גלו את קוד ההתנהגות

שמירה על מאזן בין סיכון לתועלת

סאנופי מחויבת לשקיפות ביחס למוצריה, תוך הקפדה על עדכון שגרתי של מידע בנוגע ליעילות, לפרופיל הבטיחות ולשירותים נוספים.

בטיחות המטופלים היא אבן יסוד במטרתנו לשפר את חייהם של אנשים. דבר זה מתחיל בהגנה על המשתתפים בניסויים הקליניים שאנו מנהלים ומשתרע אל בטיחות המוצר לאורך כל פעילות הייצור שלנו ואיכות האספקה. אנחנו מבטיחים איזון חיובי בין תועלת לסיכון במוצרים שלנו. כמו כן, אנחנו מגנים על פרטיות המטופלים, שומרים על שלמות נתוני המטופלים, מספקים מידע כדי להבטיח שימוש בטוח ויעיל במוצרים ובשירותים שלנו, ומנטרים אירועים חריגים ומדווחים עליהם באופן רציף. ככל שהמוצרים והשירותים של סאנופי מתפתחים ומביאים הזדמנויות גדולות עוד יותר לשיפור בריאות המטופלים, אנו נשארים איתנים במחויבותנו לשמירה על בטיחות המטופלים בשיתוף פעולה הדוק עם בעלי העניין שלנו.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות מתן עדיפות לבטיחות המטופלים, סאנופי משפרת את התוצאות הבריאותיות, משפרת את אמון המטופלים בשירותי הבריאות, וזוכה באמון חיוני מצד בעלי העניין.
 • באמצעות שמירה על איזון חיובי בין תועלת לסיכון ביחס לכל המוצרים שלנו לאורך מחזור החיים שלהם, סאנופי מחזקת את גישתה המתמקדת במטופל וערוכה טוב יותר לתת מענה לצורכי בטיחות עתידיים, כולל בתחומים מבטיחים כגון עריכת גנים וטיפול תאי.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו מתאימים את המוצרים והשירותים שלנו לאמות מידה מחמירות של איכות, בטיחות, יעילות וניתוח סיכון/תועלת, כפי שנקבעו על ידי הרשויות הרגולטוריות בכל מקום שאנו פועלים בו.
 • אנחנו דואגים לאסוף מידע על כך שלמוצרים ולשירותים שלנו יהיו פרופילי בטיחות מקובלים לפני שהם נבדקים על משתתפי מחקר אנושיים.
 • אנחנו מספקים מידע עדכני לגבי בטיחות ויעילות כדי לתמוך בהחלטות של רשויות ממשלתיות, מרכזי מחקר וועדות אתיקה באישור המחקר הקליני שלנו.
 • אנחנו מנהלים תהליך הסכמה מדעת שמתמקד במטופל, שבו משתתפים אפשריים בניסוי הקליני ו/או המטפלים שלהם מבינים את סיכוני הבטיחות האפשריים לפני ההחלטה להשתתף מרצונם החופשי.
 • אנחנו מייצרים תקשורת שקופה ומעדכנים באופן שגרתי מידע לגבי הבטיחות והיעילות של המוצרים והשירותים שלנו לאורך מחזור החיים שלהם.
 • אנחנו תומכים בחינוך הקהילה המדעית והרפואית באמצעות מסירת מידע מדויק, מאוזן ובזמן לגבי המוצרים והשירותים שלנו כדי להבטיח את השימוש הנכון בהם.
 • אנחנו מוודאים שתגובות לבקשות מידע רפואי ממטופלים ומאנשי מקצוע בתחום הבריאות יימסרו בזמן, יהיו אמיתיות, מבוססות ומאוזנות מדעית, כדי לתמוך בשימוש ההולם והמיודע במוצרי סאנופי.
 • אנחנו מגינים על פרטיות המטופלים ומיידעים את המטופלים לגבי האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלהם, והכול תוך ציות מלא לחוקים החלים.
 • אנחנו מדווחים במהירות לרשויות הרגולטוריות על תופעות לוואי לא רצויות חריגות או תגובות חריגות למוצרי סאנופי בהתאם לדרישות הפרמקוויג'ילנס שלנו.
 • מסחור המוצרים והשירותים שלנו

  סאנופי מחויבת להצלחה בת-קיימא ולטווח ארוך של החברה שלנו, שמתיישבת עם האסטרטגיה שלנו. כדי לקיים את מטרתנו ואת שאיפתנו, אנו פועלים מול כל בעלי העניין כדי להבטיח שגישת המסחור שלנו מקדמת את רווחת המטופל ואת הרווחה החברתית, מצייתת לחוקים ולתקנות ופועלת בצורה אתית וביושרה.

  קראו עוד
 • האצת המחקר והפיתוח מתוך יושרה מדעית

  אנחנו בסאנופי מחויבים לנהל את פעילויות המחקר והפיתוח שלנו ביושרה ולספק מידע רלוונטי מתוך שקיפות כדי לאפשר את השימוש הנכון במוצרים שלנו.

  קראו עוד
 • שמירה על שיטות תפעול נאותות

  אנחנו בסאנופי מייצרים ומפיצים מוצרים באיכות הגבוהה ביותר כדי לשפר את חייהם של אנשים ברחבי העולם.

  קראו עוד
 • שינוי הרפואה באמצעות בריאות דיגיטלית

  סאנופי ממנפת טכנולוגיה כדי לשנות את מקצוע הרפואה וליצור סביבה בטוחה ואתית עבור פתרונות דיגיטליים.

  קראו עוד