Objevte náš Kodex chování

Transformujeme medicínu prostřednictvím digitálních řešení

Společnost Sanofi využívá technologie k transformaci lékařské praxe a vytvoření bezpečného a etického prostředí (ethics-by-design) pro digitální řešení.

Naší ambicí je stát se přední světovou digitální platformou zdravotní péče. Pomocí digitálních aplikací, portálů, umělé inteligence (AI), digitálních biomarkerů, analýzy dat a vyvíjejícím se průmyslovým vybavením vytváří společnost Sanofi agilnější, integrovanější a vysoce spolupracující digitální prostředí pro zvýšení výkonu v celé organizaci. Patří sem digitální inovace pro zrychlený přístup k výzkumu a vývoji, lepší digitální zapojení zdravotnických pracovníků,  konkrétní řešení digitální podpory pacientů, efektivní digitální nástroje a zkušenosti, které usnadňují práci všech pracovníků společnosti Sanofi.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Urychlujeme naši digitální transformaci a způsob práce, s cílem stát se přední digitální platformou zdravotní péče. Snažíme se tak vyvíjet a dodávat naše produkty rychleji, využívat datové poznatky a zapojit se do plně digitálních zkušeností.
 • Uvedením a zdokonalením našeho systému Digital Accelerator máme agilní platformu k vytváření strategických digitálních produktů, jako jsou: omnichannel nástroje založené na umělé inteligenci, portály pro zdravotnické odborníky, digitální komerční platformy a další technologie, které podporují naši transformaci.
 • Uvedením nejmodernějších, škálovatelných digitálních aplikací v našich programech výzkumu a vývoje zvyšujeme naše porozumění nemocem, zkracujeme diagnostické postupy a zlepšujeme péči o pacienty.
 • Zavedením globální strategie pro umělou inteligenci a demokratizaci dat a rozšířením našich analytických schopností prostřednictvím platforem strojového učení a identifikace digitálních biomarkerů:
  • při vývoji nových léků lépe rozumíme nemocem,
  • urychlujeme, optimalizujeme a diverzifikujeme nábor pacientů pro naše klinické studie.
 • Odpovědným využíváním potenciálu umělé inteligence podporujeme inovace v plném rozsahu jak interně v rámci naší organizace, tak externě, abychom lépe sloužili našim partnerům i pacientům způsobem, který upřednostňuje spravedlnost, transparentnost, bezpečnost, ekologickou udržitelnost a odpovědnost.
 • Zavedením globální strategie digitalizace pro naše průmyslové výrobní provozy, transformujeme naše závody na vysoce účinné a udržitelné „Výrobní závody budoucnosti“. Objekty, infrastruktura a lidé jsou zde propojeni, což zvyšuje spolehlivost výroby, zlepšuje služby zákazníkům a urychluje posun směrem k výrobě s neutrální uhlíkovou stopou.

 • Implementací přístupu ethics-by-design k naší digitální transformaci zlepšujeme naši dlouhodobou odolnost a podporujeme kulturu transparentnosti, spravedlnosti, důvěry a odpovědnosti, kvality a nediskriminace v rámci globálního ekosystému inovací v oblasti zdraví.

Jak minimalizujeme rizika

 • Zavádíme a pravidelně vylepšujeme náš digitální kontrolní rámec, který zahrnuje všechna kontrolní opatření, kterými se naše digitální zdravotnická řešení musí řídit.
 • Využíváme strukturovaný komplexní rámec pro digitální řešení, který poskytuje společný a transparentní pohled na digitální správu a provozní procesy. To podporuje přístup ethics-by-design.
 • Přebíráme odpovědnost od návrhu přes nasazení a používání systémů umělé inteligence, včetně systémů třetích stran, tím, že dodržujeme komplexní promyšlený rámec pro podstupování rizik, který reaguje na měnící se regulační prostředí v oblasti umělé inteligence a prosazuje přiměřené řízení a kontrolu technologií, aby bylo možné odpovědně řídit inovace v oblasti umělé inteligence.
 • Zajišťujeme úzkou spolupráci mezi týmy společnosti Sanofi pro ochranu osobních údajů, IT zabezpečení a kybernetickou bezpečnost. Tím se staráme o to, že osobní údaje budou používány v souladu se všemi platnými zákony.
 • Komercializace produktů a služeb

  Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

  Přečtěte si více
 • Udržujeme rovnováhu přínosů a rizik

  Společnost Sanofi se zavazuje transparentně komunikovat o svých produktech. Zároveň se staráme o to, aby informace o účinnosti, bezpečnostním profilu a službách byly pravidelně aktualizovány.

  Přečtěte si více
 • Urychlujeme výzkum a vývoj s vědeckou integritou

  Ve společnosti Sanofi jsme se zavázali provádět naši činnost v oblasti výzkumu a vývoje bezúhonně a transparentním způsobem poskytovat relevantní informace, abychom usnadnili správné používání našich produktů.

  Přečtěte si více
 • Dodržujeme správné provozní postupy

  Ve společnosti Sanofi vyrábíme a distribuujeme produkty nejvyšší kvality po celém světě, abychom zlepšili životy lidí.

  Přečtěte si více