Objevte náš Kodex chování

Naše spolupráce s obchodními partnery

Ve společnosti Sanofi spolupracujeme s různými obchodními partnery. Očekáváme od nich, že budou dodržovat nejvyšší etické standardy.

Naše spolupráce s obchodními partnery, včetně dodavatelů, zákazníků a obchodních a marketingových zprostředkovatelů třetích stran, strategických aliancí a společných podniků, je založena na důvěře a je pro naši práci zásadní. To společnosti Sanofi umožňuje dosáhnout svého účelu. Pro náš provoz, finance a pověst však může představovat také různá rizika, zejména pokud obchodní partner nedodržuje Kodex chování společnosti Sanofi.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří dodržují náš Kodex chování. Zlepšujeme tak náš pracovní výkon, zmírňujeme potenciální narušení a podporujeme ekosystém etického jednání, který je přínosný pro pacienty.
 • Podporujeme zaměstnance společnosti Sanofi v tom, aby mohli s našimi obchodními partnery spolupracovat s důvěrou a chápali sdílené hodnoty a standardy chování.
 • Podporujeme úspěchy obchodních partnerů v podobě malých a středně velkých podniků, kteří sdílejí naše hodnoty a standardy chování. Pomáháme jejich růstu, společně s růstem společností Sanofi.
 • Spolupracujeme s obchodními partnery, kteří jsou stejně různorodí jako pacienti a komunity, kterým poskytujeme služby. Podporujeme spravedlivý a inkluzivní ekosystém zdravotnických služeb, který podporuje růst a kreativitu společnosti Sanofi.
 • Spolupracujeme s ostatními společnostmi v oboru a obchodními sdruženími s cílem prosazovat etické principy mezi obchodními partnery. Podporujeme vyšší standardy v celém našem sektoru.

Jak minimalizujeme rizika

 • S obchodními partnery spolupracujeme na základě objektivních kritérií, včetně prokázané kompetence a záznamu o bezúhonnosti v souladu s naším Kodex chování. Při zadávání zakázek se řídíme spravedlivými a nediskriminačními postupy.
 • Před výběrem našich obchodních partnerů provádíme due diligence proces založený na zhodnocení rizik.
 • Očekáváme, že všichni obchodní partneři budou dodržovat všechny platné zákony, předpisy a Kodex chování společnosti Sanofi. To zahrnuje dodržování příslušných zásad a postupů v rámci jejich partnerské role ve společnosti Sanofi. Kromě toho očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat náš Kodex chování pro dodavatele.
 • Provádíme kontroly, které zahrnují pravidelné monitorování, školení, audity a další hodnocení, s cílem odhalit, zabránit a napravit skutečnou nebo potenciální činnost našich obchodních partnerů, která není v souladu s předpisy.
 • Našim obchodním partnerům sdělujeme naše požadavky, a očekáváme, že je budou dodržovat.
 • Při řízení životního cyklu našich obchodních partnerů ve společnosti Sanofi spolupracujeme napříč odděleními.
 • Našim obchodním partnerům umožňujeme, aby v souvislosti s obchodní činností společnosti Sanofi nahlásili potenciální situaci, která není v souladu s předpisy, prostřednictvím linky pomoci s názvem Speak-Up.
 • Závazek vůči naší společnosti

  Náš přístup k sociálnímu dopadu je posílit, znovu potvrdit a upevnit náš závazek vůči společnosti a komunitám, kterým poskytujeme naše služby. Náš sociální dopad umožňují tři snahy:

  Přečtěte si více
 • Naše interakce se zainteresovanými stranami

  Společnost Sanofi se zavázala, že při jednání se zainteresovanými stranami zachová zaměření na pacienta a že bude jednat čestně, s respektem, s legitimním záměrem, transparentně a odpovědně.

  Přečtěte si více