גלו את קוד ההתנהגות

מגע עם בעלי עניין

סאנופי מחויבת לשמור על התמקדות במטופל ולפעול מתוך יושרה, כבוד, כוונה לגיטימית, שקיפות ונשיאה באחריות בעת אינטראקציה עם בעלי עניין.

כדי להגשים את מטרתה של סאנופי, עלינו לשתף פעולה עם בעלי עניין מגוונים במערכת הבריאות בדרכים רבות. בעלי עניין אלה כוללים בין היתר מטופלים וארגוני מטופלים, מטפלים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, פקידי ממשל וארגונים מדעיים וטכנולוגיים. אינטראקציות אלה הם לב ליבה של חדשנות תרופתית ושל גישת המטופלים למוצרים ולשירותים שלנו. כדי לקדם את הטיפול במטופלים, האינטראקציות שלנו עם כל בעל עניין חייבים לעלות בקנה אחד עם העקרונות האתיים של סאנופי. דבר זה כולל שיתוף התמקדות במטופל ובצרכיו ומחויבות ליושרה, הכרה בניגודי עניינים, כיבוד עצמאות הדדית, אימוץ שקיפות ונשיאה באחריות על תוצאות האינטראקציות שלנו. סאנופי מחויבת גם לשיח ציבורי פורה ולמעורבות פוליטית אחראית מול בעלי עניין בנושאים שנוגעים לייעוד שלנו.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות טיפוח אינטראקציות עם בעלי עניין שמבוססות על אמון ועקרונות אתיים, ובאמצעות זיהוי ניגודי עניינים אפשריים, אנו מחזקים את האמינות של ביצועי סאנופי וכן את הקיימוּת של סביבת מערכת הבריאות שבה אנו פועלים.
 • באמצעות מגעים עם מטופלים, ארגוני מטופלים ומטפלים, אנו מבינים טוב יותר את צורכי המטופלים, כמו גם את ההשפעה של המוצרים והשירותים שלנו, ומשתמשים בתובנות אלו כדי לקדם שיפור מתמיד בעבודתנו.
 • באמצעות מתן אפשרות מכבדת לחיבורים בין מטופלים ומטפלים שמטרתם לחלוק את חוויותיהם ואת צורכיהם, אנו מקדמים מחקר ומשפרים את חייהם של אנשים.
 • באמצעות מסירה אחראית של מידע מדעי, חינוכי, קליני, מידע לגבי מוצר ומדיניות, לבעלי עניין מגוונים, כולל מטופלים, מטפלים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות ורשויות, אנחנו משפרים את הטיפול במטופלים ותומכים בנוף תחרותי הוגן עבור המוצרים והשירותים החדשניים שאנו מספקים.
 • באמצעות שימוש בשיווק הולם עבור המוצרים והשירותים שלנו, אנו עוזרים למטב את היתרונות עבור מערכות בריאות ומטופלים.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו מתחייבים לזהות באופן יזום ניגודי עניינים שעלולים לעלות במהלך הקשר של סאנופי עם בעלי עניין, לצמצם אותם ולהימנע מהם.
 • אנחנו מקפידים על גבולות אתיים ברורים בעת מגע עם מטופלים ומטפלים, באופן פרטני וכחלק מארגוני מטופלים, תוך כיבוד האוטונומיה שלהם והאופי הוולונטרי של מגעים אלה.
 • אנחנו מוודאים שהתמיכה שלנו, הכספית ובעין, בארגוני מטופלים תהיה שקופה ותבוא לידי ביטוי בהסכמים כתובים.
 • אנחנו מקיימים מגעים עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות באופן שקוף ומקצועי, בהתאם לחוקים ולתקנות, ומבלי להציע או לספק דבר מה שעלול
  • (א) להשפיע באופן בלתי הולם על נוהלי רישום התרופות או
  • (ב) לעודד שימוש בלתי הולם במוצרים או בשירותים שלנו.
 • אנחנו מיידעים אנשי מקצוע בתחום הבריאות לגבי היתרונות והסיכונים של המוצרים והשירותים שלנו כדי לעזור לקדם רישום נכון ושימוש הולם על ידי המטופלים.
 • אנחנו מארגנים פאנלים, כנסים, מצגות מידע ואירועים אחרים עבור אנשי מקצוע בתחום הבריאות וקבוצות תמיכה במטופלים, ונותנים חסות לאירועים אלה, במטרה ליידע אותם במדויק לגבי חקר מדעי כמו גם לגבי המוצרים והשירותים שלנו.
 • אנחנו מוודאים כי קיימת מטרה עסקית הולמת לכל התקשרות עם מומחה חיצוני לצורך שירותי ייעוץ ו/או הרצאה.
 • אנחנו מבקשים המלצות ועצות ממומחים חיצוניים, למשל בוועדות מייעצות, ומוודאים שלא יתרחש ניצול לרעה כדי להשפיע באופן בלתי הולם על מומחים אלה.
 • אנחנו מתעדים באופן מלא את אופייה של כל תרומה מטעם סאנופי ודורשים מהמוטב חשיפה מלאה של המטרה ההולמת של התרומות.

 • אנחנו מוודאים שתוכניות ההנגשה נשמעות לכל החוקים, התקנות והקודים החלים, כולל אלה שנוגעים לפרמקוויג'ילנס, תמחור, הגנה על נתוני מטופלים והגבלים עסקיים, כמו גם באמות מידה גבוהות של יושרה שקשורות למגע עם שותפים עסקיים ובעלי עניין אחרים.
 • אנחנו מקפידים על גבולות ברורים ואתיים בעת מגע עם פקידי ממשל וכאשר אנו לוקחים על עצמנו מעורבות פוליטית אחראית, מספקים מידע מדויק ומאוזן, ואוסרים על השפעה בלתי הולמת בקביעת מדיניות ציבורית ובתהליכי קבלת החלטות אחרים.
 • איננו עוסקים בפעילויות כלשהן מול בעלי עניין שנתפסות או שעשויות להיתפס כקידום מכירות לפני קבלת רישיונות שיווק ואישורים נחוצים אחרים עבור המוצרים או השירותים שלנו.
 • אנחנו מקפידים על שיטות עבודה מובילות בנוגע למגעים עם בעלי עניין, שמשתקפות בקודי התעשייה הגלובליים, האזוריים או המקומיים, כגון קוד ההתנהלות והערות ההכוונה של הפדרציה הבינלאומית ליצרני תרופות ולאיגודים פרמצבטיים (IFPMA).