Objevte náš Kodex chování

Dodržujeme správné provozní postupy

Ve společnosti Sanofi vyrábíme a distribuujeme produkty nejvyšší kvality po celém světě, abychom zlepšili životy lidí.

Ve společnosti Sanofi jsme na naše produkty hrdí a ceníme si toho, že jim naši pacienti a zainteresované strany důvěřují. Abychom si tuto důvěru získali a udrželi, produkty vyrábíme a balíme v souladu s nejvyššími standardy kvality. Spoléháme na naše loajální pracovníky pracující v našich závodech a na špičkové technologie, které zajišťují kvalitu produktů po celou dobu jejich životního cyklu. Snažíme se neustále zlepšovat naše výrobní standardy a dodržovat všechny platné regulační požadavky a aktuální osvědčené výrobní postupy. Úzce spolupracujeme s celosvětovými zdravotními úřady s cílem disponovat potřebnými licencemi a certifikáty k provozování našich výrobních zařízení. Pravidelně kontrolujeme naše průmyslové závody, dodavatele a další obchodní partnery, abychom zajistili nejvyšší kvalitu našich produktů a jejich součástí.

Řídíme se Správnou distribuční praxí, abychom zajistili, že naše produkty budou přepravovány za podmínek zaručujících bezpečnost a kvalitu.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Budujeme kulturu zaměřenou na kvalitu, za účelem neustálého zlepšování a inovací, využití výhod nových technologií a optimalizace podstupování rizik v celé naší organizaci.
 • Dodržováním nejvyšších standardů kvality v našich provozních postupech pomáháme zajistit, aby se nejlepší léky dostaly k těm, kteří je potřebují. Zároveň chráníme důvěru pacientů a zainteresovaných stran v naše léky.
 • Pravidelně do našich provozních postupů zavádíme osvědčené technologie. Ty společnosti Sanofi umožňují nabízet nové a nejlepší léky ve své třídě.
 • Využíváme digitální řešení ke zlepšení našich výrobních, balicích a dodavatelských postupů.
 • Vylepšujeme naše metody výroby aktivních složek.
 • Prostřednictvím zavedeného efektivního dodavatelského řetězce umožňujeme dostupnost léků společnosti Sanofi po celém světě a včas.

Jak minimalizujeme rizika

 • Systematicky identifikujeme a řídíme zdravotní, bezpečnostní a environmentální rizika v celém hodnotovém řetězci našich produktů a služeb.
 • Vyrábíme vysoce kvalitní produkty, které splňují všechny regulační požadavky. S ohledem na naše produkty a postupy usilujeme o kvalitu nad rámec dodržování předpisů.
 • Chráníme bezpečnost pacientů tím, že včas identifikujeme, vyhodnocujeme a řídíme rizika související s daným produktem.
 • Usilujeme o kvality při výzkumu, vývoji a poskytování bezpečných a účinných produktů našim pacientům.
 • Úzce spolupracujeme s regulačními orgány, abychom zajistili dodržování jejich požadavků.
 • Zajišťujeme dohled nad naším dodavatelským řetězcem, dodávkami produktů a přepravu léků za podmínek zaručujících jejich bezpečnost a kvalitu.
 • Provádíme pravidelné audity průmyslových pracovišť, dodavatelů a dalších obchodních partnerů společnosti Sanofi. Tím se staráme o to, aby byly vyráběny a dodávány pouze produkty, které splňují naše vysoce kvalitní standardy.
 • Komercializace produktů a služeb

  Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

  Přečtěte si více
 • Udržujeme rovnováhu přínosů a rizik

  Společnost Sanofi se zavazuje transparentně komunikovat o svých produktech. Zároveň se staráme o to, aby informace o účinnosti, bezpečnostním profilu a službách byly pravidelně aktualizovány.

  Přečtěte si více
 • Urychlujeme výzkum a vývoj s vědeckou integritou

  Ve společnosti Sanofi jsme se zavázali provádět naši činnost v oblasti výzkumu a vývoje bezúhonně a transparentním způsobem poskytovat relevantní informace, abychom usnadnili správné používání našich produktů.

  Přečtěte si více
 • Transformujeme medicínu prostřednictvím digitálních řešení

  Společnost Sanofi využívá technologie k transformaci lékařské praxe a vytvoření bezpečného a etického prostředí (ethics-by-design) pro digitální řešení.

  Přečtěte si více