Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Fayda-Risk Dengesinin Korunması

Sanofi, ürünleri hakkında şeffaf iletişim kurmayı taahhüt ederken, etkililik, güvenlik profili ve hizmetler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak güncellenmesini de sağlar.

Hastaların güvenliği, insanların yaşamlarını iyileştirme amacımızın temelidir. Bu, sponsoru olduğumuz klinik araştırmalara katılanları korumakla başlar ve üretim faaliyetlerimiz ve tedarik kalitemiz boyunca ürün güvenliğine kadar uzanır. Ürünlerimizin pozitif bir fayda-risk dengesini garanti ediyoruz. Ayrıca, hasta gizliliğini, hasta verilerinin bütünlüğünü korur, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için bilgi verir ve advers olayları sürekli izler ve bildiririz. Sanofi’nin ürün ve hizmetleri geliştikçe, hasta sağlığını iyileştirmek için daha da büyük fırsatlar sunacak, paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde hasta güvenliğini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Sanofi, hasta güvenliğine öncelik vererek sağlık sonuçlarını iyileştirir, hastaların sağlık hizmetlerine olan güvenini artırır ve paydaşların yaşamsal açıdan güvenini kazanır.
 • Sanofi, ürün yaşam döngüleri boyunca tüm ürünlerimiz için pozitif bir fayda-risk dengesini koruyarak hasta merkezli yaklaşımını güçlendirir ve gen düzenleme ve hücre tedavisi gibi umut verici alanlar da dahil olmak üzere gelecekteki güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi hazırlanır.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi, faaliyet gösterdiğimiz her yerde düzenleyici makamlar tarafından belirlenen sıkı kalite, güvenlik, etkinlik ve risk/fayda analizi standartlarına uygun hale getiririz.
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin, insani araştırma katılımcıları üzerinde test edilmeden önce kabul edilebilir güvenlik profillerine sahip olduğuna dair kanıtları güvence altına alırız.
 • Devlet makamlarının, araştırma merkezlerinin ve etik kurulların klinik araştırmamızı onaylama kararlarını desteklemek için güncel ilgili güvenlik ve etkinlik bilgileri sağlarız
 • Potansiyel klinik araştırma katılımcılarının ve/veya bakıcılarının, gönüllü olarak katılmaya karar vermeden önce potansiyel güvenlik risklerini anladıkları, hasta merkezli bir bilgilendirilmiş onam süreci uygularız.
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenlik ve etkinliği hakkındaki bilgileri kullanım ömürleri boyunca şeffaf bir şekilde iletir ve düzenli olarak güncelleriz.
 • Doğru kullanımlarını sağlamak için ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında doğru, zamanında ve dengeli bilgiler sağlayarak bilim ve tıp camiasının eğitimini destekleriz.
 • Hastalar ve sağlık çalışanlarından gelen tıbbi bilgi taleplerine verilen yanıtların, Sanofi ürünlerinin bilgilendirilmiş ve uygun kullanımını desteklemek için zamanında, doğru, kanıta dayalı ve bilimsel olarak dengeli olmasını sağlarız.
 • Hasta gizliliğini koruruz ve kişisel verilerini nasıl kullandığımız hakkında, geçerli yasalara tamamıyla uygun olarak hastaları bilgilendiririz.
 • Sanofi ürünlerine yönelik advers olayları veya advers reaksiyonları farmakovijilans gerekliliklerimize uygun olarak düzenleyici makamlara hızlı bir şekilde bildiririz.
 • Ürünlerin ve Hizmetlerin Ticarileştirilmesi

  Sanofi, stratejimizle uyumlu olarak şirketimizin sürdürülebilir ve uzun vadeli başarısına kendini adamıştır. Amacımızı ve tutkumuzu sürdürmek için, ticarileştirme yaklaşımımızın hasta ve toplumsal refahı teşvik etmesini, yasalara ve düzenlemelere uymasını ve ayrıca etik ve dürüstlükle faaliyet göstermesini sağlamaya yardımcı olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışırız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Bilimsel Dürüstlükle Araştırma ve Geliştirmeyi Hızlandırma

  Sanofi’de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi dürüstlükle yürütmeye ve ürünlerimizin doğru kullanımını kolaylaştırmak için ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İyi İşletme Uygulamalarının Sürdürülmesi

  Sanofi’de insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında en yüksek kalitede ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Dijital Sağlık Yoluyla Tıbbı Dönüştürme

  Sanofi, tıp uygulamalarını ileriye taşımak ve dijital çözümler için güvenli ve tasarımı gereği etik (ethics-by-design) değerlere sahip bir ortam yaratmak için teknolojiden yararlanıyor.

  Daha fazlasını okuyun