Etikai és kockázatvállalási kultúra

Ahhoz, hogy fáradhatatlanul kutassuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét, erős erkölcsi iránytűre van szükségünk.

A miénkhez hasonló ambiciózus és nemes célhoz olyan kultúrára van szükség, amelyet az etika és a felelős üzleti működés vezérel. Ez azt jelenti, hogy mindannyian a legjobb etikus énünket bontakoztatjuk ki a munkában, hogy helyes döntéseket hozzunk az általunk szolgált emberek érdekében.

Ennek elérése érdekében, a megfontolt kockázatvállaláson, igazságosságon és etikai alapelveken alapuló döntéshozatali keretrendszerünk minden szinten iránymutatást nyújt számunkra a helyes cselekvéshez.

Ez azt is jelenti, hogy felelősséget vállalunk tetteinkért, hogy a legjobb eredményt biztosítsuk betegeinknek, ügyfeleinknek és az érdekelt feleknek.

Etikai kultúránk

Ha Magatartási kódexünk alapelveivel összhangban cselekszünk, kultúránk és etikánk mintegy táplálja egymást, „etikus magatartást előmozdító kört” teremtve.

Például, amikor tisztességesen és igazságosan cselekszünk, etikus és biztonságos környezetet teremtünk – és lehetővé tesszük munkatársaink részéről a nagyobb bizalmat, számonkérhetőséget és bátorságot a megfelelő kérdések feltételére és a fennálló állapot megkérdőjelezésére. Mindezek együttesen segítenek céljaink megvalósításában, miközben a betegek állnak gondolkodásunk középpontjában.

Magatartási kódexünk meghatározza és segít alkalmazni erkölcsi iránytűnket, amely abban segít minket, hogy etikusan és tisztességesen hozzunk döntéseket.

Az átgondolt kockázatvállalás alapján hozzuk meg döntéseinket a Sanofinál

Kihívást jelent az, hogy alapjaiban szeretnénk az orvoslást átalakítani. Ezeknek a kihívásoknak nem szabad árnyékot vetniük az előttünk álló izgalmas lehetőségekre, és tudományos tevékenységünknek az emberek életminőségére gyakorolt pozitív hatásaira.

Ahhoz, hogy áttörést érjünk el, biztonságosan fel kell szabadítanunk innovációs potenciálunkat, miközben a legszigorúbb etikai és felelős üzleti működési normákhoz kell ragaszkodunk. Tudjuk, hogy a nagy eredményekkel kockázatok is járnak. És az egészségügy gyorsan változó, bizonytalan világában mérlegelnünk kell a felmerülő kockázatokat és lehetőségeket, és biztosítanunk kell az átláthatóságot a motivációinkkal kapcsolatban. Ennek eléréséhez közös döntéshozatali keretrendszerre támaszkodunk.

Mit jelent az átgondolt kockázatvállalás?

Az átgondolt kockázatvállalás (azaz Thoughtful Risk-Taking) a helyes döntések meghozataláról szól azáltal, hogy maximalizálja a lehetőségeket, miközben az úgynevezett Lila zónán belül („The Purple Zone”) kezeli a kockázatokat.

Megköveteli tőlünk, hogy megtaláljuk a megfelelő szintű kockázatot, amelyet vállalatunk kockázatvállalási hajlandóságának keretein belül vállalhatunk, elkerülve mind a túlzott óvatosságot, mind a gondatlanságot, hogy a megfelelő időben megragadjuk a lehetőségeket, és a legjobb eredményt biztosítsuk betegeink, ügyfeleink és az érdekelt felek számára.

Az átgondolt kockázatvállalás szervezeti kultúránk egyik támogatója, valamint a munkavállalói értékajánlatunk és a Play to Win viselkedésmódok katalizátora. Azt tükrözi, ahogyan viselkedünk, ahogyan döntéseket hozunk és ahogyan felelősséget vállalunk.

Az átgondolt kockázatvállalás soha nem vakmerő. Nem veszélyeztetjük a felelős működésünket. Nem szegjük meg a jogszabályokat, és nem megyünk szembe a szabályzatainkkal. Nem tesszük ki kockázatnak betegeinket, munkatársainkat vagy a bolygót.

A Sanofinál mindannyiunknak képesnek kell lennünk a Thoughtful Risk-Taking (TRT) gondolkodásmódot alkalmazni a TRT elvek szerint:

Thoughtful – Átgondolt: Munkatársaink józan ítélőképességére és értékeinkre támaszkodunk, hogy helyesen cselekedjünk. Bevonjuk a megfelelő érdekelt feleket, hogy megismerjük a legkülönbözőbb nézőpontokat és kiszélesítsük gondolkodásmódunkat. Etikusak és befogadóak vagyunk.

Risk – Kockázat: Mérlegeljük a kockázatokat és lehetőségeket, hogy megalapozott és bátor döntéseket hozhassunk, és biztosítsuk, hogy az előnyök meghaladják a kockázatokat. Amikor megoldásokkal hozakodunk elő, gondolkodásunk középpontjában mindig a betegek és az ügyfelek állnak. Ambiciózusak vagyunk, és egy közös cél vezérel minket.

Taking – Vállalás: Gyakorlatias megközelítést követünk, világos döntéshozatali szerepkörökkel. Felelősséget vállalunk döntéseinkért, örülünk a sikereknek, és egységes, One Sanofiként együtt tanulunk a váratlan kimenetelekből. Önálló cselekvésre felhatalmazottak és elszámoltathatóak vagyunk.

Hogyan kell a átgondolt kockázatvállalást alkalmazni?

A 6 egyszerű és gyakorlatias lépésből álló döntéshozatali folyamatot úgy alakítottuk ki, hogy útmutatást nyújtson számunkra, amikor napi szinten döntéseket kell meghoznunk, feltéve magunknak a megfelelő kérdéseket, és alkalmazva a TRT alapelveket:

 • 1. lépés: Határozd meg
 • 2. lépés: Vond be
 • 3. lépés: Értékeld
 • 4. lépés: Dönts
 • 5. lépés: Hajtsd végre
 • 6. lépés: Tanulj

Ezt nevezzük „TRT-tapasztalatnak”.

Segít a helyes gondolkodásmód előmozdításában, és segít közös és következetes megközelítést alkalmazni a legjobb döntések meghozatala érdekében a szervezet minden szintjén.

A TRT tapasztalat során pedig célszerű, ha elgondolkodunk döntéseinken, végiggondoljuk, hogy mi működött jól és min lehetne javítani, és gondoskodunk arról, hogy megosszuk a bevált gyakorlatokat és a tanulságokat a közös fejlődés érdekében.

Tisztességes és etikus döntéshozatal

Tisztességes döntéshozatal

A tisztességes döntéshozatal lényege, hogy kerüljük az elfogultságot, és biztosítjuk az átlátható, objektív és méltányos feltételeket a folyamat során. Ez azt is jelenti, hogy összegyűjtjük és értékeljük az összes releváns információt, meghallgatjuk azokat az embereket, akiket a döntés érinteni fog, és egyértelmű és érdemi indoklást adunk döntésünkhöz.

Eligazodás a szürke zónában

A folyamatos fejlődés érdekében bonyolult döntéseket kell meghoznunk szinte minden nap. Ezek a döntések nem mindig fekete-fehérek – szóval hogyan igazodhatunk el a szürke területeken? És hogyan néz ki a helyes cselekvés, azon túl, hogy nyilvánvalóan betartjuk a jogszabályokat és előírásokat?

Az etikus döntések meghozatalához két dolgot kell megértenünk: (1) tetteink potenciális következményeit és (2) azok motivációját.

Ez azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk döntésünk következményéért, és ítélőképességünkre támaszkodva, önmagunknak folyamatosan kérdéseket feltéve helyesen cselekszünk:

 • A döntésem összhangban van-e azzal a célunkkal, hogy fáradhatatlanul kutatva a tudomány csodáit, jobbá tegyük az emberek életét valamint az értékeinkkel?
 • A döntésem összhangban áll-e a Sanofi értékeivel?
 • Nem sértek-e meg bármilyen jogszabályt, Sanofi szabályzatot, eljárást vagy bármit, ami a jelen kódexben szerepel?
 • A saját személyes érdekeim elé helyezem-e a közös érdekeket?
 • Úgy bánok-e másokkal, ahogyan elvárnám, hogy velem bánjanak?
 • Komfortosan érezném magam, ha az általam meghozott döntésről mostantól bárki olvashatna az interneten?

Ha ezen kérdések bármelyikére „NEM” a válasz, kérj segítséget.

Organizational Justice

Mi az az Organizational Justice?

Közvetlen hatást gyakorol munkatársainkra az, hogy vállalatként milyen magatartást tanúsítunk. Annak érdekében, hogy a Sanofit tisztességes és biztonságos munkahellyé tegyük, olyan kultúrát támogatunk, ahol az emberek úgy érzik, hogy tisztességesen bántak velük, és nem félnek felszólalni, segítséget kérni vagy megkérdőjelezni azt, ami nem látszik vagy tűnik helyesnek.

Annak érdekében, hogy olyan környezetet teremtsünk, amely elősegíti a felszólalást, a Sanofi minden erőfeszítést megtesz, hogy rendelkezésre álljanak azok a tájékoztatók, egyéb anyagok és mechanizmusok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt biztonságosan és a legnagyobb hatással megtehessük.

Mindezek a mechanizmusok együttesen teremtik meg a szervezeti igazságosság erős kultúráját, mely mindannyiunkban a méltányosság és a bizalom érzetét ülteti el, és amely szükséges ahhoz, hogy félelem nélkül fel merjünk szólalni.

Zéró tolerancia

Az etika, a felelős üzleti működés és a kölcsönös tisztelet kultúrájának előmozdítása iránti elkötelezettsége keretében a Sanofi tilt minden olyan magatartást, amely negatívan befolyásolhatja valamely személy méltóságát, vagy hátrányos hatással lehet a Sanofira, vagy annak hírnevére. Nem nézzük el és nem támogatjuk a csalás, zaklatás vagy diszkrimináció semmilyen formáját. Ezek a magatartásformák alapvetően összeegyeztethetetlenek fő értékeinkkel, ezért globális működésünk során és az összes alkalmazott vonatkozásában zéró toleranciát alkalmazunk ezekkel kapcsolatban.

Vesd fel aggályodat

A Sanofinál arra bátorítjuk alkalmazottainkat, hogy szólaljanak fel, ha kérdéseik vagy aggályaik vannak, és biztosítjuk őket arról, hogy meghallgatjuk őket. Elkötelezettek vagyunk az alábbiak mellett:

 • Azonnal kezeljük a tudomásunkra hozott kérdéseket és aggályokat.
 • Független, tisztességes és pártatlan vizsgálatokat folytatunk le a felvetett aggályok tekintetében, amennyiben ez helyénvaló.
 • Megteszünk minden észszerű erőfeszítést a bejelentő kilétének bizalmas kezelése, és az érintett személyazonosságának titokban tartása érdekében.
 • Megfelelő és elfogulatlan fegyelmi intézkedéseket alkalmazunk, átlátható és következetes módon, a fegyelmi és javító intézkedésekre vonatkozó szabályzatunkkal összhangban.
 • Soha nem hibáztatjuk és nem szankcionáljuk a munkatársakat, mielőtt a tények megerősítést nyernének.
 • A megtorlást tiltó, hatékony szabályzatunk révén megvédjük a jóhiszeműen, és rosszindulatú szándék nélkül bejelentést tevő személyeket, még akkor is, ha a későbbiekben a bejelentett tények pontatlannak bizonyulnak, vagy ha további intézkedésre nem kerül sor.
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük kultúránkat, szabálykövetésünket, viselkedésmódjainkat és üzleti tevékenységeinket, hogy a megfelelő hangnemet használjuk munkatársainkkal, ezáltal példát mutatva a vállalat egészén belül.

A szervezeti igazságosság ezen alapelveit követve, alkalmazottaink teljes egészében, és a legjobb énjüket bontakoztathatják ki a munkában, és részesei lehetnek azon törekvésünknek, hogy a Sanofit a lehető legjobb munkahellyé tegyük.

Szeretne még többet megtudni?

Ismerje meg, hogy miként maximalizáljuk a lehetőségeket, miközben minimalizáljuk a kockázatokat.