Kodex chování   Kodex chování  

Kodex chování  

Náš kodex slouží jako morální kompas. Udává náš směr, když děláme zázraky vědy, které zlepšují životy lidí.

Náš Kodex chování je naší firemní „ústavou“. Jedná se o nezbytný, povinný dokument pro všechny zaměstnance společnosti Sanofi a osoby, se kterými obchodujeme. Představuje také veřejný závazek vůči našim zainteresovaným stranám – zdravotnickým odborníkům, pacientům, vědcům, investorům – kteří mají právo vědět, čeho si ve společnosti Sanofi vážíme a jak čestným způsobem realizujeme naši strategii Play to Win.

Paul Hudson

Výkonný ředitel

Přečtěte si více

Pracujeme v odvětví, jehož účelem je prostřednictvím inovace zachraňovat životy lidí a chránit veřejné zdraví. Takový jedinečný účel s sebou přináší vysoká očekávání. Odpovědné inovace jsou proto středobodem všeho, co děláme, a náš Kodex chování nás na této cestě podporuje.

Julien Durand

Ředitel pro etiku a obchodní integritu

Přečtěte si více

Kulturastrategie společnosti Sanofi

Jsme jedna společnost, společnost Sanofi – One Sanofi. Moderní společnost v oblasti poskytování zdravotní péče, která spojuje oddané, talentované lidi a inovativní vědu, s cílem transformovat lékařskou praxi. Dnes nás motivuje jeden společný účel: hledáme zázraky vědy, abychom zlepšili životy lidí. Sdílíme společnou ambici: proměnit nemožné v možné pro miliony lidí po celém světě.

Přečtěte si více

Firemní kultura etického jednání a řízení rizik

Abychom mohli hledat zázraky vědy, potřebujeme účinný morální kompas. Odvážný a ušlechtilý účel, jako je ten náš, vyžaduje firemní kulturu založenou na etickém jednání a obchodní integritě. Znamená to, že my všichni do práce přinášíme své nejlepší etické já, abychom činili správná rozhodnutí pro lidi, kterým poskytujeme služby.

Přečtěte si více

Maximalizujeme příležitosti a minimalizujeme rizika

Zjistěte, jak maximalizujeme příležitosti a zároveň minimalizujeme rizika.