Ontdek onze Gedragscode

Het Handhaven van de Baten-Risicoverhouding

Sanofi streeft naar transparante communicatie over zijn producten en zorgt ervoor dat informatie over de werkzaamheid, het veiligheidsprofiel en de diensten regelmatig wordt bijgewerkt.

De veiligheid van patiënten is fundamenteel voor ons doel om het leven van mensen te verbeteren. Dit begint met de bescherming van degenen die deelnemen aan de klinische onderzoeken die wij sponsoren en strekt zich uit tot de productveiligheid in al onze productieactiviteiten en de kwaliteit van de levering. We garanderen een positieve baten-risicoverhouding van onze producten. Daarnaast waarborgen we de privacy van patiënten, handhaven we de integriteit van patiëntengegevens, verstrekken we informatie om een veilig en doeltreffend gebruik van onze producten en diensten te garanderen, en bewaken en rapporteren we voortdurend bijwerkingen. Naarmate de producten en diensten van Sanofi zich verder ontwikkelen en nog meer mogelijkheden bieden om de gezondheid van patiënten te verbeteren, blijven wij ons in nauwe samenwerking met onze belanghebbenden inzetten voor het behoud van de veiligheid van patiënten.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door prioriteit te geven aan patiëntveiligheid verbetert Sanofi de gezondheidsresultaten, vergroot het het vertrouwen van patiënten in de gezondheidszorg en bouwt het een cruciaal vertrouwen van belanghebbenden op.
 • Door voor al onze producten gedurende hun hele levenscyclus een positieve baten-risicoverhouding te handhaven, versterkt Sanofi zijn patiëntgerichte aanpak en is het beter voorbereid op toekomstige veiligheidsbehoeften, ook op veelbelovende gebieden zoals gene editing (de aanpassing van genen) en celtherapie.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We passen onze producten en diensten aan aan strenge normen inzake kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en risico/batenanalyse, zoals bepaald door de regelgevende instanties overal waar wij actief zijn.
 • We zorgen voor bewijs dat onze producten en diensten een aanvaardbaar veiligheidsprofiel hebben voordat ze op menselijke onderzoekdeelnemers worden getest.
 • We verstrekken actuele relevante informatie over veiligheid en doeltreffendheid ter ondersteuning van de beslissingen van overheidsinstanties, onderzoekslocaties en ethische commissies bij de goedkeuring van ons klinisch onderzoek.
 • We hanteren een patiëntgerichte weloverwogen toestemmingsprocedure waarbij mogelijke deelnemers aan klinisch onderzoek en/of hun verzorgers de mogelijke veiligheidsrisico’s begrijpen voordat zij besluiten vrijwillig deel te nemen.
 • We communiceren op transparante wijze over de veiligheid en doeltreffendheid van onze producten en diensten gedurende hun hele levenscyclus en werken die informatie regelmatig bij.
 • We ondersteunen de opleiding van de wetenschappelijke en medische gemeenschap door nauwkeurige, tijdige en evenwichtige informatie over onze producten en diensten te verstrekken om een juist gebruik ervan te garanderen.
 • We zorgen ervoor dat antwoorden op verzoeken om medische informatie van patiënten en zorgverleners tijdig, waarheidsgetrouw, op bewijs gebaseerd en wetenschappelijk evenwichtig zijn om het weloverwogen en juiste gebruik van de producten van Sanofi te ondersteunen.
 • We beschermen de privacy van patiënten en informeren patiënten over hoe we hun persoonsgegevens gebruiken, dit alles in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 • We melden bijwerkingen of nadelige reacties op producten van Sanofi snel aan regelgevende instanties in overeenstemming met onze vereisten voor geneesmiddelenbewaking.
 • Commercialisering van Producten en Diensten

  Sanofi streeft naar duurzaam en langdurig succes van ons bedrijf in lijn met onze strategie. Om ons doel en onze ambitie te handhaven, werken wij samen met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze commercialiseringsaanpak het welzijn van de patiënt en de samenleving bevordert, de wet- en regelgeving naleeft en ethisch en integer te werk gaat.

  Meer lezen
 • Het Versnellen van Onderzoek en Ontwikkeling met Wetenschappelijke Integriteit

  Bij Sanofi streven wij ernaar onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten integer uit te voeren en op transparante manier relevante informatie te verstrekken om het juiste gebruik van onze producten te vergemakkelijken.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van Goede Bedrijfspraktijken

  Bij Sanofi produceren en distribueren we wereldwijd producten van de hoogste kwaliteit om het leven van mensen te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Grondig Veranderen van Uitoefening van de Geneeskunde door Digitale Gezondheid

  Sanofi zet technologie in om de geneeskundige praktijk te transformeren en een veilige en ethics-by-design (ethiek-door-ontwerp) omgeving te creëren voor digitale oplossingen.

  Meer lezen