גלו את קוד ההתנהגות

התקשרות עם שותפים עסקיים

בסאנופי אנחנו מתקשרים עם מגוון שותפים עסקיים ואנו מצפים מהם לעמוד באמות המידה הגבוהות ביותר מבחינת אתיקה.

המעורבות שלנו עם שותפים עסקיים, כולל ספקים, לקוחות וארגוני מכירות ושיווק של צד שלישי, בריתות אסטרטגיות ומיזמים משותפים, מושרשת באמון והיא חיונית לעבודתנו, כיוון שהיא מאפשרת לסאנופי הזדמנויות להשיג את מטרתה. היא עלולה גם להציב בפנינו מגוון סיכונים לפעילות, לכספים ולמוניטין שלנו, במיוחד כאשר שותף עסקי אינו נשמע לקוד ההתנהגות של סאנופי.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות התקשרות רק עם ספקים שנשמעים לקוד ההתנהגות שלנו, אנו מחזקים את הביצועים שלנו, מצמצמים הפרעות אפשריות ומטפחים מערכת בריאות אתית שמועילה למטופלים.
 • באמצעות תמיכה בעובדי סאנופי כדי שיוכלו לשתף פעולה בביטחון עם השותפים העסקיים שלנו מתוך הבנה של ערכים ואמות מידה משותפים של התנהגות.
 • באמצעות טיפוח הצלחתם של שותפים עסקיים קטנים ובינוניים שחולקים את ערכינו ואת אמות המידה שלנו להתנהלות, ותמיכה בצמיחתם לצד סאנופי.
 • באמצעות אימוץ שותפים עסקיים באותה רמת גיוון כמו המטופלים והקהילות שאנו משרתים, טיפוח מערכת בריאות אקולוגית שוויונית ומכילה שתומכת בצמיחה וביצירתיות של סאנופי.
 • באמצעות שיתוף פעולה עם עמיתים בתעשייה ואיגודי הסחר שלנו כדי לחזק עקרונות אתיים בקרב שותפים עסקיים משותפים, אנו מטפחים אמות מידה גבוהות יותר במגזר העסקי שלנו.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו מתקשרים עם שותפים עסקיים על בסיס קריטריונים אובייקטיביים, כולל יכולת מוכחת ותיעוד של יושרה שתואמת לקוד ההתנהגות שלנו, תוך הבטחת נוהלי רכש הוגנים ולא מפלים.
 • לפני בחירה בשותפים העיסקיים שלנו, אנחנו מבצעים בדיקת נאותות מבוססת סיכון.
 • אנחנו מצפים מכל השותפים העסקיים לציית לכל התקנות והחוקים החלים ולהישמע לקוד ההתנהגות של סאנופי, כולל החזקה במדיניות ונהלים הולמים עבור תפקידם בשותפות עם סאנופי. בנוסף, אנו מצפים מהספקים שלנו להישמע לקוד התנהגות הספקים שלנו.
 • אנחנו משתמשים בבקרות שכוללות ניטור, הדרכה, ביקורת והערכות אחרות באופן סדיר כדי לסייע בזיהוי, מניעה ותיקון של פעילויות מצד השותפים העסקיים שלנו שאינן מתיישבות עם הקוד שלנו, בפועל או באופן אפשרי.
 • אנחנו מעבירים לשותפים העסקיים שלנו את הדרישות שלנו, ואנו מצפים מהם להישמע להן.
 • אנחנו מתחייבים לשיתוף פעולה חוצה תפקידים ברחבי סאנופי בניהול מחזור החיים של השותפים העסקיים שלנו.
 • אנחנו מאפשרים לשותפים העסקיים שלנו, כאשר ניצב בפניהם מצב של חוסר ציות אפשרי ביחס לעסקים עם סאנופי, לדווח על כך באמצעות מוקד הדיווח שלנו Speak Up Helpline.
 • מחויבות חברתית

  הגישה שלנו להשפעה חברתית היא לחזק, לאשרר ולהגביר את המחויבות שלנו לחברה ולקהילות שאנחנו משרתים. ההשפעה החברתית שלנו מתאפשרת בעזרת שלושה מאמצים:

  קראו עוד
 • מגע עם בעלי עניין