Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Bilimsel Dürüstlükle Araştırma ve Geliştirmeyi Hızlandırma

Sanofi’de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi dürüstlükle yürütmeye ve ürünlerimizin doğru kullanımını kolaylaştırmak için ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya kararlıyız.

Sanofi, çalışmalarımızın her alanında bilimsel dürüstlüğü ön planda tutarak insanların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinden koşmayı amaçlıyor. Bu, araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı doğru motivasyonlarla, etik ilkelerimizi destekleyecek şekilde ve geçerli düzenleyici, tıbbi ve bilimsel standartlara uygun olarak yürütmek anlamına gelir. Böyle bir yaklaşım, yeteneklerimizi geliştirip Sanofi ile paydaşlarımız arasında güven oluşturur ve bizi sürdürülebilir inovasyonu teşvik edecek bir konuma taşır.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Sanofi, araştırmalarımızda en yüksek bilimsel dürüstlük standartlarını benimseyerek, hayat kurtaran, amacımızı destekleyen ve sürdürülebilir büyümemizi destekleyen yeni ürün ve hizmetler sunmamıza olanak tanıyan yetenekleri ve ortakları kendine çeker ve elinde tutar.
 • Sanofi, klinik çalışmalarımız ve sonuçları hakkında erişilebilir bilgileri kamuya açıklamayı taahhüt ederek hastalar, sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve bilim topluluğu nezdinde güven oluşturur.
 • Sanofi, gerektiğinde harici bir Biyoetik Danışma Kurulundan ek tavsiye ile birlikte Sanofi’nin Biyoetik Komitesini kullanarak, bilimsel ve tıbbi faaliyetlerimizin etik ve dürüst bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Araştırmalarımızı, hastaların haklarını koruyarak ve İyi Araştırma Uygulamaları, İyi Laboratuvar Uygulamaları ve İyi Klinik Uygulamaları ile ilgili tüm geçerli yasalara, düzenlemelere ve etik kılavuzlara uygun olarak yürütürüz.
 • Araştırmalarımızı, bilim ve tıpta ilerlerken hastalara fayda sağlayacak bilimsel bilgiler geliştirmek amacıyla yürütürüz.
 • İyi bilimsel bilgi uygulamalarına uyumu garanti etmek için bilimsel topluluğa, sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve hastalara sunduğumuz herhangi bir bilimsel bilginin şirket içi incelemelerini yaparız.
 • Ürün veya hizmetin gerçek değerini ve hastaya yardım etmedeki rolünü yanlış tahmin eden hatalı veya yanıltıcı beyanlarda bulunmayız veya bu bilimsel bilgileri yaymayız.
 • Araştırmanın sunumunda ve çalışma sonuçlarının yayınlanmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlarız.
 • Geçmiş veya gelecekteki satışlar için uygunsuz bir teşvik olabilecek araştırma veya klinik çalışmalar yapmayız.
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızda hayvanların refahına ve çevrenin korunmasına sadık kalırız.
 • Tüm bilimsel ve araştırma faaliyetlerimizin bütünlüğünü garanti etmek için Sanofi’nin Biyoetik Çerçevesini düzenli olarak gözden geçirir ve güncelleriz.
 • Ürünlerin ve Hizmetlerin Ticarileştirilmesi

  Sanofi, stratejimizle uyumlu olarak şirketimizin sürdürülebilir ve uzun vadeli başarısına kendini adamıştır. Amacımızı ve tutkumuzu sürdürmek için, ticarileştirme yaklaşımımızın hasta ve toplumsal refahı teşvik etmesini, yasalara ve düzenlemelere uymasını ve ayrıca etik ve dürüstlükle faaliyet göstermesini sağlamaya yardımcı olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışırız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Fayda-Risk Dengesinin Korunması

  Sanofi, ürünleri hakkında şeffaf iletişim kurmayı taahhüt ederken, etkililik, güvenlik profili ve hizmetler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak güncellenmesini de sağlar.

  Daha fazlasını okuyun
 • İyi İşletme Uygulamalarının Sürdürülmesi

  Sanofi’de insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında en yüksek kalitede ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Dijital Sağlık Yoluyla Tıbbı Dönüştürme

  Sanofi, tıp uygulamalarını ileriye taşımak ve dijital çözümler için güvenli ve tasarımı gereği etik (ethics-by-design) değerlere sahip bir ortam yaratmak için teknolojiden yararlanıyor.

  Daha fazlasını okuyun