Cultura Eticii și a Riscului

Pentru a căuta miracolele științei, avem nevoie de o busolă morală puternică.

Un scop puternic și nobil ca al nostru necesită o cultură care să determine și să fie determinată de etică și integritate în afaceri. Înseamnă ca toți să aplicăm, în permanență, cele mai înalte standarde etice pe care le avem, la locul nostru de muncă, astfel încât să luăm deciziile corecte pentru oameni.

Pentru a realiza acest lucru, cadrul nostru decizional fundamentat pe o asumare atentă a riscurilor (trad. thoughtful risk-taking), echitate și principii etice, ne ghidează la fiecare nivel pentru a face ceea ce este corect.

Aceasta înseamnă și asumarea responsabilității pentru acțiunile noastre, pentru a oferi cel mai bun rezultat pacienților, clienților și stakeholderilor.

Cultura Eticii

Atunci când acționăm în conformitate cu principiile Codului nostru de Conduită, cultura și etica noastră se alimentează reciproc, creând astfel un „cerc etic virtuos”.

De exemplu, atunci când avem ca obiectiv echitatea și justiția, contribuim la crearea unui mediu etic și sigur – creștem încrederea, ridicăm nivelul de asumare a răspunderii și încurajăm oamenii să pună întrebările corecte și să conteste starea de fapt. Toate aceste lucruri ne ajută să ne atingem scopul, concentrându-ne eforturile asupra pacienților.

Codul nostru de Conduită definește și ne ajută să aplicăm busola morală, ne ghidează în procesul de luare a deciziilor etice și corecte.

Thoughtful Risk-Taking (trad. Asumarea Atentă a Riscurilor) este modul în care luăm decizii în cadrul Sanofi

Transformarea practicii medicale este o provocare. Este un proces plin de oportunități interesante, stiința având potențialul de impacta pozitiv viețile oamenilor.

Pentru a realiza descoperiri revoluționare, trebuie să deblocăm potențialul nostru de inovare, menținând în același timp cele mai înalte standarde de etică și integritate în afaceri. Știm că împreună cu recompensele mari vin și riscuri. Iar în lumea dinamică și nesigură a sănătății, trebuie să cântărim riscurile și oportunitățile implicate și să fim transparenți cu privire la considerentele noastre. Pentru a realiza acest lucru, ne bazăm pe un cadru decizional comun.

Ce presupune Thoughtful Risk-Taking (trad. Asumarea Atentă a Riscurilor)?

Thoughtful Risk-Taking (trad. Asumarea Atentă a Riscurilor) presupune luarea deciziilor corecte maximizând oportunitățile în timp ce controlăm riscurile în așa-numita „Zonă Mov”.

Ne impune să găsim nivelul corect de riscuri pe care ni le putem asuma în cadrul apetitului pentru risc al companiei noastre, evitând prudența excesivă sau neglijența, astfel încât să profităm de oportunități la momentul potrivit și să oferim cel mai bun rezultat pacienților, clienților și stakeholderilor.

Thoughtful Risk-Taking (trad. Asumarea Atentă a Riscurilor) este un factor care facilitează cultura noastră organizațională și un catalizator al employee value proposition (trad. promisiunea pe care Sanofi o face angajaților) și al comportamentelor Play to Win. Reflectă modul în care ne comportăm, luăm decizii și ne asumăm responsabilitatea.

Thoughtful Risk-Taking (trad. Asumarea Atentă a Riscurilor) nu este niciodată imprudentă. Nu ne compromitem integritatea. Nu încălcăm legea și nu acționăm în contradicție cu politicile noastre. Nu punem în pericol pacienții, oamenii sau planeta.

La Sanofi, cu toții avem puterea de a adopta o mentalitate de Thoughtful Risk-Taking (trad. Asumare Atentă a Riscurilor, prescurtat ”TRT”), folosind principiile noastre TRT:

Thoughtful: Ne bazăm pe judecata corectă a oamenilor noștri și pe valorile noastre pentru a face ceea ce este corect. Implicăm stakeholderii potriviți pentru a căuta diversitatea de opinii și pentru a ne extinde gândirea. Suntem etici și incluzivi.

Risk: Echilibrăm riscurile și oportunitățile de a face alegeri informate și curajoase și ne asigurăm că beneficiile depășesc riscurile. Ne concentrăm eforturile noastre înspre pacienți și clienți atunci când venim cu soluții. Suntem curajoși și motivați de un scop comun.

Taking: Urmăm o abordare pragmatică cu roluri clare de luare a deciziilor. Ne asumăm responsabilitatea pentru deciziile noastre, sărbătorim succesele și acționăm ca One Sanofi pentru a învăța din rezultatele neașteptate. Avem toate resursele și capabilitățile necesare și acționăm cu responsabilitate.

Cum să aplicați thoughtful risk-taking ( trad. asumarea atentă a riscurilor)?

Un proces decizional format din 6 pași simpli și practici a fost conceput pentru a ne ghida atunci când luăm decizii în fiecare zi, punându-ne întrebările corecte și aplicând principiile TRT:

 • Pasul 1: Definire
 • Pasul 2: Implicare
 • Pasul 3: Evaluare
 • Pasul 4: Decizie
 • Pasul 5: Executare
 • Pasul 6: Învățare

Înseamnă ceea ce noi numim „experiența TRT”.

Ne ajută să activăm mentalitatea corectă și să urmăm o abordare comună și consecventă pentru a lua cele mai bune decizii la fiecare nivel al organizației.

Și pe măsură ce parcurgem experiența TRT, suntem invitați să reflectăm asupra deciziilor noastre, luând în considerare ce a funcționat bine și ce ar putea fi îmbunătățit, asigurându-ne că cele mai bune practici și lecții învățate sunt împărtășite pentru a crește împreună.

Luarea de decizii în mod echitabil și etic

Luarea de decizii echitabile

Luarea unei decizii echitabile înseamnă evitarea prejudecăților și asigurarea unor criterii transparente, obiective și corecte pe tot parcursul procesului. Aceasta înseamnă, de asemenea, colectarea și evaluarea tuturor informațiilor relevante, ascultarea persoanelor care vor fi afectate de decizie și furnizarea unei justificări clare și pertinente pentru decizia noastră.

Navigarea prin zonele gri

Pentru a urma progresul, trebuie să luăm decizii complexe în fiecare zi. Aceste decizii nu sunt întotdeauna binare, așadar cum navigăm în zonele gri? Și cum arată a face ceea ce este corect, dincolo de evidenta respectare a legilor și reglementărilor?

Pentru a lua decizii etice, trebuie să înțelegem două lucruri: (1) consecințele potențiale ale acțiunilor noastre și (2) motivația noastră pentru aceste acțiuni.

Aceasta înseamnă să ne asumăm responsabilitatea pentru rezultatul deciziei noastre și să ne bazăm pe raționamentul nostru bine informat pentru a face ceea ce este corect și să ne întrebăm în permanență dacă:

 • Decizia mea este în concordanță cu scopul nostru de a căuta miracolele științei pentru a îmbunătăți viețile oamenilor?
 • Decizia mea este în concordanță cu valorile Sanofi?
 • Încalc vreo lege, politică, procedură Sanofi sau vreo prevedere inclusă în acest cod?
 • Pun interesul colectiv mai presus de interesul meu personal?
 • Îi tratez pe ceilalți în același mod în care mă aștept să fiu tratat?
 • M-aș simți confortabil dacă decizia mea ar putea fi citită în public, fiind disponibilă în mediul online pentru totdeauna?

Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este „NU”, cereți ajutor.

Justiția Organizațională

Ce este Justiția Organizațională?

Felul în care noi – compania Sanofi – ne comportăm are un impact direct asupra angajaților noștri. Pentru a face din Sanofi un loc de muncă echitabil și sigur, promovăm o cultură în care oamenii simt că au fost tratați corect și nu se tem să ia atitudine (trad. speak-up), să solicite ajutor sau să pună sub semnul întrebării ceea ce nu arată, nu se simte sau nu pare a fi în regulă.

Pentru a crea un mediu propice luării de atitudine (trad. speaking-up), Sanofi depune toate eforturile pentru a implementa resursele și mecanismele de care avem nevoie pentru a face acest lucru în siguranță și cu cel mai mare impact.

Toate aceste mecanisme la un loc permit o cultură puternică a justiției organizaționale, care ne insuflă percepția de dreptate și încredere necesară pentru a ne simți pregătiți și capabili să luăm atitudine (trad. speak-up).

Toleranță zero

În angajamentul său de a promova o cultură a eticii, a integrității în afaceri și a respectului reciproc, Sanofi interzice orice conduită care poate afecta negativ demnitatea unei persoane sau poate avea un impact dăunător asupra Sanofi sau a reputației sale. Nu tolerăm și nu susținem nicio formă de fraudă, hărțuire sau discriminare. Aceste comportamente sunt fundamental incompatibile cu valorile noastre de bază și vor face obiectul unei abordări de tip toleranță zero în toate operațiunile noastre la nivel global și în raport cu toți angajații.

Sesizați o incertitudine legată de faptul că o lege, o politică, ori Codul de Conduită Sanofi a fost sau urmează să fie încălcat/ă

În Sanofi, îi încurajăm pe angajații noștri să ia atitudine (trad. speak-up) atunci când au întrebări sau au o incertitudine legată de faptul că o lege, o politică, ori Codul de Conduită Sanofi a fost sau urmează să fie încălcat/ă și le oferim asigurări că vor fi auziți. Ne angajăm:

 • Să gestionăm cu promptitudine întrebările și incertitudinile care ne-au fost sesizate legate de faptul că o lege, o politică ori Codul de Conduită Sanofi a fost sau urmează să fie încălcat/ă.
 • Să efectuăm investigații independente, echitabile și echilibrate ale sesizărilor privind orice incertitudine legată de faptul că o lege, o politică ori Codul de Conduită Sanofi a fost sau urmează să fie încălcat/ă, atunci când este corect să facem acest lucru.
 • Să depunem toate eforturile rezonabile pentru a păstra confidențialitatea persoanei care raportează o incertitudine legată de faptul că o lege, o politică ori Codul de Conduită Sanofi a fost sau urmează să fie încălcat/ă și pentru a reduce riscul de identificare a persoanei respective.
 • Să luăm măsuri disciplinare imparțiale adecvate, într-o manieră transparentă și consecventă, în conformitate cu politica noastră privind acțiunile disciplinare și corective.
 • Să nu blamăm și să nu pedepsim niciodată angajații înainte ca faptele să fie confirmate.

 • Să protejăm pe oricine care raportează o incertitudine legată de faptul că o lege, o politică ori Codul de Conduită Sanofi a fost sau urmează să fie încălcat/ă atunci când acest lucru este realizat cu bună credință și fără intenții răuvoitoare, prin politica noastră robustă de combatere a represaliilor, chiar dacă faptele raportate se dovedesc a fi inexacte sau nu se iau măsuri ulterioare.
 • Să monitorizăm continuu cultura, conformitatea, comportamentele și activitățile noastre comerciale pentru a asigura că se stabilește tonul corect cu angajații noștri, asigurându-ne că managerii și liderii sunt un bun exemplu pentru întreaga companie.

Urmând aceste principii fundamentale ale Justiției Organizaționale, angajații noștri își pot manifesta întregul potențial la locul de muncă și pot juca un rol important în a face din Sanofi cel mai bun loc de muncă posibil.

Doriți să mergeți mai departe?

Aflați cum putem maximiza oportunitățile minimizând totodată riscurile.