Культура етики та ризиків

Щоб слідувати за чудесами науки, нам потрібен міцний моральний компас.

Для такої сміливої та благородної мети, як наша, потрібна культура, яка керується принципами етики та доброчесності бізнесу. Це означає, що всі ми в контексті нашої роботи діємо якнайкраще з погляду етики, щоб приймати правильні рішення для людей, яким ми служимо.

Для цього наша структура прийняття рішень, заснована на продуманому прийнятті ризиків, справедливості та етичних принципах, спрямовує нас на кожному рівні для того, щоб чинити правильно.

Це означає також нести відповідальність за наші дії, спрямовані на досягнення найкращого результату для наших пацієнтів, клієнтів та зацікавлених сторін.

Наша Культура етики

Коли ми діємо відповідно до наших принципів Кодексу ділової поведінки, наша культура та етика живляться одна одною, створюючи «віртуальне етичне коло».

Наприклад, коли ми прагнемо чесності та справедливості, ми сприяємо етичному та безпечному середовищу та забезпечуємо виникнення в наших людей більшої довіри, відповідальності і сміливості ставити правильні запитання та кидати виклик статусу-кво. Усе це разом допомагає нам досягти нашої мети, коли пацієнти перебувають у центрі нашого мислення.

Наш Кодекс ділової поведінки визначає та допомагає нам застосовувати наш моральний компас, спрямовуючи нас до прийняття рішень етично та чесно.

Продумане прийняття ризиків — це те, як ми приймаємо рішення в компанії Санофі

Трансформація медичної практики є складною справою. Ці виклики не повинні кидати тінь на захоплюючі можливості, які у нас попереду, і на позитивний вплив нашої науки на життя людей.

Для досягнення проривів ми повинні безпечно розкрити наш потенціал інновацій, зберігаючи при цьому найвищі стандарти етики та ділової доброчесності. Ми знаємо, що отримання великої винагороди завжди пов’язане з ризиками. А в невизначеному світі охорони здоров’я, що швидко рухається, нам потрібно зважити пов’язані з цим ризики і можливості і бути прозорими щодо наших мотивів. Для цього ми покладаємося на загальну структуру прийняття рішень.

Що таке Продумане прийняття ризиків?

Продумане прийняття ризиків означає прийняття правильних рішень шляхом максимізації можливостей, беручи на себе ризики в так званій «Пурпуровій зоні».

Це вимагає від нас знайти правильний рівень ризиків, які ми можемо взяти на себе в межах схильності до ризику нашої компанії, уникаючи надмірної обережності або недбалості, щоб ми могли скористатися можливостями в потрібний час і забезпечити найкращий результат для наших пацієнтів, клієнтів і зацікавлених сторін.

Продумане прийняття ризиків є активатором нашої організаційної культури та каталізатором нашої ціннісної пропозиції для працівників та поведінки «Play to Win». Це відображає нашу поведінку, прийняття рішень і відповідальність.

Продумане прийняття ризиків ніколи не є необачливим. Ми не компрометуємо нашу чесність. Ми не порушуємо закон і не порушуємо наші політики. Ми не піддаємо ризику наших пацієнтів, наших людей або планету.

У компанії Санофі ми всі маємо право застосовувати спосіб мислення, заснований на Продуманому прийнятті ризиків, використовуючи наші принципи TRT (Thoughtful Risk-Taking):

Продумане: Ми покладаємося на здоровий глузд наших співробітників і наші цінності, щоб вчиняти правильно. Ми залучаємо відповідних зацікавлених сторін до пошуку різноманітності поглядів і розширення нашого мислення. Ми етичні та інклюзивні.

Ризик: Ми збалансовуємо ризики та можливості робити усвідомлений та сміливий вибір і гарантуємо, що користь переважає ризики. Ми утримуємо пацієнтів і клієнтів у центрі нашого мислення, коли розробляємо рішення. Ми сміливі та керуємося спільною метою.

Прийняття: Ми дотримуємося прагматичного підходу з чіткими ролями у прийнятті рішень. Ми беремо на себе відповідальність за наші рішення, відзначаємо успіхи та об’єднуємося як єдина компанія Санофі, щоб вчитися на неочікуваних результатах. Ми маємо повноваження та відповідальність.

Як застосовувати принцип продуманого прийняття ризиків?

Процес прийняття рішень, що складається з 6 простих і практичних кроків, був розроблений для того, щоб скеровувати нас щодня, коли ми приймаємо рішення, ставити собі правильні запитання та застосовувати принципи TRT:

 • Етап 1: Визначити
 • Етап 2: Залучити
 • Етап 3: Оцінити
 • Етап 4: Прийняти рішення
 • Етап 5: Виконувати
 • Етап 6: Вивчати

Це те, що ми називаємо «Досвід TRT».

Це допомагає нам активувати правильний спосіб мислення та дотримуватися загального та послідовного підходу до прийняття найкращих рішень на кожному рівні організації.

І коли ми проходимо через досвід TRT, нам потрібно обміркувати наші рішення, врахувати, що добре спрацювало і що можна вдосконалити, а також забезпечити, що інформація про найкращі застосовані практики і винесені уроки, є доступною для всіх для подальшого колективного зростання.

Справедливе та етичне прийняття рішень

Прийняття справедливих рішень

Прийняття справедливих рішень — це уникнення упередженості та забезпечення прозорого, об’єктивного та справедливого критерію протягом усього процесу. Це означає також збір та оцінку всієї відповідної інформації, думок людей, на яких вплине рішення, та надання чіткого та змістовного обґрунтування нашого рішення.

Навігація по сірих ділянках

Щоб досягти прогресу, ми повинні приймати складні рішення щодня. Ці рішення не завжди є бінарними, тож як нам орієнтуватися в сірих областях? І як виглядає принцип діяти правильно поза очевидним дотриманням законів і норм?

Щоб приймати етичні рішення, нам потрібно зрозуміти дві речі: (1) потенційні наслідки наших дій і (2) нашу мотивацію до цих дій.

Це означає взяти на себе відповідальність за результат нашого рішення та покладатися на наше добре поінформоване судження щодо правильних дій шляхом безперервного самоопитування:

 • Чи відповідає моє рішення нашій меті — вхопити чудеса науки з метою поліпшення життя людей?
 • Чи відповідає моє рішення цінностям Санофі?
 • Чи не порушу я будь-які закони, будь-які політики, процедури компанії Санофі або будь-що, викладене в цьому кодексі?
 • Чи ставлю я колективний інтерес перед власним особистим інтересом?
 • Чи я поводжусь із іншими так само, як я хотів би, щоб поводились зі мною?
 • Чи було б мені зручно читати про таке рішення онлайн на публічно доступному ресурсі?

Якщо відповідь на будь-яке з цих запитань — «НІ», зверніться по допомогу.

Організаційна справедливість

Що таке організаційна справедливість

Те, як ми поводимося як компанія, має прямий вплив на наших людей. Щоб зробити Санофі справедливим і безпечним робочим місцем, ми сприяємо культурі, в якій люди відчувають, що до них ставляться справедливо та не бояться висловлюватися, просять допомоги або кидають виклик тому, що не виглядає, не відчувається та не здається правильним.

Щоб створити середовище, яке сприятиме висловленню своєї думки, компанія Санофі докладає всіх зусиль, щоб запровадити ресурси та механізми, які потрібні для висловлювання думки безпечним та найбільш впливовим чином.

Усі ці механізми разом забезпечують міцну культуру організаційної справедливості, яка спонукає кожного з нас сприймати справедливість і довіру, необхідні для того, щоб відчувати, що ми можемо вільно висловлюватися.

Нульова толерантність

У своєму прагненні сприяти культурі етики, ділової доброчесності та взаємної поваги компанія Санофі забороняє будь-яку поведінку, яка може негативно вплинути на гідність людини або завдати шкоди компанії Санофі або її репутації. Ми не потураємо і не підтримуємо жодну форму шахрайства, домагань або дискримінації. Ці моделі поведінки принципово несумісні з нашими основними цінностями та щодо них застосовуватиметься принцип нульової толерантності в усій нашій діяльності у всьому світі та стосовно всіх працівників.

Висловлюйте свої занепокоєння

В компанії Санофі ми заохочуємо наших співробітників повідомляти про свої запитання або занепокоєння та гарантуємо їм, що їх почують. Ми зобов’язуємося:

 • Швидко розглядати запитання та занепокоєння, з якими до нас звернулися.
 • Проводити незалежне, справедливе та збалансоване розслідування занепокоєнь, коли цього вимагає ситуація.
 • Докладати всіх обґрунтованих зусиль для збереження конфіденційності особи, яка повідомляє, та зменшення ризику ідентифікації особи.
 • Вживати відповідних об’єктивних дисциплінарних заходів у прозорий і послідовний спосіб, узгоджений із нашою політикою дисциплінарних та виправних заходів.
 • Ніколи не звинувачувати і не карати людей до підтвердження фактів.
 • Захищати будь-кого, хто повідомляє про занепокоєння, коли це робиться сумлінно та без зловмисних намірів, за допомогою нашої жорсткої політики заборони помсти, навіть якщо повідомлені факти виявляються неточними або не буде вжито жодних подальших дій.

 • Постійно слідкувати за нашою культурою, дотриманням вимог, поведінкою та бізнес-діяльністю, щоб переконатися, що нашими співробітниками налаштований взірцевий правильний тон у всій компанії.

Дотримуючись цих основних принципів організаційної справедливості, наші співробітники можуть повністю та якнайкраще присвячувати себе роботі та можуть бути зацікавлені в тому, щоб зробити Санофі найкращим робочим місцем.

Хочете продовжити?

Дізнайтеся, як ми максимізуємо можливості, мінімізуючи ризики.

 • Підтримка різноманітності, справедливості та інклюзивності

  У компанії Санофі ми хочемо відображати різноманітність наших спільнот, щодня розкриваючи весь свій потенціал, щоб змінити медичну практику. Ми хочемо впливати на світ через те, хто ми є, що ми робимо і як ми це робимо, і ми визнаємо, що єдиним способом зробити це якнайкраще є зробити це разом і бути «включеними в процес на всі сто».

  Читати більше
 • Повага до людей, підтримка психологічної безпеки та добробуту

  Оскільки наша мета полягає в тому, щоб покращити життя людей, ми прагнемо підтримувати повагу до кожної людини по всьому світу. Це включає фізичне та психічне здоров’я, безпеку та добробут співробітників компанії Санофі, а також нашу повагу до прав і свобод людини, прав на працю та гідну роботу серед усіх людей.

  Читати більше
 • Забезпечення конфіденційності та захисту даних

  Компанія Санофі прагне забезпечити конфіденційність даних та безпеку інформації на кожному рівні нашої організації на користь пацієнтів, наших співробітників та зацікавлених сторін, а також забезпечити повне дотримання нормативних зобов’язань.

  Читати більше
 • Комерціалізація продуктів і послуг

  Компанія Санофі прагне до стійкого та довгострокового успіху нашої компанії відповідно до нашої стратегії. З метою підтримки нашої мети та амбіцій ми співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб гарантувати, що наш підхід до комерціалізації пропагує добробут пацієнтів і суспільства, відповідає законам і нормативним актам, а також реалізується етично та чесно.

  Читати більше
 • Залучення бізнес-партнерів

  У компанії Санофі ми співпрацюємо з різними діловими партнерами, від яких ми очікуємо дотримання найвищих етичних стандартів.

  Читати більше
 • Вільна та чесна конкуренція

  Компанія Санофі прагне досягти кращих результатів для пацієнтів, громад та зацікавлених сторін, надаючи новаторські методи лікування в потрібний час та з належних причин. Ми підтримуємо рівні умови ринку, у яких компанії вільно та чесно ідуть шляхом до наукових відкриттів без отримання невиправданої переваги.

  Читати більше
 • Боротьба з хабарництвом і корупцією

  Компанія Санофі не допускає жодної форми хабарництва чи зловживання владою для особистої вигоди, як серед наших співробітників, так і серед ділових партнерів, а також серед зацікавлених сторін, які разом з нами ідуть вперед за чудесами науки з метою покращення життя пацієнтів.

  Читати більше
 • Захист довкілля

  Зміна клімату — одна з найактуальніших проблем нашого часу. Швидкий і довгостроковий успіх компанії Санофі вимагає рішучого лідерства для захисту нашої планети та природного повітря, землі та водного середовища, від якого залежить людство.

  Читати більше
 • Зобов’язання перед суспільством

  Наш підхід до соціального впливу полягає в зміцненні, підтвердженні та посиленні наших зобов’язань перед суспільством та громадами, де ми ведемо свою діяльність. Наш соціальний вплив досягається трьома напрямками зосередження зусиль:

  Читати більше
 • Використання соціальних мереж та відповідальне спілкування

  У компанії Санофі ми гарантуємо, що наші зацікавлені сторони можуть бути з нами на зв’язку і взаємодіяти з нами, зокрема через соціальні мережі та цифрові платформи. Ми визнаємо, що це вимагає від нас відповідального спілкування та ми повністю віддані цьому завданню.

  Читати більше
 • Збереження балансу співвідношення користі та ризику

  Компанія Санофі прагне прозоро доносити інформацію про свою продукцію, забезпечуючи при цьому регулярне оновлення інформації про ефективність, профіль безпечності та послуги.

  Читати більше
 • Прискорення досліджень і розробок з дотриманням наукової цілісності

  У компанії Санофі ми прагнемо чесно проводити нашу діяльність із досліджень і розробок і прозоро надавати відповідну інформацію для сприяння належному використанню нашої продукції.

  Читати більше
 • Взаємодія із зацікавленими сторонами

  Компанія Санофі прагне підтримувати зосередженість на пацієнтах, а також діяти сумлінно, з повагою, законно, прозоро, дотримуючись принципів підзвітності під час взаємодії із зацікавленими сторонами.

  Читати більше
 • Підтримка фінансової доброчесності:

  Ми зобов’язуємося забезпечувати цілісність фінансової діяльності компанії Санофі для реалізації нашої мети, забезпечуючи нашу роль надійного партнера в обслуговуванні потреб охорони здоров’я та розширенні інновацій у галузі охорони здоров’я. Фінансова чесність є життєво важливою для захисту пацієнтів, яких ми обслуговуємо, а також наших співробітників, зацікавлених сторін і фінансових ринків.

  Читати більше
 • Дотримання належних операційних практик

  У компанії Санофі ми виробляємо та розповсюджуємо продукцію найвищої якості по всьому світу, щоб покращити життя людей. У компанії Санофі ми пишаємося нашими продуктами, і ми цінуємо довіру до них з боку пацієнтів і зацікавлених сторін. Щоб завоювати та підтримувати цю довіру, ми виробляємо та упаковуємо нашу продукцію відповідно до найвищих стандартів якості. Ми покладаємося на наших відданих людей, які працюють на наших заводах, і на найсучасніші технології для забезпечення якості продукції протягом усього її життєвого циклу. Ми прагнемо постійно вдосконалювати наші виробничі стандарти та забезпечувати відповідність усім застосовним нормативним вимогам і поточним принципам належної виробничої практики. Ми тісно співпрацюємо з міжнародними органами охорони здоров’я, щоб підтримувати всі необхідні ліцензії та сертифікати для керування нашими виробничими об’єктами. Ми регулярно перевіряємо наші промислові об’єкти, постачальників та інших ділових партнерів, щоб забезпечити найвищу якість нашої продукції та її компонентів. Ми застосовуємо Належну практику дистрибуції, щоб забезпечити транспортування нашої продукції за умов, що гарантують її безпеку та якість.

  Читати більше
 • Трансформація медицини через напрям Digital Health

  Компанія Санофі використовує технології для трансформації медичної практики та створення безпечного та етичного середовища для цифрових рішень.

  Читати більше