Objevte náš Kodex chování

Závazek vůči naší společnosti

Náš přístup k sociálnímu dopadu je posílit, znovu potvrdit a upevnit náš závazek vůči společnosti a komunitám, kterým poskytujeme naše služby. Náš sociální dopad umožňují tři snahy:

 • Společenská odpovědnost, celopodniková strategie v souladu s naší dlouhodobou obchodní strategií, navržená tak, aby přinesla pozitivní dopad, který lze škálovat a který je udržitelný v průběhu času. Každá část organizace hraje svou vlastní roli a přispívá stěžejními iniciativami napříč hodnotovým řetězcem společnosti, od výzkumu a vývoje přes výrobu až po komerční provoz.
 • Global Health Unit (GHU), neziskový podnik, který zpřístupňuje základní produkty společnosti Sanofi v zemích s nízkými a středními příjmy a podporuje místní podnikatele, kteří zvyšují kapacitu zdravotní péče; a
 • Foundation S – Sanofi Collective, naše filantropická odnož a skupina odborníků „Think and Do Tank“, která zlepšuje životy zranitelných populací tím, že přináší řešení na úrovni komunit týkající se dětské rakoviny, opatření v oblasti klimatu a zdravotní odolnosti, zanedbaných tropických onemocnění a reakce na humanitární krize darováním léků a poskytováním pomoci v nouzi.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Jsme si vědomi toho, že náš záměr zahrnuje základní závazek vůči všem zainteresovaným stranám zlepšovat zdraví lidí, poskytovat hodnotu zákazníkům, investovat do našich zaměstnanců, jednat čestně a eticky s našimi dodavateli, podporovat společenství, ve kterých pracujeme, a vytvářet dlouhodobou hodnotu pro zainteresované strany.
 • Zlepšujeme cenovou i celkovou dostupnost našich produktů a služeb, včetně programů pro pacienty a dalších iniciativ. Podporujeme tak komunity a jejich zdravotnické systémy, zejména pro ty nejzranitelnější.
 • Proaktivně jednáme ve prospěch těch nejzranitelnějších a nedostatečně zastoupených skupin. Prosazujeme řešení, která by jinak nemusela být možná, včetně výzkumu nesplněných potřeb.
 • Našim zaměstnancům umožňujeme věnovat se místní dobrovolnické činnosti. Pomáháme tím komunitám, ve kterých žijeme i pracujeme.
 • Tím, že jsme se zapojili do globálního paktu (Global Compact) Organizace spojených národů, jsme se zavázali dodržovat jeho zásady pro udržitelné a sociálně odpovědné postupy a veřejně hlásit naše usilování o implementaci, už od roku 2003.

Jak minimalizujeme rizika

 • Staráme se o to, aby náš závazek vůči společnosti měl hmatatelný dopad, šlo jej řádně měřit a veřejnost o něm byla informována.
 • Ceníme si důvěry, kterou společnost do organizace Sanofi vkládá. Činíme rozhodnutí na každé úrovni v rámci naší organizace, která mají za cíl si tuto důvěru získat a zachovat. Patří sem i začlenění společenské odpovědnosti podniků do kariérního rozvoje našich vedoucích pracovníků.
 • Nasloucháme pacientům, našim zaměstnancům, obchodním partnerům a zainteresovaným stranám, které tvoří společenství, ve kterých působíme, abychom podpořili lepší a etické rozhodování.
 • Uvědomujeme si, že někteří lidé jsou zranitelnější než jiní, a že společnost Sanofi je povinna porozumět jejich potřebám a plnit je.
 • Podporujeme zdraví pacientů v různých světových společenstvích a nediskriminujeme společenství na základě geografických, sociálních, politických nebo jiných faktorů.
 • Nečiníme žádná rozhodnutí, která by oslabila náš dlouhodobý rozvoj a naši schopnost plnit naše závazky udržitelným způsobem.
 • Naše spolupráce s obchodními partnery

  Ve společnosti Sanofi spolupracujeme s různými obchodními partnery. Očekáváme od nich, že budou dodržovat nejvyšší etické standardy.

  Přečtěte si více
 • Chráníme životní prostředí

  Změna klimatu je jednou z nejnaléhavějších problémů naší doby. Okamžitý i dlouhodobý úspěch společnosti Sanofi vyžaduje rozhodné vedení, které chrání naši planetu a přírodní ovzduší, zemi a vodní prostředí, na kterých lidstvo závisí.

  Přečtěte si více
 • Naše interakce se zainteresovanými stranami

  Společnost Sanofi se zavázala, že při jednání se zainteresovanými stranami zachová zaměření na pacienta a že bude jednat čestně, s respektem, s legitimním záměrem, transparentně a odpovědně.

  Přečtěte si více