Objevte náš Kodex chování

Urychlujeme výzkum a vývoj s vědeckou integritou

Ve společnosti Sanofi jsme se zavázali provádět naši činnost v oblasti výzkumu a vývoje bezúhonně a transparentním způsobem poskytovat relevantní informace, abychom usnadnili správné používání našich produktů.

Společnost Sanofi chce hledat zázraky vědy, aby zlepšila životy lidí, a to stanovením priorit vědecké integrity ve všech aspektech naší práce. To znamená provádět náš výzkum a vývoj se správným záměrem, způsobem, který odráží naše etické principy, a v souladu s platnými regulačními, lékařskými a vědeckými standardy. Takový přístup rozšiřuje naše možnosti a buduje důvěru mezi společností Sanofi a zainteresovanými stranami. To je hnací silou udržitelné inovace.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Přijetím nejvyšších standardů vědecké integrity do našeho výzkumu společnost Sanofi přitahuje a udržuje talenty a partnery, kteří nám umožňují přinášet nové produkty a služby, zachraňující životy, podporující náš účel a trvalý růst.
 • Veřejně zpřístupňujeme dostupné informace o našich klinických hodnoceních a jejich výsledcích. Společnost Sanofi si tak buduje důvěru u pacientů, zdravotnických pracovníků, poskytovatelů zdravotní péče a vědecké komunity.
 • Prostřednictvím bioetické komise společnosti Sanofi v případě potřeby, s dalšími doporučeními externí poradní bioetické komise, společnost Sanofi pomáhá zajistit, aby naše vědecké a lékařské aktivity byly prováděny eticky a bezúhonně.

Jak minimalizujeme rizika

 • Provádíme náš výzkum, chráníme práva pacientů a dodržujeme všechny platné zákony, předpisy a etické pokyny týkající se správné výzkumné praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe.
 • Náš výzkum provádíme s cílem rozvíjet vědecké poznatky, které budou přínosné pro pacienty a budou posouvat hranice možností ve vědě a medicíně.
 • Provádíme interní kontroly jakýchkoli vědeckých informací, které poskytujeme vědecké komunitě, poskytovatelům zdravotní péče a pacientům, abychom zajistili shodu s dobrými vědeckými informačními praktikami.
 • Nečiníme nepravdivá nebo zavádějící prohlášení ani nešíříme vědecké informace, které nepřesně odhadují skutečnou hodnotu produktu nebo služby a jejich úlohy při pomoci pacientovi.
 • Při prezentaci výzkumu a publikaci výsledků studie jsme transparentní a přijímáme odpovědnost.
 • Výzkum ani klinická hodnocení neprovádíme jako nevhodnou pobídku s ohledem na předchozí nebo budoucí prodej.
 • Při našem výzkumu a vývoji jsme odhodláni chránit životní prostředí a blahobyt zvířat.
 • Pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme bioetický rámec společnosti Sanofi, s cílem zaručit integritu veškeré naší vědecké a výzkumné činnosti.
 • Komercializace produktů a služeb

  Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

  Přečtěte si více
 • Udržujeme rovnováhu přínosů a rizik

  Společnost Sanofi se zavazuje transparentně komunikovat o svých produktech. Zároveň se staráme o to, aby informace o účinnosti, bezpečnostním profilu a službách byly pravidelně aktualizovány.

  Přečtěte si více
 • Dodržujeme správné provozní postupy

  Ve společnosti Sanofi vyrábíme a distribuujeme produkty nejvyšší kvality po celém světě, abychom zlepšili životy lidí.

  Přečtěte si více
 • Transformujeme medicínu prostřednictvím digitálních řešení

  Společnost Sanofi využívá technologie k transformaci lékařské praxe a vytvoření bezpečného a etického prostředí (ethics-by-design) pro digitální řešení.

  Přečtěte si více