Sanofi Kültürü ve Stratejisi

Amacımız ve tutkumuz

Biz, tıp uygulamalarını ileri taşımaya kendini adamış, yetenekli insanları ve yenilikçi bilimi bir araya getiren modern bir sağlık şirketi olan tek Sanofi’yiz. Bugün, birleştirici bir amaç ile hareket ediyoruz: İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşindeyiz. Ortak bir tutkuyu paylaşıyoruz: Dünya genelinde milyonlarca insan için imkansız olanı mümkün hale getirmek.

Toplum nezdinde, en çok ihtiyaç duyan insanlara ilaç ulaştırmaya, gezegene daha iyi bakmaya ve hizmet verdiğimiz toplulukların çeşitliliğini yansıtmaya kararlıyız.

Play to Win stratejimiz

Cesur stratejimiz dört temel önceliğe dayanmaktadır:

 • Şirket profilimizi güçlendirmek için portföyümüze öncelik vererek büyümeye odaklanıyoruz.
 • Hastalarımıza dönüştürücü tedaviler sunarak inovasyona öncülük ediyoruz.
 • Üretim hattımıza yeniden yatırım yapmak için kararlı adımlar atarak verimliliği artırıyoruz.
 • Çalışanlarımızı yetkilendiren ve sorumluluğu teşvik eden bir kurumsal kültür yaratarak çalışma şeklimizi yeniden keşfediyoruz.

Entegre Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejimiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejimiz, Play to Win temel iş stratejimizle uyumlu dört yapı taşına odaklanır:

 • Sağlık sistemlerinin sürdürülebilir kalmasına yardımcı olurken, sağlığa küresel erişim ve uygun maliyet sağlayarak uygun fiyatlı erişimi taahhüt ediyoruz.
 • Karşılanmayan ihtiyaçların giderilmesi açısından Araştırma ve Geliştirme aşamasının en ileri noktasındayız ve insanların dolu dolu yaşamasına yardımcı oluyoruz.
 • İşimizin çevresel etkisini en aza indirerek Gezegenimizi önemsiyoruz.
 • İş yerinde ve ötesinde hareket ederek, tüm Sanofi çalışanlarına değişimin lideri olma şansını vererek farklı ekiplerimizin potansiyelini ortaya çıkarıyoruz.

Çalışan değer teklifimiz

Çalışanlarımıza verdiğimiz söz, ilerlemenin peşinden koşmak ve birlikte olağanüstü şeyleri keşfetmektir: daha iyi bilim, daha iyi ilaçlar, daha iyi sonuçlar. Tüm bu gelişimin size ihtiyacı var. Dünyanın çeşitli yerlerindeki farklı özgeçmişlere sahip insanlar, tek bir amaçla birleşerek farklı roller üstleniyor: İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olma isteği.

Sanofililer olarak bizler şu özelliklere sahibiz:

 • Amacımızı ve becerilerimizi paylaşarak daha fazlasını keşfederiz.
 • Değişimi kovalar ve yenilikçi fikirleri benimseriz.
 • İşimiz, hastalarımız, toplumumuz ve gezegenimiz için doğru olanı yaparız. Yapılması en zor şey olsa bile doğru kararı vermeye ve harekete geçmeye kararlıyız.
 • Hizmet verdiğimiz insanlara daha iyi çözümler bulmak için düşünülmüş riskler alarak mucizeler yaratırız.

Kültürümüz ve davranışlarımız

Herkesin kazanmak için oynayacak bir konumda olmasını, tüm benliklerini işe vermesini istiyoruz.

Amacımız, dört temel davranışla etkinleştirilir ve harekete geçirilir:

 • Sınırları zorlarız

  kendimizi daha çok değil daha akıllıca çalışmaya, düşünülmüş riskler almaya ve yeni şeyler denemeye cesaret etmeye zorlarız çünkü daha iyinin bulunabileceğine inanıyoruz.

 • Harekete geçeriz

  bilgiye dayalı kararlar alırız ve sonuç alma konusunda proaktif davranırız. En büyük etkiye sahip olacak şeyleri önceliklendiririz, işleri halletmek için kişisel sorumluluk alırız ve sorunlara çözüm ararız.

 • Hastalar ve müşteriler için hareket ederiz

  zamanımızı ve paramızı akıllı bir şekilde kullanarak üretim hattımızı desteklediğimizden emin oluruz ve topluluklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için kapsayıcı, bilgiye dayalı kararlar alırız.

 • Sanofi’yi bir bütün olarak düşünürüz

  doğru olanı yaparak, birbirimizle paylaşarak ve birbirimizden öğrenerek ve kolektif ilerlemeyi önceliklendirerek Amacımızı ön planda tutarız.

Daha ileri gitmek ister misiniz?

Riskleri en aza indirirken fırsatları nasıl en üst düzeye çıkardığımızı keşfedin.

 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığı Destekleme

  Sanofi’de, topluluklarımızın çeşitliliğini yansıtmak, tıp uygulamalarını ileriye taşımak için tüm benliğimizi daima ortaya koymak istiyoruz. Kim olduğumuz, ne yaptığımız ve bunu yapma şeklimizle dünyada bir etki yaratmak istiyoruz ve bunu gerçekten yapmanın tek yolunun bunu birlikte ve “Her Şey Dahil” olarak yapmak olduğunun farkındayız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İnsanlara Saygı Duymak, Psikolojik Güvenliği ve Refahı Teşvik Etmek

  Amacımız insanların yaşamlarını iyileştirmek olduğundan, dünyadaki her bireye saygıyı sürdürmeye kararlıyız. Bu, Sanofililerin fiziksel ve psikolojik sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra insan haklarına ve özgürlüklerine, çalışma haklarına ve bireyler arasında insana yakışır çalışmalara olan saygımızı içerir. Sanofi’de, herkesin kendini güvende hissedebileceği ve tüm benliği ile işte var olmasını destekleyecek bir ortam yaratırız. Bu, yenilikçilik ve yaratıcılığı mümkün kılar, böylece hizmet verdiğimiz insanlar için ilerlemeyi sürdürebiliriz. Her Sanofilinin amaca yönelik bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik sağlık, güvenlik ve refahı bir öncelik haline getiriyoruz. “All Well” (Her Şey yolunda) yaklaşımımız şunları içerir: Sağlıklı zihinler: Duygusal ve zihinsel sağlığın desteklenmesi Sağlıklı çalışma kültürü: Her düzeyde saygılı, destekleyici ve kapsayıcı bir kültür oluşturulması Sağlıklı finansal bilgiler: Her birimizin hayatın her aşamasında finansal durumlarımızı yönetmesine ve kontrol altında tutmasına yardımcı olunması ve Sağlıklı vücut: İyi fiziksel sağlığı destekleme, önleme ve kaliteli sağlık hizmetlerine odaklanılması Sanofililerin Play to Win (Kazanmak İçin Oyna) davranışlarını benimsemeleri için fiziksel ve psikolojik sağlık ve güvenlik temelini güvence altına almamız, karşıklıklı ve kişiler arası güven oluşturmamız ve çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini, çekinmeden konuşmalarını ve düşünülmüş riskler almalarını sağlamamız gerektiğini anlıyoruz. Bu hedefler, güvenli ve olumlu bir çalışma ortamını desteklemek için endişeleri dile getirme ve bildirme konusundaki Kurumsal Adalet ilkelerimizle uyumludur. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve ILO Temel Sözleşmelerine olan bağlılığımız sayesinde tüm insanlara saygımızı gösteriyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Veri Gizliliğini ve Bilgileri Koruma

  Sanofi, hastalarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yararına ve düzenleyici yükümlülüklere tam olarak uyulmasını sağlamak amacıyla kuruluşumuzun her düzeyinde veri gizliliği ve bilgi güvenliğine bağlıdır.

  Daha fazlasını okuyun
 • Ürünlerin ve Hizmetlerin Ticarileştirilmesi

  Sanofi, stratejimizle uyumlu olarak şirketimizin sürdürülebilir ve uzun vadeli başarısına kendini adamıştır. Amacımızı ve tutkumuzu sürdürmek için, ticarileştirme yaklaşımımızın hasta ve toplumsal refahı teşvik etmesini, yasalara ve düzenlemelere uymasını ve ayrıca etik ve dürüstlükle faaliyet göstermesini sağlamaya yardımcı olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışırız. Hastalıkları önlemeye, teşhis etmeye ve tedavi etmeye yardımcı olan ve böylece insanların yaşamlarını iyileştiren yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz. Tüm ürün yaşam döngüsü boyunca yüksek etik standartlara bağlı kalırız ve hastaların ve paydaşların güvenini kazanırız. İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olmak, yeniliği ödüllendiren ve ayrıca ürün ve hizmetlerimize ihtiyaç duyan tüm hastaların bunlara erişmesini sağlayan bir yaşam bilimleri ekosistemini gerektirir.  Yeni ürün ve hizmetleri aciliyet duygusuyla sunmaya ve bu ürün ve hizmetlerin yanı sıra iş süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İş Ortaklarını Görevlendirme

  Sanofi’de, en yüksek etik standartları sürdürmesini beklediğimiz çeşitli iş ortaklarıyla çalışıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Serbest ve Adil Rekabet Etme

  Sanofi, çığır açan tedavileri doğru zamanda ve doğru nedenlerle sunarak hastalar, topluluklar ve paydaşlar için daha iyi sonuçlar sunmaya çalışmaktadır. Şirketlerin bilimin mucizelerini usule aykırı bir avantaj sağlamadan özgürce ve adil bir şekilde araştırdığı eşit şartların sağlandığı bir ortamı destekliyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

  Sanofi, hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında hem de hastaların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olan paydaşlar arasında, hiçbir şekilde rüşvet verilmesine veya kişisel çıkar için gücün kötüye kullanılmasına hoşgörü göstermez.

  Daha fazlasını okuyun
 • Çevreyi Koruma

  İklim değişikliği, zamanımızın en acil sorunlarından biridir. Sanofi’nin acil ve uzun vadeli başarısı, gezegenimizi korumayı ve insanlığın muhtaç olduğu doğal hava, toprak ve su ortamını korumak için kararlı bir liderliği gerektirir.

  Daha fazlasını okuyun
 • Topluma Bağlılık

  Sosyal etkiye yaklaşımımız, topluma ve hizmet verdiğimiz topluluklara olan bağlılığımızı güçlendirmek, yeniden teyit etmek ve artırmaktır. Sosyal etkimiz üç çabayla sağlanmaktadır:

  Daha fazlasını okuyun
 • Sosyal Medyadan Yararlanma ve Sorumlu İletişim Kurma

  Sanofi’de, paydaşlarımızın sosyal medya ve dijital platformlar dahil olmak üzere bizden haber almalarını ve bizimle iletişim kurmalarını sağlarız. Bunun duyarlı iletişim kurmamızı gerektirdiğinin farkındayız ve bunu yapmaya tam olarak kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Fayda-Risk Dengesinin Korunması

  Sanofi, ürünleri hakkında şeffaf iletişim kurmayı taahhüt ederken, etkililik, güvenlik profili ve hizmetler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak güncellenmesini de sağlar.

  Daha fazlasını okuyun
 • Bilimsel Dürüstlükle Araştırma ve Geliştirmeyi Hızlandırma

  Sanofi’de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi dürüstlükle yürütmeye ve ürünlerimizin doğru kullanımını kolaylaştırmak için ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Paydaşlarla Etkileşim

  Sanofi, paydaşlarla etkileşim kurarken hasta odağını korumanın yanı sıra dürüstlük, saygı, meşru niyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde hareket etmeyi taahhüt eder.

  Daha fazlasını okuyun
 • Finansal Dürüstlüğün Korunması

 • İyi İşletme Uygulamalarının Sürdürülmesi

  Sanofi’de insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında en yüksek kalitede ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Dijital Sağlık Yoluyla Tıbbı Dönüştürme

  Sanofi, tıp uygulamalarını ileriye taşımak ve dijital çözümler için güvenli ve tasarımı gereği etik (ethics-by-design) değerlere sahip bir ortam yaratmak için teknolojiden yararlanıyor.

  Daha fazlasını okuyun