Objevte náš Kodex chování

Podpora diverzity, rovnosti a inkluze

Ve společnosti Sanofi chceme odrážet rozmanitost našich komunit. Každý den chceme projevovat své skutečné já a transformovat lékařskou praxi. Chceme mít na svět pozitivní vliv tím, kým jsme, co děláme a jakým způsobem to děláme. Uvědomujeme si, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je pracovat společně a „dávat tomu vše“

Diverzita, rovnost a inkluze jsou nedílnou součástí strategie „Play to Win“ společnosti Sanofi. Pomáhají nám přicházet s novými způsoby práce a prosazovat transformaci naší firemní kultury prostřednictvím:

 • Budování reprezentativního vedení: Naše vedoucí týmy musí odrážet rozmanitost komunit, kterým poskytujeme služby. Jen tak můžeme využít širší škálu perspektiv a plně porozumět potřebám našich pacientů, zaměstnanců, zákazníků a zainteresovaných stran.
 • Vytváření pracovního prostředí, kde můžeme všichni přispět tím nejlepším: Díky rozmanitosti, rovnosti a inkluzi by naši zaměstnanci měli být schopni naplno využít svůj potenciál. Můžeme tak dále rozvíjet kreativitu a inovace.
 • Spojení s našimi různorodými komunitami: Abychom změnili lékařskou praxi, musíme být občany světa a prosazovat začlenění a rozmanitost u našich externích zainteresovaných stran.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Zvyšováním povědomí a prohlubováním porozumění. Diverzitou, rovností a inkluzí se zabýváme v rámci naší vlastní komunikace a umožňujeme rozhovory na všech úrovních, s cílem podporovat větší rovnost pohlaví, kultury a původu, komunity LGBTQ+, generací a schopností.
 • Zlepšováním kreativity a inovací. Vytváříme týmy, které odrážejí diverzitu našich zaměstnanců. Věříme totiž, že díky kombinaci odlišných identit našich zaměstnanců a obchodních partnerů jsme silní a že je tato kombinace klíčovou složkou našeho úspěchu.
 • Tím, že zajistíme dostupnost našich pracovišť. Na našich pracovištích zajišťujeme přístupnost. Poskytujeme inkluzivní technologie a podporujeme způsoby práce, které všem zaměstnancům umožní být plně produktivní.
 • Závazkem lépe reprezentovat diverzitu pacientů v našich klinických hodnoceních.
 • Snažíme se ještě více začleňovat historicky nedostatečně zastoupené skupiny do našich procesů zajišťování zdrojů prostřednictvím programu rozmanitosti dodavatelů společnosti Sanofi.

Jak minimalizujeme rizika

 • Máme nulovou toleranci k obtěžování (např. fyzickému, sexuálnímu, psychickému, verbálnímu nebo jakékoli jiné formě) a diskriminaci na základě: pohlaví, identity, věku, původu, náboženství, rasy, dědictví, sexuální orientace, fyzického vzhledu, zdravotního postižení, činnosti v odborech, politických názorů, národnosti, rodinné situace nebo z jiných důvodů.
 • Zakazujeme jakékoliv chování, které může negativně ovlivnit lidskou důstojnost.
 • Vyhýbáme se homogenitě tím, že zaměstnance podporujeme v tom, aby byl jejich hlas vždy vyslyšen.