Davranış Kurallarımızı Keşfedin

İş Ortaklarını Görevlendirme

Sanofi’de, en yüksek etik standartları sürdürmesini beklediğimiz çeşitli iş ortaklarıyla çalışıyoruz.

Tedarikçiler, müşteriler ve üçüncü taraf satış ve pazarlama aracıları, stratejik ittifak ve ortak girişimler dahil olmak üzere iş ortaklarımızla ilişkimiz güvene dayalıdır ve bu işimiz için çok önemlidir. Bu, Sanofi’nin amacına ulaşması için fırsatlar sağlamaktadır. Bu ayrıca, özellikle bir iş ortağının Sanofi’nin Davranış Kurallarına uymaması durumunda, faaliyetlerimiz, mali durumlarımız ve itibarımız için çeşitli riskler de oluşturabilir.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Yalnızca Davranış Kurallarımıza uyan tedarikçilerle çalışarak performansımızı güçlendirir, olası kesintileri azaltır ve hastalara fayda sağlayan etik bir sağlık ekosistemini teşvik ederiz.
 • Ortak değerleri ve davranış standartlarını anlayarak iş ortaklarımızla güvenle iş birliği yapabilmeleri için Sanofi çalışanlarını destekleyerek.
 • Değerlerimizi ve davranış standartlarımızı paylaşan, Sanofi ile birlikte büyümeleri desteklenen küçük ve orta ölçekli iş ortaklarının başarısını teşvik ederek.
 • Hizmet verdiğimiz hastalar ve topluluklar kadar çeşitli iş ortaklarını kucaklayarak, Sanofi’nin büyümesini ve yaratıcılığını destekleyen adil ve kapsayıcı bir sağlık ekosistemini teşvik ederek.
 • İş ortakları arasında etik ilkeleri güçlendirmek için sektördeki meslektaşlarımız ve ticaret birliklerimiz ile iş birliği yaparak, sektörümüz genelinde daha yüksek standartları teşvik ederiz.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • İş ortaklarımızla, adil ve ayrımcı olmayan tedarik uygulamalarını sağlarken, kanıtlanmış yetkinlik ve Davranış Kurallarımızla tutarlı bir dürüstlük geçmişi de dahil olmak üzere iş ortaklarımızla nesnel kriterlere dayalı bir ilişki kurarız.
 • Seçilmelerinden önce, iş ortaklarımız hakkında risk tabanlı durum tespiti yaparız.
 • Tüm iş ortaklarımızın yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymasını ve Sanofi ile olan ortaklık rolleri için uygun politikaları ve prosedürleri sürdürmek de dahil olmak üzere Sanofi’nin Davranış Kurallarına uymasını bekleriz. Ek olarak, tedarikçilerimizden Tedarikçi Davranış Kurallarımıza uymalarını bekleriz.
 • İş ortaklarımızın fiili veya potansiyel uyumsuz faaliyetlerini tespit etmeye, önlemeye ve düzeltmeye yardımcı olmak için düzenli izleme, eğitim, denetim ve diğer değerlendirmeleri içeren kontrollerden yararlanırız.
 • İş ortaklarımıza, uymalarını beklediğimiz gerekliliklerimizi bildiririz.
 • İş ortaklarımızın yaşam döngüsü yönetiminde Sanofi genelinde fonksiyonlar arası iş birliği yaparız.
 • İş ortaklarımızın Sanofi işiyle bağlantılı olarak olası bir uyumsuzluk durumuyla karşılaştıklarında, Speak-Up (Açıkça Konuş) Yardım Hattı aracılığıyla bunu bildirmelerini sağlarız.
 • Topluma Bağlılık

  Sosyal etkiye yaklaşımımız, topluma ve hizmet verdiğimiz topluluklara olan bağlılığımızı güçlendirmek, yeniden teyit etmek ve artırmaktır. Sosyal etkimiz üç çabayla sağlanmaktadır:

  Daha fazlasını okuyun
 • Paydaşlarla Etkileşim

  Sanofi, paydaşlarla etkileşim kurarken hasta odağını korumanın yanı sıra dürüstlük, saygı, meşru niyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde hareket etmeyi taahhüt eder.

  Daha fazlasını okuyun