destekliyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

  Sanofi, hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında hem de hastaların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olan paydaşlar arasında, hiçbir şekilde rüşvet verilmesine veya kişisel çıkar için gücün kötüye kullanılmasına hoşgörü göstermez.

  Daha fazlasını okuyun
 • Çevreyi Koruma

  İklim değişikliği, zamanımızın en acil sorunlarından biridir. Sanofi’nin acil ve uzun vadeli başarısı, gezegenimizi korumayı ve insanlığın muhtaç olduğu doğal hava, toprak ve su ortamını korumak için kararlı bir liderliği gerektirir.

  Daha fazlasını okuyun
 • Topluma Bağlılık

  Sosyal etkiye yaklaşımımız, topluma ve hizmet verdiğimiz topluluklara olan bağlılığımızı güçlendirmek, yeniden teyit etmek ve artırmaktır. Sosyal etkimiz üç çabayla sağlanmaktadır:

  Daha fazlasını okuyun
 • Sosyal Medyadan Yararlanma ve Sorumlu İletişim Kurma

  Sanofi’de, paydaşlarımızın sosyal medya ve dijital platformlar dahil olmak üzere bizden haber almalarını ve bizimle iletişim kurmalarını sağlarız. Bunun duyarlı iletişim kurmamızı gerektirdiğinin farkındayız ve bunu yapmaya tam olarak kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Fayda-Risk Dengesinin Korunması

  Sanofi, ürünleri hakkında şeffaf iletişim kurmayı taahhüt ederken, etkililik, güvenlik profili ve hizmetler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak güncellenmesini de sağlar.

  Daha fazlasını okuyun
 • Bilimsel Dürüstlükle Araştırma ve Geliştirmeyi Hızlandırma

  Sanofi’de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi dürüstlükle yürütmeye ve ürünlerimizin doğru kullanımını kolaylaştırmak için ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Paydaşlarla Etkileşim

  Sanofi, paydaşlarla etkileşim kurarken hasta odağını korumanın yanı sıra dürüstlük, saygı, meşru niyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde hareket etmeyi taahhüt eder.

  Daha fazlasını okuyun
 • Finansal Dürüstlüğün Korunması

 • İyi İşletme Uygulamalarının Sürdürülmesi

  Sanofi’de insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında en yüksek kalitede ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Dijital Sağlık Yoluyla Tıbbı Dönüştürme

  Sanofi, tıp uygulamalarını ileriye taşımak ve dijital çözümler için güvenli ve tasarımı gereği etik (ethics-by-design) değerlere sahip bir ortam yaratmak için teknolojiden yararlanıyor.

  Daha fazlasını okuyun