Na koho se náš Kodex chování vztahuje?

Na koho se náš Kodex chování vztahuje?

Náš Kodex chování se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Sanofi a každého, kdo pracuje pro společnost Sanofi nebo jejím jménem, jako dodavatelé a obchodní partneři. Pomáhá nám pochopit hodnoty a očekávání, kterými se řídí naše práce. Popisuje chování, které musíme všichni prokazovat, abychom mohli realizovat naše hodnoty a očekávání. Stejně důležité je, že nám pomáhá naplňovat náš záměr pomáhat lidem cítit se lépe a žít déle. Porozumění našemu Kodexu a jeho dodržování je podmínkou zaměstnání ve společnosti Sanofi. Společnost Sanofi prosazuje vysoké standardy etického jednání se všemi zainteresovanými stranami, včetně zdravotnických pracovníků, poskytovatelů zdravotní péče, vlád, výzkumných institucí a pacientských organizací.

Tento Kodex je klíčovým referenčním dokumentem, který je základem standardů a postupů společnosti Sanofi a který podporuje kulturu integrity v celé naší organizaci a se všemi, s nimiž jednáme.

Mohou nastat případy, kdy se konkrétní použití Kodexu liší v závislosti na místních zákonech nebo předpisech. V případech, kdy tento Kodex chování stanoví vyšší standardy chování než ty uvedené v rámci místních zákonů nebo předpisů, musí mít přednost náš Kodex chování. Tam, kde místní zákony nebo předpisy stanoví vyšší standardy chování než ty, které jsou stanoveny v našem Kodex chování, mají přednost místní zákony a předpisy.