Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Dijital Sağlık Yoluyla Tıbbı Dönüştürme

Sanofi, tıp uygulamalarını ileriye taşımak ve dijital çözümler için güvenli ve tasarımı gereği etik (ethics-by-design) değerlere sahip bir ortam yaratmak için teknolojiden yararlanıyor.

Amacımız dünyanın önde gelen dijital sağlık hizmetleri platformu olmaktır. Dijital uygulamalar, portallar, Yapay Zeka (AI), dijital bio-belirteçler, veri analitiği ve gelişen endüstriyel tesisler kullanan Sanofi, tüm kuruluşta performansı artırmak için daha çevik, entegre ve yüksek oranda iş birliğine dayalı bir dijital ortam yaratıyor. Bu, araştırma ve geliştirmeye yönelik hızlandırılmış yaklaşımlar için dijital inovasyonu, sağlık çalışanlarıyla güçlendirilmiş dijital etkileşimi ve her Sanofilinin işini kolaylaştıracak özel dijital hasta destek çözümleri ile güçlü dijital araçları ve deneyimleri içerir.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Dijital dönüşümümüzü ve lider dijital sağlık hizmetleri platformu olmak için çalışma yöntemlerimizi hızlandırarak, ürünlerimizi daha hızlı geliştirip teslim etmeyi, veri içgörülerinden yararlanmayı ve tam dijital deneyimler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.
 • Digital Accelerator‘ımızı (Dijital Hızlandırıcı) piyasaya sürerek ve iyileştirerek, aşağıdakiler gibi stratejik dijital ürünler oluşturmak için çevik bir teslimat platformuna sahibiz: Dönüşümümüzü desteklemek için yapay zeka tabanlı çok kanallı motorlar, sağlık çalışanı portalları, dijital ticaret platformları ve diğer teknolojiler.
 • Araştırma ve geliştirme programlarımızda son teknoloji ürünü, ölçeklenebilir dijital uygulamaları kullanıma sunarak hastalıkları daha iyi anlıyor, teşhis yolculuğunu kısaltıyor ve hasta bakımını güçlendiriyoruz.
 • Yapay zeka ve veri demokratikleştirmesi için küresel bir strateji oluşturarak ve makine öğrenim platformları ve dijital bio-belirteçlerin tanımlanması yoluyla analitik kabiliyetlerimizi genişleterek:
  • yeni ilaçlar geliştirmek için hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlamak,
  • klinik çalışmalarımız için hasta alımını hızlandırmak, optimize etmek ve çeşitlendirmek.
 • Yapay zekanın potansiyelinden sorumlu bir şekilde yararlanarak, paydaşlarımıza ve hastalarımıza adalet, şeffaflık, güvenlik, eko-sürdürülebilirlik ve hesap verme yükümlülüğüne öncelik verecek şekilde daha iyi hizmet verebilmek adına kurum içinde ve kurum dışında ölçekli inovasyonu teşvik ediyoruz.
 • Endüstriyel üretim faaliyetlerimiz için küresel bir dijitalleşme stratejisini hayata geçirerek, tesislerimizi nesnelerin, altyapının ve insanların birbirine bağlı olduğu, üretimin ve müşteri hizmetlerinin güvenilirliğini artıran ve sıfır karbon üretime doğru ilerlemeyi hızlandıran yüksek verimli ve sürdürülebilir “Geleceğin Fabrikalarına” dönüştürüyoruz.

 • Dijital dönüşümümüzde tasarım temelinde etik yaklaşım uygulayarak, uzun vadeli dayanıklılığımızı güçlendiriyor ve küresel sağlık inovasyonu ekosistemi genelinde şeffaflık, adalet, güven ve hesap verebilirlik, kalite ve ayrımcılık yapmama kültürünü teşvik ediyoruz.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Dijital sağlık hizmetleri çözümlerimizin uyması gereken tüm kontrolleri içeren Dijital Kontrol Çerçevemizi uygular ve rutin olarak geliştiririz.
 • Dijital çözümler için yapılandırılmış, uçtan uca bir çerçeve kullanarak tasarımlara göre etik yaklaşımlarını destekleyen dijital yönetim ve operasyonel süreçlere ortak ve şeffaf bir bakış açısı sağlarız. ​​​​​​​​
 • Değişen yapay zeka ortamına duyarlı olan ve yapay zeka inovasyonunu sorumlu bir şekilde yönetmek için orantılı yönetim ve teknoloji kontrollerini uygulayan kapsamlı bir düşünceli risk alma çerçevesine bağlı kalarak, üçüncü taraflardan gelenler de dahil olmak üzere yapay zeka sistemlerinin tasarımından dağıtımına ve kullanımına kadar hesap verebilirliği üstleniyoruz.
 • Kişisel verilerin geçerli tüm yasalara uygun olarak kullanılmasını sağlamak için Sanofi’nin veri gizliliği, BT (Bilgi Teknolojileri) güvenliği ve siber güvenlik ekipleri ile yakın koordinasyonu sağlarız.
 • Ürünlerin ve Hizmetlerin Ticarileştirilmesi

  Sanofi, stratejimizle uyumlu olarak şirketimizin sürdürülebilir ve uzun vadeli başarısına kendini adamıştır. Amacımızı ve tutkumuzu sürdürmek için, ticarileştirme yaklaşımımızın hasta ve toplumsal refahı teşvik etmesini, yasalara ve düzenlemelere uymasını ve ayrıca etik ve dürüstlükle faaliyet göstermesini sağlamaya yardımcı olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışırız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Fayda-Risk Dengesinin Korunması

  Sanofi, ürünleri hakkında şeffaf iletişim kurmayı taahhüt ederken, etkililik, güvenlik profili ve hizmetler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak güncellenmesini de sağlar.

  Daha fazlasını okuyun
 • Bilimsel Dürüstlükle Araştırma ve Geliştirmeyi Hızlandırma

  Sanofi’de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi dürüstlükle yürütmeye ve ürünlerimizin doğru kullanımını kolaylaştırmak için ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • İyi İşletme Uygulamalarının Sürdürülmesi

  Sanofi’de insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında en yüksek kalitede ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun