Ontdek onze Gedragscode

Vrije en Eerlijke Concurrentie

Sanofi streeft naar betere resultaten voor patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden door op het juiste moment en om de juiste redenen baanbrekende therapieën te leveren. We ondersteunen een gelijk speelveld waarin bedrijven vrij en eerlijk de wonderen van de wetenschap nastreven zonder onrechtmatig voordeel.

Sanofi ondersteunt wetten die eerlijke concurrentie en handelspraktijken bevorderen, evenals een vitaal ecosysteem van innovatie. Overal waar we zaken doen leven we al deze wetten na en behalen nooit concurrentievoordeel door onethische of illegale bedrijfsvoering. Dit omvat ons engagement om ons nooit in te laten met het in diskrediet brengen van onze concurrenten, het opleggen van beperkingen aan leveranciers of klanten of het misbruiken van een machtspositie op de markt door ongepaste afspraken of enige vorm van samenzwering met concurrenten.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door vrij en eerlijk te concurreren houdt Sanofi innovatie in stand, bevordert het kwaliteit en vergroot het de keuzemogelijkheden voor patiënten, verbetert het de gezondheidsresultaten en voldoet het aan de verwachtingen van onze belanghebbenden en de samenleving als geheel.
 • Door het ondersteunen van en het pleiten voor een gelijk speelveld, zorgt Sanofi ervoor dat de beste behandelingen de patiënten die ze nodig hebben bereiken en ondersteunt tegelijkertijd de duurzaamheid van onze sector.
 • Door het pleiten voor en beschermen van intellectuele eigendomsrechten die essentieel zijn voor het in stand houden van een ecosysteem dat investeringen in innovatie beloont. Sanofi erkent ook dat elke dominante marktpositie die uit dergelijke rechten voortvloeit, door de regelgevende instanties in de gezondheidszorg moet worden gerespecteerd door de toegang voor patiënten te vergemakkelijken.
 • Door samen te werken met diverse belanghebbenden en met onze partners in handelsverenigingen en congresorganisatoren om vrije en eerlijke concurrentie te handhaven.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We vertrouwen op een sterk netwerk van experts over de hele wereld om ervoor te zorgen dat alle wetten en voorschriften die vrije en eerlijke concurrentie handhaven, worden nageleefd, en passen onze ethische principes toe waar wetten tekort kunnen schieten om een gelijk speelveld te ondersteunen.
 • We verbieden onze werknemers en zakenpartners om activiteiten uit te voeren met onze concurrenten, leveranciers of klanten die Sanofi een onrechtmatig voordeel zouden kunnen opleveren.
 • Het Waarborgen van Gegevensprivacy en het Beschermen van Informatie

  Sanofi zet zich in voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging op elk niveau van onze organisatie ten behoeve van patiënten, onze werknemers en belanghebbenden en om volledige naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

  Meer lezen
 • Het Bestrijden van Omkoping en Corruptie

  Sanofi tolereert geen enkele vorm van omkoping of machtsmisbruik voor persoonlijk gewin, zowel onder onze werknemers en zakenpartners als onder belanghebbenden die betrokken zijn bij het nastreven van de wonderen van wetenschap om het leven van patiënten te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

  Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

  Meer lezen
 • Het Behouden van Financiële Integriteit

  We zetten ons in voor de integriteit van de financiële activiteiten van Sanofi om ons doel te realiseren en onze rol als betrouwbare partner in het voorzien in de behoeften van de volksgezondheid en het uitbreiden van gezondheidsinnovatie te waarborgen. Financiële integriteit is van vitaal belang om de patiënten die we bedienen te beschermen, evenals onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.

  Meer lezen