Objevte náš Kodex chování

Komercializace produktů a služeb

Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

Vyvíjíme inovativní produkty a služby, které pomáhají předcházet nemocem, diagnostikovat je a léčit. A tím zlepšují životy lidí. V průběhu celého životního cyklu produktu jsme se zavázali dodržovat vysoké etické standardy a získávat tak důvěru pacientů a zainteresovaných stran. Hledání zázraků vědy, abychom zlepšili životy lidí, vyžaduje ekosystém v oblasti přírodních věd, který si cení inovací a zajišťuje, že všichni pacienti, kteří potřebují naše produkty a služby, k nim mají přístup.  Zavázali jsme se poskytovat nové produkty a služby se smyslem pro naléhavost a neustále tyto produkty a služby, i naše obchodní procesy, zlepšovat.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Uplatňováním přístupu komercializace, který podporuje životně důležité zdroje k uspokojení nedostatečně poskytovaných zdravotních potřeb, zlepšování výzkumu a vývoje, posilování odolnosti dodavatelského řetězce a rozšiřování přístupu k péči současných i budoucích pacientů.
 • Spolupracujeme s různorodými zainteresovanými stranami s cílem komercializovat nejlepší produkty a služby, abychom maximalizovali přínos pro pacienty.

Jak minimalizujeme rizika

 • U nových produktů zaujímáme komerční přístup, který je zakořeněn v našich Globálních zásadách dostupnosti a stanovení cen, které berou v úvahu čtyři kritéria:
  • celková přidaná hodnota produktů,
  • dostupnost nebo očekávaná dostupnost podobných léčebných postupů
  • schopnost jednotlivých zemí dovolit si nové léky,
  • jedinečné faktory specifické pro lék nebo vakcínu v době uvedení na trh.
 • Usilujeme o rychlou, rozšířenou a spravedlivou dostupnost našich produktů a služeb bez ohledu na schopnost jednotlivce produkt či službu uhradit.
 • V našem přístupu ke komercializaci jsme transparentní. To zahrnuje oblastí, jako jsou informace, které poskytujeme o našich produktech a stavech onemocnění, která léčí, údaje, které shromažďujeme, a dodávky našich produktů.
 • Naše produkty a služby propagujeme eticky, bezúhonně a v souladu s platnými zákony a předpisy. Komunikaci o našich produktech a službách připravujeme tak, aby byla přesná, vyvážená a nezavádějící