Etikai és kockázatvállalási kultúra

Ahhoz, hogy fáradhatatlanul kutassuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét, erős erkölcsi iránytűre van szükségünk.

A miénkhez hasonló ambiciózus és nemes célhoz olyan kultúrára van szükség, amelyet az etika és a felelős üzleti működés vezérel. Ez azt jelenti, hogy mindannyian a legjobb etikus énünket bontakoztatjuk ki a munkában, hogy helyes döntéseket hozzunk az általunk szolgált emberek érdekében.

Ennek elérése érdekében, a megfontolt kockázatvállaláson, igazságosságon és etikai alapelveken alapuló döntéshozatali keretrendszerünk minden szinten iránymutatást nyújt számunkra a helyes cselekvéshez.

Ez azt is jelenti, hogy felelősséget vállalunk tetteinkért, hogy a legjobb eredményt biztosítsuk betegeinknek, ügyfeleinknek és az érdekelt feleknek.

Etikai kultúránk

Ha Magatartási kódexünk alapelveivel összhangban cselekszünk, kultúránk és etikánk mintegy táplálja egymást, „etikus magatartást előmozdító kört” teremtve.

Például, amikor tisztességesen és igazságosan cselekszünk, etikus és biztonságos környezetet teremtünk – és lehetővé tesszük munkatársaink részéről a nagyobb bizalmat, számonkérhetőséget és bátorságot a megfelelő kérdések feltételére és a fennálló állapot megkérdőjelezésére. Mindezek együttesen segítenek céljaink megvalósításában, miközben a betegek állnak gondolkodásunk középpontjában.

Magatartási kódexünk meghatározza és segít alkalmazni erkölcsi iránytűnket, amely abban segít minket, hogy etikusan és tisztességesen hozzunk döntéseket.

Az átgondolt kockázatvállalás alapján hozzuk meg döntéseinket a Sanofinál

Kihívást jelent az, hogy alapjaiban szeretnénk az orvoslást átalakítani. Ezeknek a kihívásoknak nem szabad árnyékot vetniük az előttünk álló izgalmas lehetőségekre, és tudományos tevékenységünknek az emberek életminőségére gyakorolt pozitív hatásaira.

Ahhoz, hogy áttörést érjünk el, biztonságosan fel kell szabadítanunk innovációs potenciálunkat, miközben a legszigorúbb etikai és felelős üzleti működési normákhoz kell ragaszkodunk. Tudjuk, hogy a nagy eredményekkel kockázatok is járnak. És az egészségügy gyorsan változó, bizonytalan világában mérlegelnünk kell a felmerülő kockázatokat és lehetőségeket, és biztosítanunk kell az átláthatóságot a motivációinkkal kapcsolatban. Ennek eléréséhez közös döntéshozatali keretrendszerre támaszkodunk.

Mit jelent az átgondolt kockázatvállalás?

Az átgondolt kockázatvállalás (azaz Thoughtful Risk-Taking) a helyes döntések meghozataláról szól azáltal, hogy maximalizálja a lehetőségeket, miközben az úgynevezett Lila zónán belül („The Purple Zone”) kezeli a kockázatokat.

Megköveteli tőlünk, hogy megtaláljuk a megfelelő szintű kockázatot, amelyet vállalatunk kockázatvállalási hajlandóságának keretein belül vállalhatunk, elkerülve mind a túlzott óvatosságot, mind a gondatlanságot, hogy a megfelelő időben megragadjuk a lehetőségeket, és a legjobb eredményt biztosítsuk betegeink, ügyfeleink és az érdekelt felek számára.

Az átgondolt kockázatvállalás szervezeti kultúránk egyik támogatója, valamint a munkavállalói értékajánlatunk és a Play to Win viselkedésmódok katalizátora. Azt tükrözi, ahogyan viselkedünk, ahogyan döntéseket hozunk és ahogyan felelősséget vállalunk.

Az átgondolt kockázatvállalás soha nem vakmerő. Nem veszélyeztetjük a felelős működésünket. Nem szegjük meg a jogszabályokat, és nem megyünk szembe a szabályzatainkkal. Nem tesszük ki kockázatnak betegeinket, munkatársainkat vagy a bolygót.

A Sanofinál mindannyiunknak képesnek kell lennünk a Thoughtful Risk-Taking (TRT) gondolkodásmódot alkalmazni a TRT elvek szerint:

Thoughtful – Átgondolt: Munkatársaink józan ítélőképességére és értékeinkre támaszkodunk, hogy helyesen cselekedjünk. Bevonjuk a megfelelő érdekelt feleket, hogy megismerjük a legkülönbözőbb nézőpontokat és kiszélesítsük gondolkodásmódunkat. Etikusak és befogadóak vagyunk.

Risk – Kockázat: Mérlegeljük a kockázatokat és lehetőségeket, hogy megalapozott és bátor döntéseket hozhassunk, és biztosítsuk, hogy az előnyök meghaladják a kockázatokat. Amikor megoldásokkal hozakodunk elő, gondolkodásunk középpontjában mindig a betegek és az ügyfelek állnak. Ambiciózusak vagyunk, és egy közös cél vezérel minket.

Taking – Vállalás: Gyakorlatias megközelítést követünk, világos döntéshozatali szerepkörökkel. Felelősséget vállalunk döntéseinkért, örülünk a sikereknek, és egységes, One Sanofiként együtt tanulunk a váratlan kimenetelekből. Önálló cselekvésre felhatalmazottak és elszámoltathatóak vagyunk.

Hogyan kell a átgondolt kockázatvállalást alkalmazni?

A 6 egyszerű és gyakorlatias lépésből álló döntéshozatali folyamatot úgy alakítottuk ki, hogy útmutatást nyújtson számunkra, amikor napi szinten döntéseket kell meghoznunk, feltéve magunknak a megfelelő kérdéseket, és alkalmazva a TRT alapelveket:

 • 1. lépés: Határozd meg
 • 2. lépés: Vond be
 • 3. lépés: Értékeld
 • 4. lépés: Dönts
 • 5. lépés: Hajtsd végre
 • 6. lépés: Tanulj

Ezt nevezzük „TRT-tapasztalatnak”.

Segít a helyes gondolkodásmód előmozdításában, és segít közös és következetes megközelítést alkalmazni a legjobb döntések meghozatala érdekében a szervezet minden szintjén.

A TRT tapasztalat során pedig célszerű, ha elgondolkodunk döntéseinken, végiggondoljuk, hogy mi működött jól és min lehetne javítani, és gondoskodunk arról, hogy megosszuk a bevált gyakorlatokat és a tanulságokat a közös fejlődés érdekében.

Tisztességes és etikus döntéshozatal

Tisztességes döntéshozatal

A tisztességes döntéshozatal lényege, hogy kerüljük az elfogultságot, és biztosítjuk az átlátható, objektív és méltányos feltételeket a folyamat során. Ez azt is jelenti, hogy összegyűjtjük és értékeljük az összes releváns információt, meghallgatjuk azokat az embereket, akiket a döntés érinteni fog, és egyértelmű és érdemi indoklást adunk döntésünkhöz.

Eligazodás a szürke zónában

A folyamatos fejlődés érdekében bonyolult döntéseket kell meghoznunk szinte minden nap. Ezek a döntések nem mindig fekete-fehérek – szóval hogyan igazodhatunk el a szürke területeken? És hogyan néz ki a helyes cselekvés, azon túl, hogy nyilvánvalóan betartjuk a jogszabályokat és előírásokat?

Az etikus döntések meghozatalához két dolgot kell megértenünk: (1) tetteink potenciális következményeit és (2) azok motivációját.

Ez azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk döntésünk következményéért, és ítélőképességünkre támaszkodva, önmagunknak folyamatosan kérdéseket feltéve helyesen cselekszünk:

 • A döntésem összhangban van-e azzal a célunkkal, hogy fáradhatatlanul kutatva a tudomány csodáit, jobbá tegyük az emberek életét valamint az értékeinkkel?
 • A döntésem összhangban áll-e a Sanofi értékeivel?
 • Nem sértek-e meg bármilyen jogszabályt, Sanofi szabályzatot, eljárást vagy bármit, ami a jelen kódexben szerepel?
 • A saját személyes érdekeim elé helyezem-e a közös érdekeket?
 • Úgy bánok-e másokkal, ahogyan elvárnám, hogy velem bánjanak?
 • Komfortosan érezném magam, ha az általam meghozott döntésről mostantól bárki olvashatna az interneten?

Ha ezen kérdések bármelyikére „NEM” a válasz, kérj segítséget.

Organizational Justice

Mi az az Organizational Justice?

Közvetlen hatást gyakorol munkatársainkra az, hogy vállalatként milyen magatartást tanúsítunk. Annak érdekében, hogy a Sanofit tisztességes és biztonságos munkahellyé tegyük, olyan kultúrát támogatunk, ahol az emberek úgy érzik, hogy tisztességesen bántak velük, és nem félnek felszólalni, segítséget kérni vagy megkérdőjelezni azt, ami nem látszik vagy tűnik helyesnek.

Annak érdekében, hogy olyan környezetet teremtsünk, amely elősegíti a felszólalást, a Sanofi minden erőfeszítést megtesz, hogy rendelkezésre álljanak azok a tájékoztatók, egyéb anyagok és mechanizmusok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt biztonságosan és a legnagyobb hatással megtehessük.

Mindezek a mechanizmusok együttesen teremtik meg a szervezeti igazságosság erős kultúráját, mely mindannyiunkban a méltányosság és a bizalom érzetét ülteti el, és amely szükséges ahhoz, hogy félelem nélkül fel merjünk szólalni.

Zéró tolerancia

Az etika, a felelős üzleti működés és a kölcsönös tisztelet kultúrájának előmozdítása iránti elkötelezettsége keretében a Sanofi tilt minden olyan magatartást, amely negatívan befolyásolhatja valamely személy méltóságát, vagy hátrányos hatással lehet a Sanofira, vagy annak hírnevére. Nem nézzük el és nem támogatjuk a csalás, zaklatás vagy diszkrimináció semmilyen formáját. Ezek a magatartásformák alapvetően összeegyeztethetetlenek fő értékeinkkel, ezért globális működésünk során és az összes alkalmazott vonatkozásában zéró toleranciát alkalmazunk ezekkel kapcsolatban.

Vesd fel aggályodat

A Sanofinál arra bátorítjuk alkalmazottainkat, hogy szólaljanak fel, ha kérdéseik vagy aggályaik vannak, és biztosítjuk őket arról, hogy meghallgatjuk őket. Elkötelezettek vagyunk az alábbiak mellett:

 • Azonnal kezeljük a tudomásunkra hozott kérdéseket és aggályokat.
 • Független, tisztességes és pártatlan vizsgálatokat folytatunk le a felvetett aggályok tekintetében, amennyiben ez helyénvaló.
 • Megteszünk minden észszerű erőfeszítést a bejelentő kilétének bizalmas kezelése, és az érintett személyazonosságának titokban tartása érdekében.
 • Megfelelő és elfogulatlan fegyelmi intézkedéseket alkalmazunk, átlátható és következetes módon, a fegyelmi és javító intézkedésekre vonatkozó szabályzatunkkal összhangban.
 • Soha nem hibáztatjuk és nem szankcionáljuk a munkatársakat, mielőtt a tények megerősítést nyernének.
 • A megtorlást tiltó, hatékony szabályzatunk révén megvédjük a jóhiszeműen, és rosszindulatú szándék nélkül bejelentést tevő személyeket, még akkor is, ha a későbbiekben a bejelentett tények pontatlannak bizonyulnak, vagy ha további intézkedésre nem kerül sor.
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük kultúránkat, szabálykövetésünket, viselkedésmódjainkat és üzleti tevékenységeinket, hogy a megfelelő hangnemet használjuk munkatársainkkal, ezáltal példát mutatva a vállalat egészén belül.

A szervezeti igazságosság ezen alapelveit követve, alkalmazottaink teljes egészében, és a legjobb énjüket bontakoztathatják ki a munkában, és részesei lehetnek azon törekvésünknek, hogy a Sanofit a lehető legjobb munkahellyé tegyük.

Szeretne még többet megtudni?

Ismerje meg, hogy miként maximalizáljuk a lehetőségeket, miközben minimalizáljuk a kockázatokat.

 • A sokszínű, méltányos és befogadó vállalati környezet támogatása

  A Sanofinál arra törekszünk, hogy visszatükrözzük közösségeink sokszínűségét, és minden egyes nap teljes mértékben ki tudjuk bontakoztatni képességeinket, hogy alapjaiban tudjuk átalakítani az orvoslás gyakorlatát. Szeretnénk hatást gyakorolni a világra azáltal, akik vagyunk, amit teszünk és ahogyan tesszük. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek egyetlen módja az, ha ebben sokszínű közösségünk minden tagja részt vesz („All In”).

  További információ
 • Az emberek tisztelete, a pszichológiai biztonság és jóllét támogatása

  Mivel célunk, hogy jobbá tegyük az emberek életét, világszerte fontos számunkra az egyének tisztelete. Ez alatt értjük a Sanofi alkalmazottak fizikai és pszichológiai egészségét, biztonságát és jóllétét, valamint azt, hogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, az emberek szabadságát, munkához való jogát és a tisztességes munkakörülményeket. A Sanofin belül olyan környezetet hozunk létre, ahol mindenki biztonságban és támogatva érezheti magát, és teljes mértékben kibontakoztathatja magát a munkában. Ez előmozdítja az innovációt és a kreativitást, továbbá lehetővé teszi, hogy folytathassuk a fejlődést az általunk szolgált emberek érdekében. Azt szeretnénk, hogy a Sanofinál mindenki úgy érezze, hogy a jó cél érdekében cselekszik. Ezért tesszük elsődleges fontosságúvá a fizikai és pszichológiai biztonságot és jóllétet. „All Well” (minden jó) megközelítésünk a következőket foglalja magában: Egészséges elme: az érzelmi és mentális jóllét támogatása Egészséges munkahelyi kultúra: tiszteletteljes, támogató és befogadó kultúra kialakítása minden szinten Egészséges pénzügyek: mindannyiunk segítése pénzügyeink kezelésében és kézben tartásában az élet minden szakaszában; és Egészséges test: a jó fizikai egészség támogatása, a megelőzésre és a minőségi egészségügyi ellátásra összpontosítva Tisztában vagyunk azzal, hogy ahhoz, hogy a Sanofi alkalmazottak magukévá tegyék a Play to Win viselkedésmódokat, a következőket kell elérnünk: a fizikai és pszichológiai egészség és biztonság alapjainak megteremtése; kölcsönös és interperszonális bizalom kiépítése, és annak lehetővé tétele alkalmazottaink számára, hogy biztonságban érezzék magukat, felszólaljanak és átgondolt kockázatokat vállaljanak. Ezek a célok összhangban vannak a felszólalással és az aggályok jelentésével foglalkozó Organizational Justice (szervezeti igazságossági) alapelveinkkel a biztonságos és pozitív munkakörnyezet elősegítése érdekében. Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ vállalatokkal és emberi jogokkal kapcsolatos vezérelvei, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO) Alapegyezményei mellett A munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló ILO nyilatkozat iránti elkötelezettségünk révén minden emberre kiterjesztjük tiszteletünket.

  További információ
 • Az adatvédelem biztosítása és az információk védelme

  A Sanofi szervezetünk minden szintjén elkötelezett az adatvédelem és az információbiztonság iránt a betegek, alkalmazottaink és az érdekelt felek, valamint a szabályozási kötelezettségek teljes körű betartásának biztosítása érdekében.

  További információ
 • Termékek és szolgáltatások forgalmazása

  Vállalatunk elkötelezett a stratégiánkkal összhangban álló, fenntartható és hosszú távú sikerünk iránt. Célunk és ambíciónk fenntartása érdekében minden érdekelt féllel együttműködünk annak biztosítása érdekében, hogy kereskedelmi tevékenységünk elősegítse a betegek és a társadalom jólétét, megfeleljen a jogszabályoknak és szabályozásoknak, valamint etikusan és tisztességesen működjön. Innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesztünk, amelyek segítenek megelőzni, diagnosztizálni és kezelni a betegségeket, ezáltal jobbá téve az emberek életét. A termék teljes életciklusa során elkötelezettek vagyunk a szigorú etikai normák iránt, ezzel elnyerve a betegek és az érdekelt felek bizalmát. Fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét. Ennek a célnak az eléréséhez olyan élettudományi ökoszisztémára van szükség, amely jutalmazza az innovációt, és biztosítja, hogy minden olyan beteg, akinek szüksége van termékeinkre és szolgáltatásainkra, hozzáférhessen azokhoz.  Elkötelezetten és a sürgősség érzetével igyekszünk új termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, és folyamatosan fejleszteni azokat, valamint üzleti folyamatainkat.

  További információ
 • Üzleti partnerek szerződtetése

  A Sanofinál számos különféle üzleti partnerrel működünk együtt, akiktől a legszigorúbb etikai normák betartását várjuk el.

  További információ
 • Szabad és tisztességes verseny

  A Sanofi arra törekszik, hogy jobb eredményeket érjen el a betegek, a közösségek és az érdekelt felek számára azáltal, hogy a megfelelő időben és a megfelelő okokból úttörő terápiákat kínál. Támogatjuk az egyenlő versenyfeltételeket biztosító környezetet, ahol a vállalatok szabadon és tisztességesen, indokolatlan előny nélkül kutatják fáradhatatlanul a tudomány csodáit.

  További információ
 • Küzdelem a vesztegetés és a korrupció ellen

  A Sanofi nem tűri a személyes haszonszerzés céljából történő vesztegetés és a hatalommal való visszaélés semmilyen formáját, sem alkalmazottaink, sem üzleti partnereink, sem azon érdekelt felek körében, akik részt vesznek a tudomány csodáinak kutatásában, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A környezet védelme

  A klímaváltozás korunk egyik legsürgetőbb kihívása. A Sanofi azonnali és hosszú távú sikere határozott vezetést igényel bolygónk védelme, valamint a természetes levegő, föld és a vízi környezet védelme érdekében, amelyektől az emberiség léte függ.

  További információ
 • Társadalom iránti elköteleződés

  A Sanofi megközelítése a társadalomra gyakorolt hatása tekintetében az, hogy megszilárdítja, megerősíti és növeli a társadalom és az általa szolgált közösségek iránti elköteleződését. A társadalomra gyakorolt hatásunkat három kezdeményezés határozza meg: 

  További információ
 • A közösségi média használata és felelősségteljes kommunikáció

  A Sanofinál biztosítjuk, hogy érdekelt feleink információt kapjanak rólunk, és kapcsolatba léphessenek velünk, többek között a közösségi médián és a digitális platformokon keresztül. Felismerjük, hogy ez megköveteli tőlünk a felelősségteljes kommunikációt, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk ennek teljesítése iránt.

  További információ
 • Haszon/kockázat egyensúly fenntartása

  A Sanofi elkötelezett a termékeivel kapcsolatos, átlátható kommunikáció mellett, miközben gondoskodik a hatékonyságról, a biztonságossági profilról és a szolgáltatásokról szóló információk rendszeres frissítéséről.

  További információ
 • A kutatás és fejlesztés felgyorsítása a tudományos tisztesség fenntartásával

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kutatási és fejlesztési tevékenységeinket tisztességesen végezzük, és a termékeink megfelelő használatának elősegítése érdekében a releváns információkat átlátható módon biztosítsuk.

  További információ
 • Együttműködés érdekelt felekkel

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk a betegközpontúság mellett. Az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során tisztességesen, tisztelettel, jogszerűen, átláthatóan és felelősségre vonhatóan járunk el.

  További információ
 • A tisztességes pénzügyi működés fenntartása

  Elkötelezettek vagyunk a Sanofi pénzügyi tevékenységeinek tisztességes működése iránt, hogy célunkat el tudjuk érni, és megbízható partnerek maradjunk a közegészségügyi igények kiszolgálásában és az egészségügyi innovációk terén.. A pénzügyi tisztességes működés létfontosságú az általunk kiszolgált betegek, munkatársaink, az érdekelt felek és a pénzügyi piacok védelme érdekében.

  További információ
 • Helyes működési gyakorlatok fenntartása

  A Sanofinál világszerte a legjobb minőségű termékeket gyártjuk és forgalmazzuk, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A gyógyászat átalakítása a digitális egészségügy útján

  A Sanofi a technológiát arra használja, hogy alapjaiban alakítsa át az orvoslás gyakorlatát, és biztonságos, valamint „beépített etikus” környezetet hozzon létre a digitális megoldások számára.

  További információ