גלו את קוד ההתנהגות

הגנה על הסביבה

שינוי האקלים הוא אחד האתגרים הבוערים ביותר של זמננו. הצלחתה של סאנופי בטווח הקצר והארוך דורשת מנהיגות נחושה כדי להגן על כוכב הלכת שלנו ועל האוויר, הקרקע וסביבת המים הטבעיים שלנו, שהאנושות תלויה בהם.

בסאנופי, המסירות שלנו לשיפור חייהם של אנשים לא מתמצה רק בחידושים בתחום הבריאות. כארגון גלובלי אנו נושאים באחריות רבה גם לנקוט צעדים שמצמצמים את ההשלכות של שינוי האקלים על בריאות האדם כיום ועבור הדורות הבאים, כולל מחסור במזון ומים, איכות אוויר ירודה ותנאים סביבתיים המאפשרים התפשטות מחלות ואלרגיות. צעדים אלה כוללים מזעור של ההשפעה הסביבתית של המוצרים והפעילויות שלנו וכן תמיכה באחרים שמבצעים מאמצים דומים. בנוסף, אנחנו מחזקים את העמידוּת שלנו לנוכח שינויים סביבתיים.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות התאמה של כל החלטה שאנו מקבלים לציפיות של המטופלים, העובדים ובעלי העניין שלנו בעולם, כולל משקיעים וממשלות, להגנה על הסביבה.
 • באמצעות סלילת הדרך לניטרליות פחמנית עד לשנת 2030 והפחתת פליטות לאורך שרשרת הערך המלאה שלנו למידה המרבית האפשרית עד לשנת 2045 כדי לקזז לבסוף את מה שלא ניתן לצמצם, נתרום להגבלת ההתחממות הגלובלית ל-1.5 מעלת צלזיוס.
 • באמצעות הגבלת טביעת הרגל הסביבתית שלנו ואימוץ פתרונות מחזוריים שמשמרים אנרגיה ומצמצמים פסולת, אנו תומכים בשימור ובקיימוּת של משאבי האוויר, הקרקע והמים המתכלים של כדור הארץ שלנו.
 • באמצעות שיפור הפרופיל הסביבתי של המוצרים והשירותים שלנו, הבטחת הקיימוּת שלהם ככל שהעולם מתגייס לטפל בשינוי אקלים ועידוד אחרים במגזר שלנו לנקוט צעדים דומים.
 • באמצעות הפחתת ההשפעה השלילית של שינוי האקלים על בריאות האדם, תמיכה במניעת מוות בטרם עת; מחלות שקשורות לזיהום אוויר כגון זיהומים בדרכי הנשימה, מחלות לב וסרטן ריאות; צריכה של מים מזוהמים שגורמים למחלות ולאלרגיות במערכת העיכול, או מגע עימם; ותוצאות בריאותיות רגישות לאקלים כגון אירועי חום קיצוניים, שיטפונות, בצורת ושריפות.
 • באמצעות תמיכה בעובדים ובשותפים עסקיים שדואגים ופועלים למען רווחת כדור הארץ, ובאמצעות היותנו ארגון בעל עקרונות סביבתיים מובילים.
 • באמצעות בחינת ההזדמנויות הקשורות לשינוי אקלים עבור העסק שלנו, כדי לפתח אסטרטגיות איתנות שפורצות את הדרך אל פוטנציאל המעבר.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו נותנים עדיפות לקבלת החלטות מודעת לסביבה בכל רמות הארגון ומתמרצים התנהגות שבוחרת במודע להגן על הסביבה.
 • אנחנו מונעים זיהום ופגיעה בסביבה באמצעות יישום מדיניות ונהלים שמשקפים את הערכים שלנו כחברה אחראית מבחינה אקולוגית.
 • אנחנו מונעים מחלות שקשורות לזיהום סביבתי באמצעות צעדים בתוך סאנופי ומחוצה לה שיש להם השפעה חיובית על החברה ועל הקהילות המגוונות שלנו.
 • אנחנו מקבלים החלטות שמתעדפות את הערכים שלנו בתחום הגנת הסביבה והקיימוּת.
 • אנחנו מפחיתים את הסיכון למוניטין ואת אובדן הביטחון מצד בעלי העניין בכך שיש לנו מחויבות שקופה ובלתי מוטלת בספק לדאוג לסביבה, שבאה לביטוי במעשים ברורים ותמציתיים שאנו חושפים בפומבי בליווי מידע אמיתי ומלא.
 • אנחנו נותנים עדיפות להגנה על הסביבה בבחירת השותפים העסקיים שלנו.
 • אנחנו בוחנים את הסיכונים שקשורים לשינוי האקלים בפעילות ובשרשרת הערך שלנו, כדי לפתח אסטרטגיות חזקות לצמצום סיכונים.
 • מחויבות חברתית

  הגישה שלנו להשפעה חברתית היא לחזק, לאשרר ולהגביר את המחויבות שלנו לחברה ולקהילות שאנחנו משרתים. ההשפעה החברתית שלנו מתאפשרת בעזרת שלושה מאמצים:

  קראו עוד