Ontdek onze Gedragscode

Het Beschermen van het Milieu

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. Het succes van Sanofi op korte en lange termijn vereist doortastend leiderschap om onze planeet en de natuurlijke omgeving van lucht, land en water, waarvan de mensheid afhankelijk is, te beschermen.

Bij Sanofi gaat onze inzet voor het verbeteren van het leven van mensen verder dan innovaties in de gezondheidszorg. Als wereldwijde organisatie dragen wij ook een grote verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die de gevolgen van de klimaatverandering voor de menselijke gezondheid nu en voor toekomstige generaties beperken, zoals voedsel- en watertekorten, verminderde luchtkwaliteit en omstandigheden die de verspreiding van ziekten en allergieën in de hand werken. Deze maatregelen omvatten het minimaliseren van de milieu-impact van onze producten en activiteiten en het ondersteunen van anderen bij soortgelijke inspanningen. We versterken ook onze eigen veerkracht in het licht van milieuveranderingen.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door elke beslissing die wij nemen om het milieu te beschermen af te stemmen op de verwachtingen van de patiënten in de wereld, onze werknemers en belanghebbenden, waaronder investeerders en regeringen.
 • Door aan de weg naar koolstofneutraliteit in 2030 te werken en in 2045 de emissies in onze volledige waardeketen tot het maximum te beperken om uiteindelijk te compenseren wat niet kan worden verminderd, zullen wij eraan bijdragen de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.
 • Door onze ecologische voetafdruk te beperken en circulaire oplossingen toe te passen die energie besparen en afval verminderen, ondersteunen wij het behoud en de duurzaamheid van de beperkte lucht-, land- en waterbronnen van onze planeet.
 • Door het ecologisch profiel van onze producten en diensten te verbeteren, de duurzaamheid ervan te waarborgen terwijl de wereld zich mobiliseert om de klimaatverandering aan te pakken en anderen binnen onze sector aan te moedigen soortgelijke maatregelen te nemen.
 • Door de negatieve impact van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid te verminderen door ondersteuning te bieden voor de preventie van vroegtijdige sterfte, met luchtverontreiniging verband houdende ziekten zoals luchtweginfecties, hartziekten en longkanker, consumptie van of contact met verontreinigd water dat maag- en darmziekten en allergieën veroorzaakt en klimaatgevoelige gezondheidsproblemen zoals extreme hitte, overstromingen, droogte en branden.
 • Door werknemers en zakenpartners te ondersteunen en te ontwikkelen die zich bekommeren om het welzijn van de planeet en die handelen als een onderneming met toonaangevende ecologische principes.
 • Door aan klimaatverandering gerelateerde kansen voor ons bedrijf te beoordelen om robuuste strategieën te ontwikkelen die transitiemogelijkheden mogelijk maken.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We geven prioriteit aan milieubewuste besluitvorming op alle niveaus van de organisatie en stimuleren gedrag dat bewust kiest voor milieubescherming.
 • We voorkomen vervuiling van en schade aan het milieu door de implementatie van beleidslijnen en praktijken die onze waarden als een ecologisch verantwoord bedrijf weerspiegelen.
 • We voorkomen ziekten die verband houden met milieuvervuiling door acties binnen en buiten Sanofi die een positieve impact hebben op de samenleving en onze diverse gemeenschappen.
 • We nemen beslissingen die prioriteit geven aan onze waarden op het gebied van milieubescherming en duurzaamheid.
 • We verminderen reputatierisico’s en verlies van vertrouwen van belanghebbenden door een onbetwistbare en transparante inzet voor de zorg voor het milieu, die we weerspiegelen in duidelijke en beknopte acties die we openbaar maken met waarheidsgetrouwe en volledige informatie.
 • We geven prioriteit aan milieubescherming bij de selectie van onze zakenpartners.
 • Wij beoordelen de risico’s van klimaatverandering op onze activiteiten en waardeketen, om robuuste strategieën te ontwikkelen om deze risico’s te beperken.
 • Inzet voor de Maatschappij

  Onze benadering van sociale impact is het versterken, herbevestigen en uitbreiden van onze inzet voor de maatschappij en de gemeenschappen die wij van dienst zijn. Onze sociale impact wordt mogelijk gemaakt door drie inspanningen:

  Meer lezen