גלו את קוד ההתנהגות

שמירה על פרטיות הנתונים והגנה על מידע

סאנופי מחויבת לפרטיות הנתונים ולאבטחת המידע בכל רמה בארגון שלנו לטובת המטופלים, העובדים ובעלי העניין שלנו וכדי להבטיח עמידה במחויבויות הרגולטוריות.

יכולות הטרנספורמציה הדיגיטלית ועיבוד הנתונים מחזקות את האופן שבו סאנופי באה במגע עם אנשים וארגונים כדי להשיג את מטרתנו. עיבוד נתונים, החל מאיסוף ועד לאחסון, הוא כעת מרכיב מרכזי במערכת היחסים שלנו עם מטופלים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, חברים בקהילה המדעית, לקוחות ומשתמשים במוצרים ובשירותים שלנו ועם העובדים והשותפים העסקיים שלנו. כדי להגן על פרטיות הנתונים, יישמנו מסגרת גלובלית לניהול פרטיות שמבטיחה הגנה מיטבית על נתונים אישיים. אימצנו גם מסגרת אבטחה ואבטחת סייבר כדי לשמור על האבטחה והחיסיון של מערכות טכנולוגיית המידע, הנכסים, המידע ומסדי הנתונים שלנו.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות יישום ושיפור מתמיד של שיטות העבודה הטובות ביותר בתחום פרטיות הנתונים ואבטחת המידע, סאנופי בונה אמון ומספקת ודאות משפטית עבור המערכת האקולוגית שלנו שכוללת נתונים חיוניים ומידע רגיש.
 • באמצעות דאגה למומחיות, להדרכה ולתמיכה לעובדים ולבעלי העניין שלנו, אנחנו עוזרים להם לקבל את ההחלטות הנכונות בעת איסוף, עיבוד ושיתוף נתונים אישיים, בהתאם לערכים שלנו.
 • באמצעות יישום גישה מבוססת סיכון בתכנון בקרות הולמות לשמירה על יעילות תפעולית ובו בזמן גם עמידה בציפיות הפרטיות של מטופלים, פרטים ורגולטורים.
 • באמצעות הפעלת האסטרטגיה הדיגיטלית של סאנופי תוך אספקת כלים והדרכה חדשניים, אנחנו מטמיעים סביבה תומכת פרטיות ואבטחת נתונים החל מהשלבים הראשונים של כל פרויקט.
 • באמצעות פיתוח גישה פעילה לפרטיות נתונים, אנחנו מתאימים את המטרות שלנו לאלה של רשויות הגנת נתונים וגופים רגולטוריים אחרים ומטפחים אמון בקרבם.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו מכירים בשוני בין תקנות במדינות שאנו פועלים בהן, ואנו מיישמים את מדיניות המסגרת הגלובלית לניהול פרטיות ואת מדיניות הגנת המידע, המורכבות מאמות מידה, נהלים, תבניות וכלים שנועדו להבטיח ציות לחוקי הפרטיות ולתקני האבטחה החלים.
 • אנחנו מונעים אירועי אבטחה באמצעות נהלים ספציפיים וכן אמצעים פיזיים, לוגיים, ארגוניים וטכניים ותוכניות ייעודיות לטיפול בסיכונים פנימיים ואיומים חיצוניים.
 • אנחנו מזהים אירועי אבטחה ופרטיות כגון התקפות סייבר, פרצות לנתונים אישיים ובקשות לזכויות בעלי נתונים, מנהלים אותם באופן פעיל, ומבטיחים שהצדדים הרלוונטיים יקבלו מידע ותמיכה.
 • אנחנו מוודאים שכל פרויקט שמערב נתונים אישיים יישם עקרונות שקיפות ותמיכה בפרטיות באמצעות מפת דרכים של ציות שלב אחר שלב.
 • אנחנו עורכים בדיקת נאותות וניטור פעיל כדי להבטיח שסאנופי פועלת רק עם שותפים עסקיים אמינים בעת העברת נתונים אישיים בתוך החברה או מחוצה לה, ומוודאים שמיושמים אמצעים חוזיים הולמים להגנה על כל ההעברות.
 • אנחנו ממנים רשת של מומחים ואחראי פרטיות ברחבי סאנופי כדי לספק מומחיות ותמיכה מעשית במקום ובזמן שבהם הן נדרשות וכדי להיות מתואמים עם בעלי העניין שלנו.
 • אנחנו מגבירים את המודעוּת הכללית באמצעות חינוך ותקשורת כדי לחזק את תרבות הפרטיות והגנת המידע שלנו, מה שהופך אותנו לעמידים יותר בפני איומי אבטחה.
 • תחרות חופשית והוגנת

  סאנופי שואפת לספק תוצאות טובות יותר עבור מטופלים, קהילות ובעלי עניין, באמצעות אספקת טיפולים פורצי דרך בזמן הנכון ומהסיבות הנכונות. אנחנו תומכים בתחרות מאוזנת שבמסגרתה חברות רודפות באופן חופשי והוגן אחר פלאי המדע ללא יתרונות לא ראויים.

  קראו עוד
 • מאבק בשוחד ובשחיתות

  סאנופי אינה מגלה סובלנות כלפי כל צורה של שוחד או ניצול לרעה של כוח למטרות רווח אישי, הן בקרב העובדים, הן בקרב השותפים העסקיים שלנו והן בקרב בעלי העניין שמעורבים במרדף אחר פלאי המדע כדי לשפר את חייהם של המטופלים.

  קראו עוד
 • שימוש אחראי ברשתות חברתיות ובתקשורת

  אנחנו בסאנופי מוודאים כי בעלי העניין שלנו יכולים לשמוע מאיתנו ולתקשר איתנו גם באמצעות רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות. אנו מכירים בכך שדבר זה מחייב אותנו לתקשר באופן אחראי ואנו מחויבים לגמרי לכך.

  קראו עוד
 • שמירה על יושרה פיננסית

  אנחנו מחויבים לשלמות הפעילות הפיננסית של סאנופי לצורך מימוש מטרתנו, ולהבטחת תפקידנו כשותף מהימן במערכת בריאות הציבור ובהרחבת החדשנות בתחום הבריאות. יושרה פיננסית היא חיונית להגנה על המטופלים שאנו משרתים, כמו גם על העובדים, בעלי העניין והשווקים הפיננסיים שלנו.

  קראו עוד