על מי חל קוד התנהגות זה?

על מי חל קוד התנהגות זה?

הקוד שלנו חל על כל עובדי סאנופי ועל כל מי שעובד עבור סאנופי או בשמה, כגון קבלנים ושותפים עסקיים. הוא מסייע לנו להבין את הערכים והציפיות שמנחים את עבודתנו. הוא מתאר את ההתנהגויות שעל כולנו להפגין כדי להגשים את הערכים שלנו. לא פחות חשוב מכך, הוא עוזר לנו להגשים את מטרתנו לסייע לאנשים להרגיש טוב יותר ולחיות זמן רב יותר.הבנה של הקוד שלנו וקיומו הם תנאי להעסקה בסאנופי. סאנופי מקדמת אמות מידה גבוהות של התנהלות אתית מול כל בעלי העניין שלנו, כולל אנשי מקצוע בתחום הבריאות, ספקים, רשויות ממשל, מוסדות מחקר וארגוני מטופלים.

קוד זה הוא מסמך היסוד שלנו שעומד בבסיס אמות המידה והנהלים של סאנופי, שתומכים בתרבות של יושרה ברחבי הארגון שלנו ועם כל האנשים שאנו מקיימים איתם מגע.

ייתכנו מקרים שבהם היישום הספציפי של הקוד ישתנה, בהתאם לחוקים או לתקנות המקומיים. במקרים שבהם קוד זה קובע אמות מידה גבוהות יותר להתנהגות מאלה שנקבעו בחוקים או בתקנות המקומיים, הקוד שלנו חייב לגבור.כאשר החוקים או התקנות המקומיים מטילים אמות מידה גבוהות יותר של התנהגות מאלה שנקבעו בקוד, החוקים והתקנות המקומיים חייבים לגבור.