Культура етики та ризиків

Щоб слідувати за чудесами науки, нам потрібен міцний моральний компас.

Для такої сміливої та благородної мети, як наша, потрібна культура, яка керується принципами етики та доброчесності бізнесу. Це означає, що всі ми в контексті нашої роботи діємо якнайкраще з погляду етики, щоб приймати правильні рішення для людей, яким ми служимо.

Для цього наша структура прийняття рішень, заснована на продуманому прийнятті ризиків, справедливості та етичних принципах, спрямовує нас на кожному рівні для того, щоб чинити правильно.

Це означає також нести відповідальність за наші дії, спрямовані на досягнення найкращого результату для наших пацієнтів, клієнтів та зацікавлених сторін.

Наша Культура етики

Коли ми діємо відповідно до наших принципів Кодексу ділової поведінки, наша культура та етика живляться одна одною, створюючи «віртуальне етичне коло».

Наприклад, коли ми прагнемо чесності та справедливості, ми сприяємо етичному та безпечному середовищу та забезпечуємо виникнення в наших людей більшої довіри, відповідальності і сміливості ставити правильні запитання та кидати виклик статусу-кво. Усе це разом допомагає нам досягти нашої мети, коли пацієнти перебувають у центрі нашого мислення.

Наш Кодекс ділової поведінки визначає та допомагає нам застосовувати наш моральний компас, спрямовуючи нас до прийняття рішень етично та чесно.

Продумане прийняття ризиків — це те, як ми приймаємо рішення в компанії Санофі

Трансформація медичної практики є складною справою. Ці виклики не повинні кидати тінь на захоплюючі можливості, які у нас попереду, і на позитивний вплив нашої науки на життя людей.

Для досягнення проривів ми повинні безпечно розкрити наш потенціал інновацій, зберігаючи при цьому найвищі стандарти етики та ділової доброчесності. Ми знаємо, що отримання великої винагороди завжди пов’язане з ризиками. А в невизначеному світі охорони здоров’я, що швидко рухається, нам потрібно зважити пов’язані з цим ризики і можливості і бути прозорими щодо наших мотивів. Для цього ми покладаємося на загальну структуру прийняття рішень.

Що таке Продумане прийняття ризиків?

Продумане прийняття ризиків означає прийняття правильних рішень шляхом максимізації можливостей, беручи на себе ризики в так званій «Пурпуровій зоні».

Це вимагає від нас знайти правильний рівень ризиків, які ми можемо взяти на себе в межах схильності до ризику нашої компанії, уникаючи надмірної обережності або недбалості, щоб ми могли скористатися можливостями в потрібний час і забезпечити найкращий результат для наших пацієнтів, клієнтів і зацікавлених сторін.

Продумане прийняття ризиків є активатором нашої організаційної культури та каталізатором нашої ціннісної пропозиції для працівників та поведінки «Play to Win». Це відображає нашу поведінку, прийняття рішень і відповідальність.

Продумане прийняття ризиків ніколи не є необачливим. Ми не компрометуємо нашу чесність. Ми не порушуємо закон і не порушуємо наші політики. Ми не піддаємо ризику наших пацієнтів, наших людей або планету.

У компанії Санофі ми всі маємо право застосовувати спосіб мислення, заснований на Продуманому прийнятті ризиків, використовуючи наші принципи TRT (Thoughtful Risk-Taking):

Продумане: Ми покладаємося на здоровий глузд наших співробітників і наші цінності, щоб вчиняти правильно. Ми залучаємо відповідних зацікавлених сторін до пошуку різноманітності поглядів і розширення нашого мислення. Ми етичні та інклюзивні.

Ризик: Ми збалансовуємо ризики та можливості робити усвідомлений та сміливий вибір і гарантуємо, що користь переважає ризики. Ми утримуємо пацієнтів і клієнтів у центрі нашого мислення, коли розробляємо рішення. Ми сміливі та керуємося спільною метою.

Прийняття: Ми дотримуємося прагматичного підходу з чіткими ролями у прийнятті рішень. Ми беремо на себе відповідальність за наші рішення, відзначаємо успіхи та об’єднуємося як єдина компанія Санофі, щоб вчитися на неочікуваних результатах. Ми маємо повноваження та відповідальність.

Як застосовувати принцип продуманого прийняття ризиків?

Процес прийняття рішень, що складається з 6 простих і практичних кроків, був розроблений для того, щоб скеровувати нас щодня, коли ми приймаємо рішення, ставити собі правильні запитання та застосовувати принципи TRT:

 • Етап 1: Визначити
 • Етап 2: Залучити
 • Етап 3: Оцінити
 • Етап 4: Прийняти рішення
 • Етап 5: Виконувати
 • Етап 6: Вивчати

Це те, що ми називаємо «Досвід TRT».

Це допомагає нам активувати правильний спосіб мислення та дотримуватися загального та послідовного підходу до прийняття найкращих рішень на кожному рівні організації.

І коли ми проходимо через досвід TRT, нам потрібно обміркувати наші рішення, врахувати, що добре спрацювало і що можна вдосконалити, а також забезпечити, що інформація про найкращі застосовані практики і винесені уроки, є доступною для всіх для подальшого колективного зростання.

Справедливе та етичне прийняття рішень

Прийняття справедливих рішень

Прийняття справедливих рішень — це уникнення упередженості та забезпечення прозорого, об’єктивного та справедливого критерію протягом усього процесу. Це означає також збір та оцінку всієї відповідної інформації, думок людей, на яких вплине рішення, та надання чіткого та змістовного обґрунтування нашого рішення.

Навігація по сірих ділянках

Щоб досягти прогресу, ми повинні приймати складні рішення щодня. Ці рішення не завжди є бінарними, тож як нам орієнтуватися в сірих областях? І як виглядає принцип діяти правильно поза очевидним дотриманням законів і норм?

Щоб приймати етичні рішення, нам потрібно зрозуміти дві речі: (1) потенційні наслідки наших дій і (2) нашу мотивацію до цих дій.

Це означає взяти на себе відповідальність за результат нашого рішення та покладатися на наше добре поінформоване судження щодо правильних дій шляхом безперервного самоопитування:

 • Чи відповідає моє рішення нашій меті — вхопити чудеса науки з метою поліпшення життя людей?
 • Чи відповідає моє рішення цінностям Санофі?
 • Чи не порушу я будь-які закони, будь-які політики, процедури компанії Санофі або будь-що, викладене в цьому кодексі?
 • Чи ставлю я колективний інтерес перед власним особистим інтересом?
 • Чи я поводжусь із іншими так само, як я хотів би, щоб поводились зі мною?
 • Чи було б мені зручно читати про таке рішення онлайн на публічно доступному ресурсі?

Якщо відповідь на будь-яке з цих запитань — «НІ», зверніться по допомогу.

Організаційна справедливість

Що таке організаційна справедливість

Те, як ми поводимося як компанія, має прямий вплив на наших людей. Щоб зробити Санофі справедливим і безпечним робочим місцем, ми сприяємо культурі, в якій люди відчувають, що до них ставляться справедливо та не бояться висловлюватися, просять допомоги або кидають виклик тому, що не виглядає, не відчувається та не здається правильним.

Щоб створити середовище, яке сприятиме висловленню своєї думки, компанія Санофі докладає всіх зусиль, щоб запровадити ресурси та механізми, які потрібні для висловлювання думки безпечним та найбільш впливовим чином.

Усі ці механізми разом забезпечують міцну культуру організаційної справедливості, яка спонукає кожного з нас сприймати справедливість і довіру, необхідні для того, щоб відчувати, що ми можемо вільно висловлюватися.

Нульова толерантність

У своєму прагненні сприяти культурі етики, ділової доброчесності та взаємної поваги компанія Санофі забороняє будь-яку поведінку, яка може негативно вплинути на гідність людини або завдати шкоди компанії Санофі або її репутації. Ми не потураємо і не підтримуємо жодну форму шахрайства, домагань або дискримінації. Ці моделі поведінки принципово несумісні з нашими основними цінностями та щодо них застосовуватиметься принцип нульової толерантності в усій нашій діяльності у всьому світі та стосовно всіх працівників.

Висловлюйте свої занепокоєння

В компанії Санофі ми заохочуємо наших співробітників повідомляти про свої запитання або занепокоєння та гарантуємо їм, що їх почують. Ми зобов’язуємося:

 • Швидко розглядати запитання та занепокоєння, з якими до нас звернулися.
 • Проводити незалежне, справедливе та збалансоване розслідування занепокоєнь, коли цього вимагає ситуація.
 • Докладати всіх обґрунтованих зусиль для збереження конфіденційності особи, яка повідомляє, та зменшення ризику ідентифікації особи.
 • Вживати відповідних об’єктивних дисциплінарних заходів у прозорий і послідовний спосіб, узгоджений із нашою політикою дисциплінарних та виправних заходів.
 • Ніколи не звинувачувати і не карати людей до підтвердження фактів.
 • Захищати будь-кого, хто повідомляє про занепокоєння, коли це робиться сумлінно та без зловмисних намірів, за допомогою нашої жорсткої політики заборони помсти, навіть якщо повідомлені факти виявляються неточними або не буде вжито жодних подальших дій.

 • Постійно слідкувати за нашою культурою, дотриманням вимог, поведінкою та бізнес-діяльністю, щоб переконатися, що нашими співробітниками налаштований взірцевий правильний тон у всій компанії.

Дотримуючись цих основних принципів організаційної справедливості, наші співробітники можуть повністю та якнайкраще присвячувати себе роботі та можуть бути зацікавлені в тому, щоб зробити Санофі найкращим робочим місцем.

Хочете продовжити?

Дізнайтеся, як ми максимізуємо можливості, мінімізуючи ризики.