Davranış Kuralları Davranış Kuralları

Davranış Kuralları

Kurallarımız, insanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşindeyken bize rehberlik eden ahlaki bir pusula görevi görür.

Davranış Kurallarımız, şirketimizin “anayasasıdır” ve tüm Sanofi çalışanları ve birlikte iş yaptığımız kişiler için okunması zorunlu bir ön koşuldur. Bu aynı zamanda, Sanofililer olarak bizlerin neye değer verdiğimizi ve dürüstçe kazanmak için nasıl oynadığımızı bilme hakkı olan paydaşlarımıza (sağlık uzmanlarına, hastalara, bilim insanlarına, yatırımcılara) yönelik kamusal bir taahhüdü temsil eder.

Paul Hudson

CEO

Daha fazlasını okuyun

Amacı insanların hayatını kurtarmak ve halk sağlığını korumak için yenilik yapmak olan bir sektörde çalışıyoruz. Böylesine benzersiz bir amaç, artan beklentileri beraberinde getirir. Bu nedenle, yaptığımız her şeyin merkezinde sorumlu inovasyon yatar ve bu Davranış Kuralları söz konusu yolculuk boyunca bizi destekler.

Julien Durand

Chief Ethics & Business Integrity Officer (Etik ve İş Dürüstlüğü Baş Yetkilisi)

Daha fazlasını okuyun

Sanofi Kültürü ve Stratejisi

Biz, tıp uygulamalarını ileri taşımaya kendini adamış, yetenekli insanları ve yenilikçi bilimi bir araya getiren modern bir sağlık şirketi olan tek Sanofi’yiz. Bugün, birleştirici bir amaç ile hareket ediyoruz: İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşindeyiz. Ortak bir tutkuyu paylaşıyoruz: Dünya genelinde milyonlarca insan için imkansız olanı mümkün hale getirmek.
Daha fazlasını okuyun

Etik ve Risk kültürü

Bilimin mucizelerinin peşinde olmak için güçlü bir ahlaki pusulaya ihtiyacımız var. Bizimki gibi cesur ve asil bir amaç, etik ve iş dürüstlüğüne yön veren ve etik ve iş dürüstlüğü ile yönlendirilen bir kültür gerektirir. Bu, hepimizin hizmet verdiğimiz kişilere yönelik doğru kararlar verebilmemiz için benliğimizin en etik özelliklerini işimize taşımamız anlamına gelmektedir.
Daha fazlasını okuyun

Fırsatları en üst düzeye çıkarın ve riskleri en aza indirin

Riskleri en aza indirirken fırsatları nasıl en üst düzeye çıkardığımızı keşfedin.

 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığı Destekleme

  Sanofi’de, topluluklarımızın çeşitliliğini yansıtmak, tıp uygulamalarını ileriye taşımak için tüm benliğimizi daima ortaya koymak istiyoruz. Kim olduğumuz, ne yaptığımız ve bunu yapma şeklimizle dünyada bir etki yaratmak istiyoruz ve bunu gerçekten yapmanın tek yolunun bunu birlikte ve “Her Şey Dahil” olarak yapmak olduğunun farkındayız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İnsanlara Saygı Duymak, Psikolojik Güvenliği ve Refahı Teşvik Etmek

  Amacımız insanların yaşamlarını iyileştirmek olduğundan, dünyadaki her bireye saygıyı sürdürmeye kararlıyız. Bu, Sanofililerin fiziksel ve psikolojik sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra insan haklarına ve özgürlüklerine, çalışma haklarına ve bireyler arasında insana yakışır çalışmalara olan saygımızı içerir. Sanofi’de, herkesin kendini güvende hissedebileceği ve tüm benliği ile işte var olmasını destekleyecek bir ortam yaratırız. Bu, yenilikçilik ve yaratıcılığı mümkün kılar, böylece hizmet verdiğimiz insanlar için ilerlemeyi sürdürebiliriz. Her Sanofilinin amaca yönelik bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik sağlık, güvenlik ve refahı bir öncelik haline getiriyoruz. “All Well” (Her Şey yolunda) yaklaşımımız şunları içerir: Sağlıklı zihinler: Duygusal ve zihinsel sağlığın desteklenmesi Sağlıklı çalışma kültürü: Her düzeyde saygılı, destekleyici ve kapsayıcı bir kültür oluşturulması Sağlıklı finansal bilgiler: Her birimizin hayatın her aşamasında finansal durumlarımızı yönetmesine ve kontrol altında tutmasına yardımcı olunması ve Sağlıklı vücut: İyi fiziksel sağlığı destekleme, önleme ve kaliteli sağlık hizmetlerine odaklanılması Sanofililerin Play to Win (Kazanmak İçin Oyna) davranışlarını benimsemeleri için fiziksel ve psikolojik sağlık ve güvenlik temelini güvence altına almamız, karşıklıklı ve kişiler arası güven oluşturmamız ve çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini, çekinmeden konuşmalarını ve düşünülmüş riskler almalarını sağlamamız gerektiğini anlıyoruz. Bu hedefler, güvenli ve olumlu bir çalışma ortamını desteklemek için endişeleri dile getirme ve bildirme konusundaki Kurumsal Adalet ilkelerimizle uyumludur. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve ILO Temel Sözleşmelerine olan bağlılığımız sayesinde tüm insanlara saygımızı gösteriyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Veri Gizliliğini ve Bilgileri Koruma

  Sanofi, hastalarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yararına ve düzenleyici yükümlülüklere tam olarak uyulmasını sağlamak amacıyla kuruluşumuzun her düzeyinde veri gizliliği ve bilgi güvenliğine bağlıdır.

  Daha fazlasını okuyun
 • Ürünlerin ve Hizmetlerin Ticarileştirilmesi

  Sanofi, stratejimizle uyumlu olarak şirketimizin sürdürülebilir ve uzun vadeli başarısına kendini adamıştır. Amacımızı ve tutkumuzu sürdürmek için, ticarileştirme yaklaşımımızın hasta ve toplumsal refahı teşvik etmesini, yasalara ve düzenlemelere uymasını ve ayrıca etik ve dürüstlükle faaliyet göstermesini sağlamaya yardımcı olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışırız. Hastalıkları önlemeye, teşhis etmeye ve tedavi etmeye yardımcı olan ve böylece insanların yaşamlarını iyileştiren yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz. Tüm ürün yaşam döngüsü boyunca yüksek etik standartlara bağlı kalırız ve hastaların ve paydaşların güvenini kazanırız. İnsanların hayatlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olmak, yeniliği ödüllendiren ve ayrıca ürün ve hizmetlerimize ihtiyaç duyan tüm hastaların bunlara erişmesini sağlayan bir yaşam bilimleri ekosistemini gerektirir.  Yeni ürün ve hizmetleri aciliyet duygusuyla sunmaya ve bu ürün ve hizmetlerin yanı sıra iş süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İş Ortaklarını Görevlendirme

  Sanofi’de, en yüksek etik standartları sürdürmesini beklediğimiz çeşitli iş ortaklarıyla çalışıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Serbest ve Adil Rekabet Etme

  Sanofi, çığır açan tedavileri doğru zamanda ve doğru nedenlerle sunarak hastalar, topluluklar ve paydaşlar için daha iyi sonuçlar sunmaya çalışmaktadır. Şirketlerin bilimin mucizelerini usule aykırı bir avantaj sağlamadan özgürce ve adil bir şekilde araştırdığı eşit şartların sağlandığı bir ortamı destekliyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

  Sanofi, hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında hem de hastaların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olan paydaşlar arasında, hiçbir şekilde rüşvet verilmesine veya kişisel çıkar için gücün kötüye kullanılmasına hoşgörü göstermez.

  Daha fazlasını okuyun
 • Çevreyi Koruma

  İklim değişikliği, zamanımızın en acil sorunlarından biridir. Sanofi’nin acil ve uzun vadeli başarısı, gezegenimizi korumayı ve insanlığın muhtaç olduğu doğal hava, toprak ve su ortamını korumak için kararlı bir liderliği gerektirir.

  Daha fazlasını okuyun
 • Topluma Bağlılık

  Sosyal etkiye yaklaşımımız, topluma ve hizmet verdiğimiz topluluklara olan bağlılığımızı güçlendirmek, yeniden teyit etmek ve artırmaktır. Sosyal etkimiz üç çabayla sağlanmaktadır:

  Daha fazlasını okuyun
 • Sosyal Medyadan Yararlanma ve Sorumlu İletişim Kurma

  Sanofi’de, paydaşlarımızın sosyal medya ve dijital platformlar dahil olmak üzere bizden haber almalarını ve bizimle iletişim kurmalarını sağlarız. Bunun duyarlı iletişim kurmamızı gerektirdiğinin farkındayız ve bunu yapmaya tam olarak kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Fayda-Risk Dengesinin Korunması

  Sanofi, ürünleri hakkında şeffaf iletişim kurmayı taahhüt ederken, etkililik, güvenlik profili ve hizmetler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak güncellenmesini de sağlar.

  Daha fazlasını okuyun
 • Bilimsel Dürüstlükle Araştırma ve Geliştirmeyi Hızlandırma

  Sanofi’de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi dürüstlükle yürütmeye ve ürünlerimizin doğru kullanımını kolaylaştırmak için ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Paydaşlarla Etkileşim

  Sanofi, paydaşlarla etkileşim kurarken hasta odağını korumanın yanı sıra dürüstlük, saygı, meşru niyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde hareket etmeyi taahhüt eder.

  Daha fazlasını okuyun
 • Finansal Dürüstlüğün Korunması

 • İyi İşletme Uygulamalarının Sürdürülmesi

  Sanofi’de insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında en yüksek kalitede ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Dijital Sağlık Yoluyla Tıbbı Dönüştürme

  Sanofi, tıp uygulamalarını ileriye taşımak ve dijital çözümler için güvenli ve tasarımı gereği etik (ethics-by-design) değerlere sahip bir ortam yaratmak için teknolojiden yararlanıyor.

  Daha fazlasını okuyun