Ontdek onze Gedragscode

Het Behouden van Financiële Integriteit

We zetten ons in voor de integriteit van de financiële activiteiten van Sanofi om ons doel te realiseren en onze rol als betrouwbare partner in het voorzien in de behoeften van de volksgezondheid en het uitbreiden van gezondheidsinnovatie te waarborgen. Financiële integriteit is van vitaal belang om de patiënten die we bedienen te beschermen, evenals onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.

Daarom is de financiële administratie van Sanofi zo opgezet dat wij beleggers, wetgevers, autoriteiten en het publiek niet misleiden over de financiële aspecten van ons bedrijf.

Als beursgenoteerd bedrijf is Sanofi verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van nauwkeurige boeken, dossiers en rekeningen, alsmede voor het indienen van nauwkeurige financiële overzichten die door de openbaarmaking van belangrijke informatie transparant zijn. Naast robuuste interne controles en procedures voor financiële rapportage die de naleving van algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes bevorderen, strekt onze financiële integriteit zich uit tot een strikt verbod op handel met voorkennis en het witwassen van geld. Sanofi voldoet aan de geldende fiscale regels, beperkingen op geweigerde of beperkte partijen en vragen van interne en externe controleurs.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door het vertrouwen in ons bedrijf te behouden van de patiënten die wij bedienen, onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.
 • Door de transparantie van nauwkeurige belangrijke informatie door openbaarmaking.
 • Door ons te positioneren als voorkeurspartner bij financierings- en contractactiviteiten die fundamenteel zijn voor onze innovatie en levering van producten en diensten voor patiënten.
 • Door betere beslissingen te nemen op basis van volledige, nauwkeurige en tijdige informatie.
 • Door de inzet van financiële middelen voor het beoogde en goedgekeurde doel mogelijk te maken, onze flexibiliteit te vergroten om de bedrijfsdoelstellingen te halen en kapitaal daar in te zetten waar het nodig is.
 • Door Sanofi te positioneren als leider in het versterken van de banden tussen de duurzaamheid van onze wereld en onze financiële prestaties.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We hanteren robuuste procedures om volledige, nauwkeurige en tijdige boeken, dossiers en rekeningen te genereren en bij te houden die onze activiteiten weerspiegelen.
 • We handhaven robuuste controles op financiële rapportage die Sanofi in staat stellen om te voldoen aan algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes.
 • We handhaven de vertrouwelijkheid van belangrijke informatie voorafgaand aan openbaarmaking en maken belangrijke niet-openbare informatie alleen bekend aan personen die deze informatie moeten weten.
 • We verbieden handel op basis van vertrouwelijke informatie voor persoonlijk gewin, evenals het “tippen” van anderen zodat zij dit kunnen doen.
 • Wij hebben een sterk beleid dat geen omkoping of andere gunsten tolereert om een beslissing van een andere persoon of entiteit te beïnvloeden die van invloed kan zijn op de activiteiten van Sanofi.
 • We geven volledige, nauwkeurige en tijdige antwoorden aan interne en externe controleurs die onze financiële overzichten evalueren.
 • We voeren beoordelingen uit om te voldoen aan beperkingen op geweigerde of beperkte partijen.
 • We handhaven regels en programma’s om het witwassen van geld te voorkomen en te bestrijden.
 • We vervullen onze rol als een verantwoordelijke bedrijfsorganisatie door belastingen te betalen in de rechtsgebieden waarin we actief zijn.
 • We houden ons aan een formele aanbestedingsprocedure om de rechten die wij hebben verleend en de verplichtingen die wij zijn aangegaan met personen of entiteiten buiten Sanofi te handhaven.
 • Het Waarborgen van Gegevensprivacy en het Beschermen van Informatie

  Sanofi zet zich in voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging op elk niveau van onze organisatie ten behoeve van patiënten, onze werknemers en belanghebbenden en om volledige naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

  Meer lezen
 • Vrije en Eerlijke Concurrentie

  Sanofi streeft naar betere resultaten voor patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden door op het juiste moment en om de juiste redenen baanbrekende therapieën te leveren. We ondersteunen een gelijk speelveld waarin bedrijven vrij en eerlijk de wonderen van de wetenschap nastreven zonder onrechtmatig voordeel.

  Meer lezen
 • Het Bestrijden van Omkoping en Corruptie

  Sanofi tolereert geen enkele vorm van omkoping of machtsmisbruik voor persoonlijk gewin, zowel onder onze werknemers en zakenpartners als onder belanghebbenden die betrokken zijn bij het nastreven van de wonderen van wetenschap om het leven van patiënten te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

  Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

  Meer lezen