Gedragscode Gedragscode

Gedragscode

Onze Code dient als het moreel kompas dat ons begeleidt bij het nastreven van de wonderen van de wetenschap om het leven van mensen te verbeteren.

Onze Gedragscode is de “grondwet” van ons bedrijf en verplichte lectuur voor alle werknemers van Sanofi en degenen met wie we zaken doen. Het is ook een publiek engagement tegenover onze belanghebbenden (zorgverleners, patiënten, wetenschappers, investeerders) die het recht hebben te weten wat wij als werknemers van Sanofi belangrijk vinden en hoe wij Play to Win with Integrity toepassen.

Paul Hudson

Chief Executive Officer

Meer lezen

Wij werken in een sector die tot doel heeft te innoveren om mensenlevens te redden en de volksgezondheid te beschermen. Zo’n uniek doel gaat gepaard met hogere verwachtingen. Verantwoorde innovatie vormt daarom de kern van alles wat we doen en deze Gedragscode ondersteunt ons in dat traject.

Julien Durand

Chief Ethics & Business Integrity Officer

Meer lezen

Cultuur en strategie van Sanofi

Wij zijn One Sanofi, een modern bedrijf in de gezondheidszorg dat toegewijde, getalenteerde mensen en innovatieve wetenschap samenbrengt om de uitoefening van de geneeskunde grondig te veranderen. Vandaag de dag worden we gedreven door een verenigd doel: de wonderen van de wetenschap nastreven om het leven van mensen te verbeteren. We delen een gemeenschappelijke ambitie: het onmogelijke mogelijk te maken voor miljoenen mensen over de hele wereld.
Meer lezen

Ethiek en Risicocultuur

Om de wonderen van de wetenschap na te streven, hebben we een sterk moreel kompas nodig. Een gedurfd en nobel doel als het onze vereist een cultuur die ethiek en zakelijke integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Het betekent dat we allemaal ons beste ethische zelf naar het werk brengen, zodat we de juiste beslissingen nemen voor de mensen die we bedienen.
Meer lezen

Kansen maximaliseren en risico’s minimaliseren

Ontdek hoe we kansen maximaliseren en risico’s minimaliseren.

 • Het Steunen van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

  Bij Sanofi willen we de diversiteit van onze gemeenschappen weerspiegelen en ons hele zelf elke dag inzetten om de uitoefening van de geneeskunde grondig te veranderen. We willen een impact hebben op de wereld door wie we zijn, wat we doen en de manier waarop we dat doen, en we beseffen dat de enige manier om dit echt te doen is door het samen te doen en door “All In” te zijn. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn een integraal onderdeel van de Play to Win-strategie van Sanofi. Zij helpen ons opnieuw uit te vinden hoe wij werken en sturen onze culturele transformatie aan door: het Opbouwen van Representatief Leiderschap: We moeten leiderschapsteams samenstellen die de diversiteit weerspiegelen van de gemeenschappen die we bedienen, zodat we meer verschillende perspectieven kunnen benutten en beter kunnen inspelen op de behoeften van onze patiënten, werknemers, klanten en belanghebbenden. het Creëren van een Werkomgeving waarin we het beste van onszelf kunnen brengen: Door diversiteit, gelijkheid en inclusie moeten onze werknemers het gevoel hebben dat ze hun volledige potentieel kunnen benutten, zodat we creativiteit en innovatie kunnen bevorderen. Betrokkenheid Bij Onze Diverse Gemeenschappen: om de werkwijze van de geneeskunde te veranderen, moeten we wereldburgers zijn en pleiten voor inclusie en diversiteit bij onze externe belanghebbenden.

  Meer lezen
 • Respect voor Mensen, het Bevorderen van Psychologische Veiligheid en Welzijn

  Omdat het ons doel is om het leven van mensen te verbeteren, zetten we ons in voor het handhaven van respect voor elke persoon over de hele wereld. Dit omvat de fysieke en psychologische gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers van Sanofi, evenals ons respect voor mensenrechten en vrijheden, arbeidsrechten en fatsoenlijk werk voor alle mensen.

  Meer lezen
 • Het Waarborgen van Gegevensprivacy en het Beschermen van Informatie

  Sanofi zet zich in voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging op elk niveau van onze organisatie ten behoeve van patiënten, onze werknemers en belanghebbenden en om volledige naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

  Meer lezen
 • Commercialisering van Producten en Diensten

  Sanofi streeft naar duurzaam en langdurig succes van ons bedrijf in lijn met onze strategie. Om ons doel en onze ambitie te handhaven, werken wij samen met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze commercialiseringsaanpak het welzijn van de patiënt en de samenleving bevordert, de wet- en regelgeving naleeft en ethisch en integer te werk gaat.

  Meer lezen
 • Het Samenwerken met Zakenpartners

  Bij Sanofi werken we samen met verschillende zakenpartners waarvan we verwachten dat ze de strengste ethische normen handhaven.

  Meer lezen
 • Vrije en Eerlijke Concurrentie

  Sanofi streeft naar betere resultaten voor patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden door op het juiste moment en om de juiste redenen baanbrekende therapieën te leveren. We ondersteunen een gelijk speelveld waarin bedrijven vrij en eerlijk de wonderen van de wetenschap nastreven zonder onrechtmatig voordeel.

  Meer lezen
 • Het Bestrijden van Omkoping en Corruptie

  Sanofi tolereert geen enkele vorm van omkoping of machtsmisbruik voor persoonlijk gewin, zowel onder onze werknemers en zakenpartners als onder belanghebbenden die betrokken zijn bij het nastreven van de wonderen van wetenschap om het leven van patiënten te verbeteren. Dergelijke handelingen van omkoping en corruptie omvatten het geven (of ontvangen) van iets van waarde aan (of van) een persoon met als doel het beïnvloeden van gedrag of beslissingen, met name zorgverleners, patiëntenorganisaties, overheidsfunctionarissen en staatsorganisaties. Corruptie schaadt patiënten, tast het vertrouwen in de gezondheidszorg aan en kan investeringen in geneesmiddelen inperken. Corruptie bevordert ook ongelijkheden op gezondheidsgebied en belemmert economische ontwikkeling, mensenrechten en ecologische duurzaamheid. Onze intolerantie voor elke vorm van corruptie zet Sanofi aan tot het cultiveren van een robuuste cultuur van integriteit. Het motiveert ons ook om corruptie buiten onze organisatie te bestrijden, waar dit ons doel in de weg kan staan.

  Meer lezen
 • Het Beschermen van het Milieu

  Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. Het succes van Sanofi op korte en lange termijn vereist doortastend leiderschap om onze planeet en de natuurlijke omgeving van lucht, land en water, waarvan de mensheid afhankelijk is, te beschermen.

  Meer lezen
 • Inzet voor de Maatschappij

  Onze benadering van sociale impact is het versterken, herbevestigen en uitbreiden van onze inzet voor de maatschappij en de gemeenschappen die wij van dienst zijn. Onze sociale impact wordt mogelijk gemaakt door drie inspanningen:

  Meer lezen
 • Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

  Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van de Baten-Risicoverhouding

  Sanofi streeft naar transparante communicatie over zijn producten en zorgt ervoor dat informatie over de werkzaamheid, het veiligheidsprofiel en de diensten regelmatig wordt bijgewerkt.

  Meer lezen
 • Het Versnellen van Onderzoek en Ontwikkeling met Wetenschappelijke Integriteit

  Bij Sanofi streven wij ernaar onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten integer uit te voeren en op transparante manier relevante informatie te verstrekken om het juiste gebruik van onze producten te vergemakkelijken.

  Meer lezen
 • Interactie met belanghebbenden

 • Het Behouden van Financiële Integriteit

  We zetten ons in voor de integriteit van de financiële activiteiten van Sanofi om ons doel te realiseren en onze rol als betrouwbare partner in het voorzien in de behoeften van de volksgezondheid en het uitbreiden van gezondheidsinnovatie te waarborgen. Financiële integriteit is van vitaal belang om de patiënten die we bedienen te beschermen, evenals onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van Goede Bedrijfspraktijken

  Bij Sanofi produceren en distribueren we wereldwijd producten van de hoogste kwaliteit om het leven van mensen te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Grondig Veranderen van Uitoefening van de Geneeskunde door Digitale Gezondheid

  Sanofi zet technologie in om de geneeskundige praktijk te transformeren en een veilige en ethics-by-design (ethiek-door-ontwerp) omgeving te creëren voor digitale oplossingen.

  Meer lezen