Bij Sanofi streven we de wonderen van de wetenschap na om het leven van mensen te verbeteren.

Dit gemeenschappelijke, gedurfde maar bescheiden, doel verenigt alle werknemers van Sanofi over de hele wereld in onze voortdurende zoektocht om het leven beter te maken voor de mensen en gemeenschappen die wij bedienen. Het is het kompas dat ons begeleidt in het werk dat we elke dag doen.

Maar ons doel is meer dan alleen woorden; het zijn de handelingen die we verrichten om het vertrouwen van onze belanghebbenden op te bouwen, en de manier waarop we voor elkaar opkomen, die er echt toe doen. Door ons Play to Win-gedrag te omarmen, vast te houden aan een duidelijke strategie op lange termijn en een cultuur te creëren waarin mensen zich volledig kunnen ontplooien, stimuleren we onze vooruitgang terwijl we de strengste ethische normen handhaven.

Onze Gedragscode vat al deze elementen samen.

Het is de “grondwet” van ons bedrijf en verplichte lectuur voor alle werknemers van Sanofi en degenen met wie we zaken doen.

Het is ook een publiek engagement tegenover onze belanghebbenden (zorgverleners, patiënten, wetenschappers, investeerders) die het recht hebben te weten wat wij als werknemers van Sanofi belangrijk vinden en hoe wij Play to Win with Integrity toepassen.

Als wereldleider in de gezondheidszorg hebben wij de verantwoordelijkheid om zowel ethisch verantwoord te werk te gaan als te streven naar verandering die ertoe doet. Het is onze missie om de stem van patiënten te verheffen, het belang van wetenschappelijke innovatie te benadrukken en samen met al onze belanghebbenden te bouwen aan duurzame zorgstelsels.


We moeten ons net zoals onze samenleving blijven ontwikkelen en moderniseren. Of het nu technologisch, wetenschappelijk of cultureel is, we passen ons altijd aan. De gegevens- en digitale revolutie is nog maar net begonnen zorgstelsels opnieuw vorm te geven. De mobilisatie voor meer sociale rechtvaardigheid en gelijkheid vraagt om snelle, concrete handelingen van het bedrijfsleven. De strijd tegen klimaatverandering vergt een langetermijnplanning. Als bedrijf moeten we de risico’s begrijpen en beperken die deze ontwikkelingen kunnen hebben op onze activiteiten en reputatie, en, even belangrijk, de kansen benutten die ze ons kunnen bieden om echte, meetbare impact te creëren.

Elke werknemer heeft een verantwoordelijkheid om de waarden van Sanofi hoog te houden en een rol te spelen in het bevorderen van ons succes als modern bedrijf in de gezondheidszorg. Een bedrijf dat altijd gericht is op verantwoord zakendoen en het respecteren van mensenrechten. Een bedrijf dat bedachtzame risico’s neemt om baanbrekende geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor mensen die ze nodig hebben. Een bedrijf dat diversiteit, gelijkheid en inclusie, evenals gezondheid en ecologische duurzaamheid centraal stelt in zijn ambities. Een bedrijf dat er altijd op gericht is om, op de juiste manier, het juiste te doen.