Objevte náš Kodex chování

Udržujeme rovnováhu přínosů a rizik

Společnost Sanofi se zavazuje transparentně komunikovat o svých produktech. Zároveň se staráme o to, aby informace o účinnosti, bezpečnostním profilu a službách byly pravidelně aktualizovány.

Bezpečnost pacientů je pro náš záměr zlepšovat životy lidí zásadní. To začíná ochranou těch, kteří se účastní námi sponzorovaných klinických hodnocení, a rozšiřuje se to na bezpečnost produktů v rámci našeho výrobního provozu a kvality dodávek. Zaručujeme pozitivní poměr přínosů a rizik našich produktů. Kromě toho chráníme soukromí pacientů, dodržujeme integritu údajů pacientů, poskytujeme informace pro zajištění bezpečného a efektivního používání našich produktů a služeb a průběžné monitorujeme a ohlašujeme nežádoucí příhody. Produkty a služby společnosti Sanofi se vyvíjejí a přinášejí ještě větší příležitosti ke zlepšení zdraví pacientů. My přitom zůstaneme vytrvalí v našem závazku chránit bezpečnost pacientů v úzké spolupráci s našimi zainteresovanými stranami.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Upřednostňováním bezpečnosti pacientů společnost Sanofi zlepšuje zdravotní výsledky, zvyšuje důvěru pacientů ve zdravotní péči a získává zásadní důvěru u zainteresovaných stran.
 • Udržujeme pozitivní rovnováhu přínosů a rizik u všech našich produktů po celou dobu jejich životního cyklu. Posilujeme tak náš přístup zaměřený na pacienty a jsme lépe připraveni řešit budoucí bezpečnostní potřeby, včetně slibných oblastí, jako je úprava genů a buněčná terapie.

Jak minimalizujeme rizika

 • Naše produkty a služby splňují přísné standardy kvality, bezpečnosti, účinnosti a analýzy rizik a přínosů, jak stanoví regulační orgány všude, kde působíme.
 • Disponujeme důkazy o tom, že než jsou naše produkty a služby testovány na lidských účastnících výzkumu, mají přijatelný bezpečnostní profil.
 • Při schvalování našeho klinického výzkumu poskytujeme aktuální relevantní informace o bezpečnosti a účinnosti, které napomáhají rozhodnutím státních orgánů, výzkumných pracovišť a etických komisí.
 • Používáme proces informovaného souhlasu orientovaný na pacienty, kdy potenciální účastníci klinického hodnocení a/nebo jejich pečovatelé před rozhodnutím o dobrovolné účasti chápou potenciální bezpečnostní rizika.
 • Transparentně sdělujeme a pravidelně aktualizujeme informace o bezpečnosti a účinnosti našich produktů a služeb v průběhu jejich životního cyklu.
 • Podporujeme vzdělávání vědecké a lékařské komunity – poskytujeme přesné, včasné a vyvážené informace o našich produktech a službách, abychom zaručili jejich správné používání.
 • Zajišťujeme, aby byly odpovědi na žádosti o lékařské informace od pacientů a zdravotnických pracovníků včasné, pravdivé, založené na důkazech a vědecky vyvážené. Tím umožňujeme informované a vhodné používání produktů společnosti Sanofi.
 • Chráníme soukromí pacientů a informujeme pacienty o tom, jak používáme jejich osobní údaje, to vše v plném souladu s platnými zákony.
 • V souladu s požadavky farmakovigilance urychleně hlásíme nežádoucí příhody nebo nežádoucí účinky na přípravky společnosti Sanofi regulačním orgánům.
 • Komercializace produktů a služeb

  Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

  Přečtěte si více
 • Urychlujeme výzkum a vývoj s vědeckou integritou

  Ve společnosti Sanofi jsme se zavázali provádět naši činnost v oblasti výzkumu a vývoje bezúhonně a transparentním způsobem poskytovat relevantní informace, abychom usnadnili správné používání našich produktů.

  Přečtěte si více
 • Dodržujeme správné provozní postupy

  Ve společnosti Sanofi vyrábíme a distribuujeme produkty nejvyšší kvality po celém světě, abychom zlepšili životy lidí.

  Přečtěte si více
 • Transformujeme medicínu prostřednictvím digitálních řešení

  Společnost Sanofi využívá technologie k transformaci lékařské praxe a vytvoření bezpečného a etického prostředí (ethics-by-design) pro digitální řešení.

  Přečtěte si více