Kulturastrategie společnosti Sanofi

Náš účel a ambice

Jsme jedna společnost, společnost Sanofi – One Sanofi. Moderní společnost v oblasti poskytování zdravotní péče, která spojuje oddané, talentované lidi a inovativní vědu, s cílem transformovat lékařskou praxi. Dnes nás motivuje jeden, společný účel: děláme vědecké zázraky, které zlepšují životy lidí. Sdílíme společnou ambici: proměnit nemožné v možné pro miliony lidí po celém světě.

Máme závazek vůči celé společnosti – dodávat léky lidem, kteří je nejvíce potřebují, lépe pečovat o naši planetu a reflektovat rozmanitost komunit, kterým poskytujeme služby.

Naše strategie Play to Win

Naše ambiciózní strategie je založena na čtyřech klíčových prioritách:

 • Zaměřujeme se na růst. Upřednostňujeme naše portfolio, s cílem posílit profil naší společnosti.
 • Jsme lídrem díky inovaci. Přinášíme našim pacientům transformační léčbu.
 • Urychlujeme efektivitu. Rozhodným způsobem reinvestujeme do nových produktů.
 • Měníme způsob naší práce. Vytváříme firemní kulturu, která našim zaměstnancům poskytuje příležitosti a podporuje odpovědnost.

Naše integrovaná strategie společenské odpovědnosti podniků

Naše strategie společenské odpovědnosti podniků se zaměřuje na čtyři stavební kameny, které jsou v souladu s naší hlavní obchodní strategií Play to Win:

 • Našim cílem je cenová dostupnost – chceme zajistit nenákladnou, dostupnou zdravotní péči a zároveň zdravotnickým systémům pomáhat k trvalé udržitelnosti.
 • Jsme na špičce v oblasti výzkumu a vývoje – plníme nenaplněné potřeby a pomáháme lidem žít naplno.
 • Staráme se o naši planetu a minimalizujeme dopad naší činnosti na životní prostředí.
 • Našim cílem je změna nejen na pracovišti – chceme dát všem zaměstnancům společnosti Sanofi šanci stát se průkopníkem změn a odhalit potenciál našich různorodých týmů.

Co nabízíme našim zaměstnancům

Naším příslibem pro naše zaměstnance je společně usilovat o pokrok a objevovat společně vše výjimečné: lepší vědu, lepší léky, lepší výsledky. K takovému pokroku jsou zapotřebí lidé. Lidé z různých prostředí, na různých místech po celém světě zastávající různé role. Spojuje nás jeden účel: touha dělat vědecké zázraky, které zlepšují životy lidí.

My, zaměstnanci společnosti Sanofi, jsme lidé, kteří

 • chtějí neustále objevovat, sdílet společný účel a dovednosti,
 • se chopí změn a přijímají nové nápady,
 • jednají správně, s ohledem na naši organizaci, pacienty, společnost a planetu, jsme odhodláni činit správná rozhodnutí a jednat, i pokud to není to nejsnadnější řešení.
 • Děláme zázraky a podstupujeme promyšlená rizika, s cílem najít lepší řešení pro lidi, kterým poskytujeme naše služby.

Naše kultura a chování

Chceme, aby všichni měli možnost řídit se přístupem Play to Win a mohli do práce přinášet své skutečné já.

Náš účel umožňují a podporují čtyři hlavní chování:

 • Vyvíjíme maximální úsilí

  Snažíme se pracovat lépe, spíš než více. Přijímáme promyšlená rizika a máme odvahu zkoušet nové věci. Věříme totiž, že se vždy dá najít něco lepšího.

 • Podnikáme potřebné kroky

  Činíme informovaná rozhodnutí a s ohledem dosahování výsledků jsme proaktivní. Upřednostňujeme to, co bude mít největší dopad. Přebíráme osobní odpovědnost za dokončování úkolů a hledání řešení problémů.

 • Jednáme v zájmu pacientů a zákazníků

  Do nových příležitostí investujeme tím, že vynakládáme svůj čas a peníze. Přijímáme inkluzivní, informovaná rozhodnutí, která nejlépe poslouží našim komunitám.

 • Uvažujeme jako jedna společnost – One Sanofi

  Náš účel klademe na první místo – jednáme správně, sdílíme poznatky, učíme se jeden od druhého a upřednostňujeme společný pokrok.

Chcete jít dále?

Zjistěte, jak maximalizujeme příležitosti a zároveň minimalizujeme rizika.

 • Podpora diverzity, rovnosti a inkluze

  Ve společnosti Sanofi chceme odrážet rozmanitost našich komunit. Každý den chceme projevovat své skutečné já a transformovat lékařskou praxi. Chceme mít na svět pozitivní vliv tím, kým jsme, co děláme a jakým způsobem to děláme. Uvědomujeme si, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je pracovat společně a „dávat tomu vše“

  Přečtěte si více
 • Respekt k lidem, podpora psychologické bezpečnosti a blahobytu

  Naším cílem je zlepšovat životy lidí. Zároveň chceme prosazovat respekt vůči každému jednotlivci, kdekoli na světě. To zahrnuje fyzické a psychické zdraví, bezpečnost a blaho zaměstnanců společnosti Sanofi, stejně jako náš respekt k lidským právům a svobodám, pracovním právům a slušný přístup k práci mezi všemi lidmi.

  Přečtěte si více
 • Ochrana osobních údajů a ochrana informací

  Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

  Přečtěte si více
 • Komercializace produktů a služeb

  Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

  Přečtěte si více
 • Naše spolupráce s obchodními partnery

  Ve společnosti Sanofi spolupracujeme s různými obchodními partnery. Očekáváme od nich, že budou dodržovat nejvyšší etické standardy.

  Přečtěte si více
 • Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

  Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

  Přečtěte si více
 • Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

  Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

  Přečtěte si více
 • Chráníme životní prostředí

  Změna klimatu je jednou z nejnaléhavějších problémů naší doby. Okamžitý i dlouhodobý úspěch společnosti Sanofi vyžaduje rozhodné vedení, které chrání naši planetu a přírodní ovzduší, zemi a vodní prostředí, na kterých lidstvo závisí.

  Přečtěte si více
 • Závazek vůči naší společnosti

  Náš přístup k sociálnímu dopadu je posílit, znovu potvrdit a upevnit náš závazek vůči společnosti a komunitám, kterým poskytujeme naše služby. Náš sociální dopad umožňují tři snahy:

  Přečtěte si více
 • Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

  Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

  Přečtěte si více
 • Udržujeme rovnováhu přínosů a rizik

  Společnost Sanofi se zavazuje transparentně komunikovat o svých produktech. Zároveň se staráme o to, aby informace o účinnosti, bezpečnostním profilu a službách byly pravidelně aktualizovány.

  Přečtěte si více
 • Urychlujeme výzkum a vývoj s vědeckou integritou

  Ve společnosti Sanofi jsme se zavázali provádět naši činnost v oblasti výzkumu a vývoje bezúhonně a transparentním způsobem poskytovat relevantní informace, abychom usnadnili správné používání našich produktů.

  Přečtěte si více
 • Naše interakce se zainteresovanými stranami

  Společnost Sanofi se zavázala, že při jednání se zainteresovanými stranami zachová zaměření na pacienta a že bude jednat čestně, s respektem, s legitimním záměrem, transparentně a odpovědně.

  Přečtěte si více
 • Prosazujeme finanční integritu

  Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

  Přečtěte si více
 • Dodržujeme správné provozní postupy

  Ve společnosti Sanofi vyrábíme a distribuujeme produkty nejvyšší kvality po celém světě, abychom zlepšili životy lidí.

  Přečtěte si více
 • Transformujeme medicínu prostřednictvím digitálních řešení

  Společnost Sanofi využívá technologie k transformaci lékařské praxe a vytvoření bezpečného a etického prostředí (ethics-by-design) pro digitální řešení.

  Přečtěte si více