Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Paydaşlarla Etkileşim

Sanofi, paydaşlarla etkileşim kurarken hasta odağını korumanın yanı sıra dürüstlük, saygı, meşru niyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde hareket etmeyi taahhüt eder.

Sanofi’nin amacını yerine getirmek için, sağlık ekosistemindeki çeşitli paydaşlarla çeşitli şekillerde etkileşim ve ortaklık kurmalıyız. Bu paydaşlar arasında hastalar ve hasta kuruluşları, bakıcılar, sağlık uzmanları, kamu görevlileri ve bilimsel ve teknolojik kuruluşlar bulunmaktadır. Bu değişimler, biyofarmasötik inovasyonun ve hastalarımızın ürünlerimize ve hizmetlerimize erişiminin can damarıdır. Hasta bakımını geliştirmek için, her paydaşla etkileşimimiz Sanofi’nin etik ilkeleriyle uyumlu olmalıdır. Bu, hasta ve tüketici odağını paylaşmayı ve dürüstlüğe bağlılığı, çıkar çatışmalarını tanımayı, karşılıklı bağımsızlığa saygı duymayı, şeffaflığı benimsemeyi ve etkileşimlerimizin sonuçlarından kendimizi sorumlu tutmayı içerir. Sanofi ayrıca, misyonumuzla bağlantılı konularda paydaşlarla verimli kamusal söylem ve sorumlu siyasi ilişki kurmayı taahhüt eder.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Paydaşlarla güvene ve etik ilkelere dayalı etkileşimleri teşvik ederek ve potansiyel çıkar çatışmalarını fark ederek, Sanofi’nin performansının güvenilirliğini ve içinde faaliyet gösterdiğimiz sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliğini güçlendiririz.
 • Hastalar, hasta kuruluşları ve bakıcılarla etkileşim kurarak, hasta ihtiyaçlarının yanı sıra ürünlerimizin ve hizmetlerimizin etkisini daha iyi anlıyor ve bu öğrendiklerimizi işimizde sürekli iyileştirme sağlamak için kullanıyoruz.
 • Hastalar ve bakıcılar arasındaki bağlantıların, deneyimlerini ve ihtiyaçlarını paylaşmasını sağlayarak, araştırmaları ilerletiyor ve insanların yaşamlarını iyileştiriyoruz.
 • Hastalar, bakıcılar, sağlık çalışanları ve yetkililer dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara sorumlu bilimsel, eğitimsel, klinik, ürün ve politika bilgileri sağlayarak, hasta bakımını iyileştirir ve sunduğumuz yenilikçi ürünler ve hizmetler için eşit şartların sağlandığı bir ortamı destekleriz.
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için uygun pazarlamayı kullanarak, sağlık sistemleri ve hastalar için faydaları en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluruz.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Sanofi’nin paydaşlarla etkileşimi sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını proaktif olarak tespit etmeyi, önlemeyi ve/veya azaltmayı taahhüt ediyoruz.
 • Hastalar ve bakıcılar ile bireysel olarak ve hasta kuruluşlarının bir parçası olarak etkileşimde bulunurken, onların özerkliğine ve bu etkileşimlerin gönüllü yapısına saygı göstererek açık etik sınırlara uyarız.
 • Hasta derneklerine verdiğimiz mali ve ayni desteğin şeffaf olmasını ve yazılı sözleşmelere yansıtılmasını sağlıyoruz.
 • Sağlık çalışanlarıyla şeffaf ve profesyonel bir şekilde, yasalara ve düzenlemelere uygun olarak ve
  • (a) reçete uygulamalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebilecek veya
  • (b) ürün veya hizmetlerimizin uygunsuz kullanımını teşvik edebilecek herhangi bir şey teklif etmeden veya sağlamadan etkileşim kurarız.
 • Hastalar tarafından uygun reçeteleme ve kullanımına yardımcı olmak için ürünlerimizin ve hizmetlerimizin faydaları ve riskleri hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendiririz.
 • Sağlık çalışanları ve hasta destek grupları için bilimsel araştırmaların yanı sıra ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında onları doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla sempozyumlar, kongreler, bilgilendirme sunumları ve diğer etkinlikleri düzenleriz veya bunlara sponsor oluruz.
 • Danışmanlık ve/veya konuşma hizmetleri amacıyla harici bir uzman paydaşın görevlendirilmesi için uygun ve iyi niyetli bir iş amacının varlığından emin oluruz.
 • Harici uzmanlardan, örneğin danışma kurullarında tavsiye ve fikir alırız ve bunların uzmanları uygunsuz şekilde etkilemek için kötüye kullanılmadıklarından emin oluruz.
 • Sanofi tarafından yapılan tüm bağışların niteliğini tam olarak belgeleriz ve yararlanıcıdan bağışların uygun amacının net bir şekilde açıklamasını talep ederiz.

 • Erişim programlarının, farmakovijilans, fiyatlandırma, hasta verilerinin korunması ve anti-tröst ile ilgili olanlar dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasa, düzenleme ve kurallara ve iş ortakları ve diğer paydaşlarla etkileşimlerle ilgili yüksek dürüstlük standartlarına uygun olmasını sağlarız.
 • Kamu görevlileri ile etkileşimde bulunurken ve sorumlu siyasi ilişki kurarken, doğru ve dengeli bilgiler sağlarken ve kamu politikası belirleme ve diğer karar verme süreçlerinde uygunsuz etkiyi yasaklarken açık ve etik sınırlara uyarız.
 • Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz için pazarlama ve diğer gerekli izinleri almadan önce paydaşlarla tanıtım amaçlı olan veya bu şekilde algılanabilecek olan herhangi bir faaliyette bulunmayız.
 • IFPMA Code of Practice and Notes for Guidance (IFPMA Uygulama Kuralları ve Rehberlik Notları) gibi global, bölgesel veya yerel sektörel Kurallarda yansıtılan paydaş etkileşimlerine ilişkin önde gelen uygulamalara bağlı kalırız.
 • İş Ortaklarını Görevlendirme

  Sanofi’de, en yüksek etik standartları sürdürmesini beklediğimiz çeşitli iş ortaklarıyla çalışıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Topluma Bağlılık

  Sosyal etkiye yaklaşımımız, topluma ve hizmet verdiğimiz topluluklara olan bağlılığımızı güçlendirmek, yeniden teyit etmek ve artırmaktır. Sosyal etkimiz üç çabayla sağlanmaktadır:

  Daha fazlasını okuyun