Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Serbest ve Adil Rekabet Etme

Sanofi, çığır açan tedavileri doğru zamanda ve doğru nedenlerle sunarak hastalar, topluluklar ve paydaşlar için daha iyi sonuçlar sunmaya çalışmaktadır. Şirketlerin bilimin mucizelerini usule aykırı bir avantaj sağlamadan özgürce ve adil bir şekilde araştırdığı eşit şartların sağlandığı bir ortamı destekliyoruz.

Sanofi, adil rekabeti ve ticari uygulamaları teşvik eden yasaların yanı sıra yaşamsal bir inovasyon ekosistemini desteklemektedir. İş yaptığımız her yerde tüm bu yasalara uyarız ve asla etik olmayan veya yasa dışı iş uygulamaları yoluyla rekabet avantajı elde etmeyiz. Bu, rakiplerimizi aşağılama, tedarikçilere veya müşterilere kısıtlamalar getirme veya rakiplerle uygunsuz bir anlaşma veya herhangi bir şekilde gizli anlaşma yoluyla pazardaki hakim konumu kötüye kullanma gibi davranışlarda bulunmama taahhüdümüzü içerir.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Sanofi, özgür ve adil bir biçimde rekabet ederek yeniliği destekler, kaliteyi artırır ve hastalar için seçenekleri genişletir, sağlık sonuçlarını iyileştirir ve paydaşlarımızın ve toplumun bütün olarak beklentilerini karşılar.
 • Sanofi, eşit şartların sağlandığı bir ortamı destekleyerek ve savunarak, sektörümüzün sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken, ihtiyaç duyan hastalara en iyi tedavilerin ulaşmasına yardımcı olur.
 • Yeniliğe yatırımı ödüllendiren bir ekosistemi korumak için yaşamsal önem taşıyan fikri mülkiyet haklarını savunarak ve koruyarak. Sanofi ayrıca, bu tür haklardan kaynaklanan her türlü hakim pazar konumuna, hasta erişimini kolaylaştırarak sağlık hizmeti düzenleyicileri tarafından saygı duyulduğunun farkındadır.
 • Serbest ve adil rekabeti sürdürmek için çeşitli paydaşlarla, ticaret birliği ortaklarımızla ve konferans organizatörlerimizle ortaklık kurarak.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Serbest ve adil rekabeti destekleyen tüm yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için dünya çapında güçlü bir uzmanlar ağına güveniyoruz ve yasaların eşit şartların sağlandığı bir ortamı desteklemek için yetersiz kaldığı durumlarda etik ilkelerimizi uyguluyoruz.
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın rakiplerimiz, tedarikçilerimiz veya müşterilerimizle birlikte Sanofi’nin haksız bir avantaj elde etmesiyle sonuçlanacak faaliyetlerde bulunmasını yasaklarız.
 • Veri Gizliliğini ve Bilgileri Koruma

  Sanofi, hastalarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yararına ve düzenleyici yükümlülüklere tam olarak uyulmasını sağlamak amacıyla kuruluşumuzun her düzeyinde veri gizliliği ve bilgi güvenliğine bağlıdır.

  Daha fazlasını okuyun
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

  Sanofi, hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında hem de hastaların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olan paydaşlar arasında, hiçbir şekilde rüşvet verilmesine veya kişisel çıkar için gücün kötüye kullanılmasına hoşgörü göstermez.

  Daha fazlasını okuyun
 • Sosyal Medyadan Yararlanma ve Sorumlu İletişim Kurma

  Sanofi’de, paydaşlarımızın sosyal medya ve dijital platformlar dahil olmak üzere bizden haber almalarını ve bizimle iletişim kurmalarını sağlarız. Bunun duyarlı iletişim kurmamızı gerektirdiğinin farkındayız ve bunu yapmaya tam olarak kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Finansal Dürüstlüğün Korunması

  Amacımızı gerçekleştirmek, kamu sağlığı ihtiyaçlarını karşılamada ve sağlık inovasyonunu artırmada güvenilir bir ortak olarak rolümüzü yerine getirmek için Sanofi’nin finansal faaliyetlerinin dürüstlüğüne bağlıyız. Finansal dürüstlük, hizmet verdiğimiz hastaların yanı sıra çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve finansal piyasaları korumak için hayati önem taşır.

  Daha fazlasını okuyun