גלו את קוד ההתנהגות

שמירה על יושרה פיננסית

אנחנו מחויבים לשלמות הפעילות הפיננסית של סאנופי לצורך מימוש מטרתנו, ולהבטחת תפקידנו כשותף מהימן במערכת בריאות הציבור ובהרחבת החדשנות בתחום הבריאות. יושרה פיננסית היא חיונית להגנה על המטופלים שאנו משרתים, כמו גם על העובדים, בעלי העניין והשווקים הפיננסיים שלנו.

לכן, הרשומות הפיננסיות של סאנופי נועדו להבטיח שאיננו מטעים משקיעים, מחוקקים, רשויות ואת הציבור בנוגע להיבטים הפיננסיים של החברה שלנו.

כחברה ציבורית רשומה, באחריותה של סאנופי ליצור ולהחזיק ספרים, רשומות וחשבונות מדויקים וכן להגיש דוחות כספיים מדויקים שמאמצים שקיפות באמצעות חשיפה פומבית של מידע מהותי. בנוסף לבקרות ולנוהלי דיווח כספי פנימיים איתנים שמותאמים לעקרונות חשבונאיים מקובלים, היושרה הפיננסית שלנו כוללת איסור נוקשה על סחר במידע פנים והלבנת כספים. סאנופי מצייתת לכללי המיסוי החלים, למגבלות על גורמים אסורים או מוגבלים ולבירורים ממבקרים פנימיים וחיצוניים.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות שמירה על אמון וביטחון בעסקינו מצד המטופלים שאנו משרתים, כמו גם העובדים, בעלי העניין והשווקים הפיננסיים שלנו.
 • באמצעות אימוץ מדיניות של שקיפות מידע מהותי מדויק תוך חשיפתו לציבור.
 • בכך שאנו ממצבים את עצמנו כשותף מועדף בפעילויות מימון וחוזים, שהן הבסיס לחדשנות שלנו ולאספקת מוצרים ושירותים למטופלים.
 • באמצעות קבלת החלטות טובות יותר על סמך מידע מלא, מדויק ובזמן ההולם.
 • באמצעות פריסת משאבים פיננסיים למטרה המיועדת והמאושרת שלהם, חיזוק זריזות התגובה שלנו כדי לעמוד ביעדים העסקיים והפניית הון כאשר הדבר נחוץ.
 • באמצעות מיצוב סאנופי כמובילה בחיזוק הקשרים בין הקיימוּת בעולם שלנו לבין הביצועים הפיננסיים שלנו.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו שומרים על נהלים קפדניים ליצירת והחזקת ספרים, רשומות וחשבונות מלאים, מדויקים ובמועד, שמשקפים את הפעילויות שלנו.
 • אנחנו שומרים על בקרות איתנות בנוגע לדיווח פיננסי, שמאפשרות לסאנופי לעמוד בעקרונות החשבונאיים המקובלים.
 • אנו שומרים על סודיות המידע המהותי לפני החשיפה הציבורית וחושפים מידע מהותי שאינו ציבורי רק לאנשים שנדרשים לדעת מידע זה.
 • אנחנו אוסרים על מסחר שמבוסס על מידע חסוי למטרות רווח אישי, כמו גם על "רמיזות" לאחרים כדי שיוכלו לעשות זאת.
 • יש לנו מדיניות מחמירה ואנו לא סובלים כל שוחד או טובת הנאה אחרת במטרה להשפיע על החלטה של אדם או ישות שעשויים לגרור השלכות על עסקיה של סאנופי.
 • אנחנו מספקים תשובות מלאות, מדויקות ובזמן הראוי למבקרים פנימיים וחיצוניים שבוחנים את הדוחות הכספיים שלנו.
 • אנחנו עורכים ביקורות כדי להישמע להגבלות על גורמים אסורים או מוגבלים.
 • אנחנו מקיימים כללים ותוכניות למניעת הלבנת כספים ולמאבק בה.
 • אנחנו ממלאים את תפקידנו כארגון תאגידי אחראי באמצעות תשלום מיסים בתחומי השיפוט שאנו פועלים בהם.
 • אנחנו מקפידים על תהליך חוזי רשמי כדי לשמור על הזכויות שהענקנו ועל ההתחייבויות שביצענו מול אנשים או גופים מחוץ לסאנופי.