גלו את קוד ההתנהגות

האצת המחקר והפיתוח מתוך יושרה מדעית

אנחנו בסאנופי מחויבים לנהל את פעילויות המחקר והפיתוח שלנו ביושרה ולספק מידע רלוונטי מתוך שקיפות כדי לאפשר את השימוש הנכון במוצרים שלנו.

סאנופי מעוניינת לרדוף אחר נפלאות המדע כדי לשפר את חייהם של אנשים באמצעות מתן עדיפות ליושרה המדעית בכל היבטי עבודתנו. משמעות הדבר היא ביצוע המחקר והפיתוח שלנו מתוך המניעים הנכונים, באופן ששומר על העקרונות האתיים שלנו, ובהתאם לאמות המידה הרגולטוריות, הרפואיות והמדעיות הרלוונטיות. גישה כזו משפרת את היכולות שלנו ובונה אמון בין סאנופי לבין בעלי העניין שלנו, וממקמת אותנו בעמדה טובה להניע חדשנות בת קיימא.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות אימוץ אמות המידה הגבוהות ביותר של יושרה מדעית במחקר שלנו, סאנופי מושכת ומשמרת כישרונות ושותפים שמאפשרים לנו לקדם מוצרים ושירותים חדשים ומצילי חיים, לבסס את מטרתנו ולקדם את הצמיחה המתמשכת שלנו.
 • באמצעות התחייבות לחשוף בפומבי מידע נגיש לגבי הניסויים הקליניים שלנו ותוצאותיהם, סאנופי בונה אמון בקרב מטופלים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, ספקי שירותי בריאות והקהילה המדעית.
 • באמצעות שימוש בוועדת הביו-אתיקה של סאנופי, בעת הצורך, ובעזרת ייעוץ נוסף מוועדות ביו-אתיקה מייעצת חיצונית, סאנופי מסייעת להבטיח שהפעילויות המדעיות והרפואיות שלנו מתנהלות בצורה אתית ומתוך יושרה.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו עורכים את המחקר שלנו, שומרים על זכויות המטופלים, ונשמעים לכל החוקים, התקנות והכללים האתיים הרלוונטיים שקשורים לנוהלי מחקר נאותים, לנוהלי מעבדה נאותים ולהתנהלות קלינית נאותה.
 • אנחנו עורכים את המחקר שלנו מתוך כוונה לפתח ידע מדעי שיועיל למטופלים ויקדם את המדע והרפואה.
 • אנחנו עורכים סקירות פנימיות של כל מידע מדעי שאנו מספקים לקהילה המדעית, לספקי שירותי הבריאות ולמטופלים, כדי להבטיח עמידה בנוהלי מידע מדעי נאותים.
 • איננו מוסרים הצהרות כוזבות או מטעות או מפיצים מידע מדעי שאומד באופן לא מדויק את הערך האמיתי של המוצר או השירות ואת תפקידו בסיוע למטופל.
 • אנחנו מבטיחים שקיפות ונשיאה באחריות בהצגת המחקר ובפרסום תוצאות המחקר.
 • איננו מבצעים מחקרים או ניסויים קליניים כתמריץ בלתי הולם למכירות שבוצעו בעבר או שיבוצעו בעתיד.
 • אנחנו מחויבים לרווחתם של בעלי החיים ולהגנה על הסביבה במחקר ובפיתוח שלנו.
 • אנחנו בוחנים ומעדכנים באופן שגרתי את מסגרת הביו-אתיקה של סאנופי כדי להבטיח את יושרתן של כל הפעילויות המדעיות והמחקריות שלנו.
 • מסחור המוצרים והשירותים שלנו

  סאנופי מחויבת להצלחה בת-קיימא ולטווח ארוך של החברה שלנו, שמתיישבת עם האסטרטגיה שלנו. כדי לקיים את מטרתנו ואת שאיפתנו, אנו פועלים מול כל בעלי העניין כדי להבטיח שגישת המסחור שלנו מקדמת את רווחת המטופל ואת הרווחה החברתית, מצייתת לחוקים ולתקנות ופועלת בצורה אתית וביושרה.

  קראו עוד
 • שמירה על מאזן בין סיכון לתועלת

  סאנופי מחויבת לשקיפות ביחס למוצריה, תוך הקפדה על עדכון שגרתי של מידע בנוגע ליעילות, לפרופיל הבטיחות ולשירותים נוספים.

  קראו עוד
 • שמירה על שיטות תפעול נאותות

  אנחנו בסאנופי מייצרים ומפיצים מוצרים באיכות הגבוהה ביותר כדי לשפר את חייהם של אנשים ברחבי העולם.

  קראו עוד
 • שינוי הרפואה באמצעות בריאות דיגיטלית

  סאנופי ממנפת טכנולוגיה כדי לשנות את מקצוע הרפואה וליצור סביבה בטוחה ואתית עבור פתרונות דיגיטליים.

  קראו עוד