גלו את קוד ההתנהגות

מאבק בשוחד ובשחיתות

סאנופי אינה מגלה סובלנות כלפי כל צורה של שוחד או ניצול לרעה של כוח למטרות רווח אישי, הן בקרב העובדים, הן בקרב השותפים העסקיים שלנו והן בקרב בעלי העניין שמעורבים במרדף אחר פלאי המדע כדי לשפר את חייהם של המטופלים.

מעשי שוחד ושחיתות כאלה כוללים מתן (או קבלה) של כל דבר ערך לכל אדם (או ממנו) במטרה להשפיע על התנהגות או החלטה כלשהן, במיוחד אנשי מקצוע בתחום הבריאות, ארגוני מטופלים, פקידי ממשל וארגוני מדינה. שחיתות פוגעת במטופלים, שוחקת את האמון בשירותי הבריאות ועלולה לצמצם את ההשקעה בתרופות. שחיתות גם מטפחת חוסר צדק בריאותי ומונעת פיתוח כלכלי, זכויות אדם וקיימוּת סביבתית. חוסר הסובלנות שלנו לשחיתות מכל סוג מניע את סאנופי לטפח תרבות חזקה של יושרה. הוא גם מניע אותנו להילחם בשחיתות מחוץ לארגון שלנו בכל מקום שבו היא עלולה להפריע למטרה שלנו.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות מניעת שוחד ושחיתות, הן בתוך סאנופי והן אצל כל הגורמים המשיקים למגזר שלנו, החברה יכולה לממש את מטרתה ולהבטיח את קיימוּת התעשייה שלנו בשמירה על חדשנות, הובלת איכות גבוהה של מוצרים ושירותים והגנה על משאבים ציבוריים ופרטיים כדי לשפר את מערכת הבריאות ולעמוד בציפיות החברה.
 • באמצעות הצגת האמינות שלנו בפני המטופלים ובעלי העניין שלנו, דרך המחויבות שלנו למניעת שוחד ושחיתות באופן פנימי והנחישות שלנו להילחם בהן באופן חיצוני.
 • באמצעות מתן כלים והעצמה לאנשינו כדי שיזהו, יעריכו ויסירו באופן יזום סיכוני שוחד ושחיתות אפשריים ויפנו את המשאבים שלנו לניהול סיכונים אלה.
 • באמצעות השתתפות ביוזמות רבות משתתפים ברחבי תעשיית התרופות וכן בשותפות עם מטופלים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, החברה האזרחית וארגונים רב-צדדיים, שנועדו להילחם בשחיתות ולחזק את עמידותן של מערכות הבריאות.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו אוסרים על העובדים או השותפים העסקיים שלנו לעסוק בכל מעשה של שוחד ושחיתות, בפועל או למראית עין. אנחנו דורשים מהם לדווח על כל מעשה אפשרי של שוחד ושחיתות על-ידי הדרכה שגרתית של עובדינו, שנועדה לסייע בזיהוי ובמניעת מעשים כאלה.
 • אנחנו אוסרים על "תשלומי זירוז", גם כאשר הדבר מותר על פי חוק.
 • אנחנו אוסרים על עובדים להעניק מתנות לגורמי צד שלישי או לקבלן מהם.
 • אנחנו מבטיחים תהליכים שנועדו לאפשר לעובד או שותף עסקי להעלות חששות בנוגע לשוחד או שחיתות ולדווח עליהם באופן חסוי עם הגנה מפני מעשי תגמול ‏‏– ואנו מסירים חסמים שניצבים בפני יכולת הדיווח הזו.
 • אנחנו תומכים בפונקציית אתיקה וציות איתנה שביכולתה לבצע את הפעולות שבתחומי האחריות שלה באופן עצמאי ושיש לה גישה ישירה לדרג ניהולי.
 • אנחנו משתמשים במומחים המנוסים שלנו ברחבי העולם כדי להבטיח ציות לכל החוקים והתקנות למניעת שוחד ושחיתות, וכדי ליישם את העקרונות האתיים שלנו במקרים שבהם החוק המקומי עשוי שלא להציב את אמות המידה הגבוהות ביותר של יושרה עסקית.
 • אנחנו מבצעים בדיקת נאותות מבוססת סיכון למניעת שוחד ביחס לשותפים העסקיים שלנו, כולל ספקים, לקוחות ואירגוני מכירות ושיווק של צד שלישי, לפני שאנו מתקשרים עימם ובאופן תקופתי במהלך השותפות שלנו.כל בעיה אפשרית שמועלית באמצעות ניטור זה נבחנת ומוערכת במטרה לבדוק את הצורך בתוכנית להפחתת סיכונים, כולל סיום התקשרות במידת הצורך.
 • שמירה על פרטיות הנתונים והגנה על מידע

  סאנופי מחויבת לפרטיות הנתונים ולאבטחת המידע בכל רמה בארגון שלנו לטובת המטופלים, העובדים ובעלי העניין שלנו וכדי להבטיח עמידה במחויבויות הרגולטוריות.

  קראו עוד
 • תחרות חופשית והוגנת

  סאנופי שואפת לספק תוצאות טובות יותר עבור מטופלים, קהילות ובעלי עניין, באמצעות אספקת טיפולים פורצי דרך בזמן הנכון ומהסיבות הנכונות. אנחנו תומכים בתחרות מאוזנת שבמסגרתה חברות רודפות באופן חופשי והוגן אחר פלאי המדע ללא יתרונות לא ראויים.

  קראו עוד
 • שימוש אחראי ברשתות חברתיות ובתקשורת

  אנחנו בסאנופי מוודאים כי בעלי העניין שלנו יכולים לשמוע מאיתנו ולתקשר איתנו גם באמצעות רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות. אנו מכירים בכך שדבר זה מחייב אותנו לתקשר באופן אחראי ואנו מחויבים לגמרי לכך.

  קראו עוד
 • שמירה על יושרה פיננסית

  אנחנו מחויבים לשלמות הפעילות הפיננסית של סאנופי לצורך מימוש מטרתנו, ולהבטחת תפקידנו כשותף מהימן במערכת בריאות הציבור ובהרחבת החדשנות בתחום הבריאות. יושרה פיננסית היא חיונית להגנה על המטופלים שאנו משרתים, כמו גם על העובדים, בעלי העניין והשווקים הפיננסיים שלנו.

  קראו עוד