Objevte náš Kodex chování

Ochrana osobních údajů a ochrana informací

Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

Možnosti digitální transformace a zpracování údajů podporují způsob, jakým společnost Sanofi spolupracuje s ostatními lidmi a organizacemi k dosažení svého cíle. Zpracování údajů, od shromažďování až po uchovávání, je nyní klíčovou součástí našeho vztahu s pacienty, zdravotnickými pracovníky, členy vědecké komunity, zákazníky a uživateli našich produktů a služeb a také s našimi zaměstnanci a obchodními partnery. Abychom chránili soukromí osobních údajů, zavedli jsme globální rámec správy ochrany osobních údajů, který zajišťuje optimální ochranu osobních údajů. Také jsme přijali Rámec kybernetické bezpečnosti a zabezpečení, abychom zachovali bezpečnost a důvěrnost našich systémů informačních technologií, aktiv, informací a databází.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Zavedli jsme a neustále zlepšujeme osvědčené postupy v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení informací. Společnost Sanofi tak buduje důvěru a poskytuje právní jistotu pro náš systém důležitých údajů a citlivých informací.
 • Poskytujeme odborné znalosti, vedení a podporu našim zaměstnancům a zainteresovaným stranám. Pomáháme jim tak při shromažďování, zpracování a sdílení osobních údajů činit správná rozhodnutí, v souladu s našimi hodnotami.
 • Při navrhování přiměřených kontrolních mechanismů pro zachování provozní efektivity uplatňujeme přístup zohledňující rizika. Současně přitom plníme očekávání pacientů, jednotlivců a regulačních orgánů v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Realizujeme digitální strategie společnosti Sanofi, prostřednictvím inovativních nástrojů a pokynů. Implementujeme tak ochranu soukromí již od návrhu a zabezpečení dat od počátečních fází každého projektu.
 • Rozvojem proaktivního přístupu k ochraně osobních údajů sjednocujeme naše cíle a posilujeme důvěru orgánů pro ochranu osobních údajů a dalších regulačních orgánů.

Jak minimalizujeme rizika

 • Uznáváme rozdíly v předpisech v zemích, kde působíme Zavádíme Globální rámec ochrany osobních údajů a Zásady ochrany informací. Ty zahrnují standardy, postupy, šablony a nástroje navržené tak, aby zajistily dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů a bezpečnostních standardů.
 • Zabraňujeme bezpečnostním incidentům prostřednictvím konkrétních postupů, jakož i fyzických, logických, organizačních a technických opatření a prostřednictvím speciálních programů k řešení interních rizik a externích hrozeb.
 • Aktivně zjišťujeme a řešíme incidenty v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů, jako jsou kybernetické útoky, narušení zabezpečení osobních údajů a žádosti o uplatnění práv subjektů údajů. Staráme se přitom o to, aby byly relevantní strany informovány a dostalo se jim potřebné podpory.
 • Zajišťujeme, aby každý projekt zahrnující osobní údaje využíval principy ochrany osobních údajů od návrhu a transparentnosti prostřednictvím podrobného plánu dodržování předpisů.
 • Prostřednictvím náležité péče a aktivního monitorování pomáháme zajistit, že společnost Sanofi bude při interním i externím předávání osobních údajů spolupracovat pouze se spolehlivými obchodními partnery. Zároveň se staráme o to, že budou zavedena odpovídající smluvní opatření na ochranu všech přenosů.
 • Napříč společností Sanofi jsme stanovili síť vedoucích pracovníků a ambasadorů v oblasti ochrany osobních údajů. Jejich úkolem je poskytovat praktické odborné znalosti a podporu všude tam, kde je potřeba, a koordinovat činnost s našimi zainteresovanými stranami.
 • Zvyšujeme obecné povědomí prostřednictvím vzdělávání a komunikace. Usilujeme tak o posílení naší kultury ochrany soukromí a údajů, což nám pomůže lépe čelit bezpečnostním hrozbám.
 • Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

  Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

  Přečtěte si více
 • Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

  Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

  Přečtěte si více
 • Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

  Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

  Přečtěte si více
 • Prosazujeme finanční integritu

  Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

  Přečtěte si více