W Sanofi stawiamy na osiągnięcia nauki, aby ludziom żyło się lepiej.

Ten wspólny, odważny, a zarazem skromny cel jednoczy wszystkich pracowników Sanofi na całym świecie w stałym dążeniu do poprawy jakości życia ludzi i społeczności, którym służymy. To kompas, który wskazuje nam kierunek naszej codziennej pracy.

Nasz cel to coś więcej niż słowa. Liczą się działania, które podejmujemy, aby zdobyć zaufanie naszych interesariuszy oraz sposób, w jaki okazujemy sobie nawzajem szacunek. Przestrzeganie naszych zachowań „Play to Win”, realizacja określonej, długoterminowej strategii i tworzenie środowiska, które pozwala pracownikom wykorzystywać w pracy całą swoją osobowość, napędza nasz postęp przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

Nasz Kodeks Postępowania podsumowuje wszystkie te elementy.

To „konstytucja” naszej firmy i podstawowa, obowiązkowa lektura dla wszystkich pracowników Sanofi i osób, z którymi wchodzimy w relacje biznesowe.

Stanowi on również publiczne zobowiązanie wobec naszych interesariuszy – pracowników ochrony zdrowia, pacjentów, naukowców, inwestorów – którzy mają prawo wiedzieć, jakie wartości my, pracownicy Sanofi, cenimy i w jaki sposób działając z poszanowaniem wszelkich zasad uczciwości i integralności realizujemy strategię „Play to Win”.

Jako światowy lider w dziedzinie opieki zdrowotnej, mamy obowiązek zarówno postępować etycznie, jak i dążyć do dokonywania istotnych zmian. Naszą misją jest wspieranie głosu pacjentów, podkreślanie znaczenia innowacji naukowych oraz budowanie zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej z udziałem wszystkich interesariuszy.


Nasze społeczeństwo stale się rozwija i doskonali. Zatem my też musimy. Dostosowujemy się niezależnie od tego, czy chodzi o technologię, naukę czy kulturę. Rewolucja w zakresie danych i technologii cyfrowych dopiero zaczyna przekształcać systemy opieki zdrowotnej. Polityka na rzecz wyrównywania szans wymaga szybkich, konkretnych, odgórnych działań. Walka ze zmianami klimatycznymi wymaga długofalowego planowania. Jako firma musimy zrozumieć i zmniejszyć ryzyko, jakie te zmiany mogą wywrzeć na nasze działania i reputację, a także, co równie ważne, wykorzystać możliwości, jakie mogą one przynieść.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wartości firmy Sanofi i odgrywa w niej kluczową rolę, przyczyniając się do naszego sukcesu jako nowoczesnej firmy z branży opieki zdrowotnej. Firmy, która zawsze skupia się na odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu i przestrzeganiu praw człowieka. Firmy, która podejmuje przemyślane ryzyko, aby opracowywać przełomowe leki i szczepionki oraz udostępniać je pacjentom, którzy ich potrzebują tak szybko, jak to możliwe. Firmy, która stawia w centrum swoich ambicji różnorodność, równość i inkluzywność, a także zrównoważony rozwój w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. Firmy, która zawsze skupia się na robieniu rzeczy właściwych i we właściwy sposób.