גלו את קוד ההתנהגות

מחויבות חברתית

הגישה שלנו להשפעה חברתית היא לחזק, לאשרר ולהגביר את המחויבות שלנו לחברה ולקהילות שאנחנו משרתים. ההשפעה החברתית שלנו מתאפשרת בעזרת שלושה מאמצים:

 • אחריות חברתית תאגידית, אסטרטגיה כלל-חברתית שתואמת לאסטרטגיה העסקית ארוכת הטווח שלנו, במטרה לחולל שינוי שניתן להרחיבו לקנה מידה גדול ולספק השפעה חיובית שניתן לשמר לאורך זמן. לכל חלק בארגון יש תפקיד שעליו למלא והוא תורם ליוזמות דגל שפזורות לאורך שרשרת הערך של החברה, ממחקר ופיתוח דרך ייצור ועד לפעילות מסחרית
 • •[1]יחידת בריאות גלובלית (GHU), יוזמה ללא מטרות רווח שהופכת מוצרים חיוניים של סאנופי לזמינים במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית, ותומכת ביזמים מקומיים שמרחיבים את קיבולת שירותי הבריאות; וכן
 • Foundation S – קבוצת סאנופי, הזרוע הפילנתרופית של "מכון המחקר והעשייה" שלנו, שמשפרת את חייהן של אוכלוסיות פגיעות באמצעות זירוז  פתרונות קהילתיים סביב סרטן בקרב ילדים, פעילות בנוגע לאקלים וחוסן בריאותי, מחלות טרופיות שאין להן מענה מחקרי ותגובה למשברים הומניטריים באמצעות תרומת תרופות ומתן סיוע חירום.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות הכרה בכך שהמטרה שלנו כוללת מחויבות בסיסית לכל בעלי העניין שלנו לשפר את בריאותם של אנשים, לספק ערך ללקוחות, להשקיע בעובדים שלנו, להתנהל בצורה הוגנת ואתית עם הספקים שלנו, לתמוך בקהילות שאנו עובדים בהן וליצור ערך לטווח ארוך עבור בעלי המניות.
 • באמצעות הגישה למוצרים ולשירותים שלנו, כולל באמצעות תוכניות מטופלים ויוזמות אחרות, אנחנו מחזקים קהילות ואת מערכות הבריאות שלהן, במיוחד עבור הפגיעים ביותר.
 • באמצעות עשייה יזומה עבור הפגיעים ביותר ועבור אנשים חסרי ייצוג, אנו מקדמים פתרונות שאחרת לא היו אפשריים, כולל מחקר עבור צרכים שנותרים ללא מענה.
 • באמצעות העצמה ומתן כלים לעובדים שלנו לבצע פעילויות התנדבות מקומיות, אנו מחזקים קהילות שבהן אנו חיים ועובדים.
 • באמצעות ההצטרפות שלנו ליוזמת Global Compact של האו"ם, אנו מחויבים לקיים את עקרונותיה להתנהלות בת קיימא ואחראית מבחינה חברתית, ולדווח בפומבי על מאמצי היישום שלנו מאז שנת 2003.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו מבטיחים כי המחויבויות החברתיות שלנו יגרמו להשפעה מוחשית באמצעות מדידה הולמת ודיווח לציבור.
 • אנחנו מוקירים את האמון שהחברה בכללותה נותנת בסאנופי ושואפים לקבל החלטות בכל רמה בארגון שלנו שמטרתן לשמור על אמון זה, כולל הטמעת האחריות החברתית התאגידית במסלול פיתוח הקריירה של המנהלים שלנו.
 • אנחנו מקשיבים למטופלים, לעובדינו, לשותפינו העסקיים ולבעלי העניין שמרכיבים את הקהילות שאנו פועלים בהן כדי לתמוך בקבלת החלטות משופרת ואתית.
 • אנחנו מכירים בכך שאנשים מסוימים פגיעים יותר מאחרים ושחברת סאנופי נושאת באחריות להבין את צורכיהם ולטפל בהם.
 • אנחנו תומכים בבריאות המטופלים ברחבי הקהילות המגוונות בעולם ואיננו מפלים קהילה על בסיס גורמים גיאוגרפיים, חברתיים, פוליטיים או אחרים.
 • איננו מקבלים החלטות שיחלישו את ההתפתחות ארוכת הטווח שלנו ואת יכולתנו לעמוד בהתחייבויותינו באופן בר-קיימא.
 • התקשרות עם שותפים עסקיים

  בסאנופי אנחנו מתקשרים עם מגוון שותפים עסקיים ואנו מצפים מהם לעמוד באמות המידה הגבוהות ביותר מבחינת אתיקה.

  קראו עוד
 • הגנה על הסביבה

  שינוי האקלים הוא אחד האתגרים הבוערים ביותר של זמננו. הצלחתה של סאנופי בטווח הקצר והארוך דורשת מנהיגות נחושה כדי להגן על כוכב הלכת שלנו ועל האוויר, הקרקע וסביבת המים הטבעיים שלנו, שהאנושות תלויה בהם.

  קראו עוד
 • מגע עם בעלי עניין

  סאנופי מחויבת לשמור על התמקדות במטופל ולפעול מתוך יושרה, כבוד, כוונה לגיטימית, שקיפות ונשיאה באחריות בעת אינטראקציה עם בעלי עניין.

  קראו עוד