גלו את קוד ההתנהגות

מסחור המוצרים והשירותים שלנו

סאנופי מחויבת להצלחה בת-קיימא ולטווח ארוך של החברה שלנו, שמתיישבת עם האסטרטגיה שלנו. כדי לקיים את מטרתנו ואת שאיפתנו, אנו פועלים מול כל בעלי העניין כדי להבטיח שגישת המסחור שלנו מקדמת את רווחת המטופל ואת הרווחה החברתית, מצייתת לחוקים ולתקנות ופועלת בצורה אתית וביושרה.

אנחנו מפתחים מוצרים ושירותים חדשניים שמסייעים במניעת מחלות, באבחונן ובטיפול בהן, ובכך משפרים את חייהם של אנשים. לאורך כל מחזור החיים של המוצר, אנחנו מחויבים לאמות מידה גבוהות בתחום האתיקה, תוך כדי כך שאנו זוכים באמון המטופלים ובעלי העניין. המרדף אחר פלאי המדע כדי לשפר את חייהם של אנשים דורש מערכת אקולוגית בתחום מדעי החיים שמתגמלת חדשנות ומבטיחה שלכל המטופלים שזקוקים למוצרים ולשירותים שלנו תהיה גישה אליהם. אנחנו מחויבים לקדם מוצרים ושירותים חדשים מתוך תחושת דחיפות ומשפרים ללא הרף מוצרים ושירותים אלה וכן את התהליכים העסקיים שלנו.

איך לנצל הזדמנויות

 • אנחנו חותרים לגישת מסחור המקצה משאבים חיוניים כדי למלא צרכים בריאותיים שאין להם מענה, לשפר את המחקר והפיתוח, לחזק את יציבות שרשרת האספקה ולהרחיב את הנגישות לטובת רווחת המטופלים בהווה ובעתיד.
 • אנחנו פועלים מול מגוון בעלי עניין במטרה להנגיש את המוצרים והשירותים הטובים ביותר האפשריים, כדי למצות עד תום את היתרונות עבור המטופלים.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו נוקטים בגישה מסחרית למוצרים חדשים שמושרשת בעקרונות הגישה והתמחור הגלובליים שלנו, אשר לוקחים בחשבון ארבעה קריטריונים:
  • ערך מוסף כולל של המוצרים
  • זמינות או זמינות צפויה של טיפולים דומים
  • יכולת של מדינות להרשות לעצמן תרופות חדשות
  • גורמים ייחודיים ספציפיים לתרופה או לחיסון בעת ההשקה
 • אנחנו שואפים לגישה מהירה, רחבה ושוויונית למוצרים ולשירותים שלנו, ללא תלות ביכולתו של אדם לשלם עליהם.
 • אנחנו שקופים בגישת המסחור שלנו, כולל בתחומים כמו המידע שאנו מספקים לגבי המוצרים שלנו והמחלות שהם משפיעים עליהן, הנתונים שאנו אוספים ואספקת המוצרים שלנו.
 • אנחנו מקדמים את המוצרים והשירותים שלנו בצורה אתית, מתוך יושרה ותוך ציות לתקנות ולחוקים החלים. אנחנו מתכננים את התקשורת בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו באופן מדויק, מאוזן ולא מטעה.