Op wie is deze Gedragscode van toepassing?

Op wie is deze Gedragscode van toepassing?

Onze Code is van toepassing op alle werknemers van Sanofi en iedereen die voor of namens Sanofi werkt, zoals aannemers en zakenpartners. Het helpt ons de waarden en verwachtingen die ons werk sturen, te begrijpen. Het beschrijft het gedrag dat we allemaal moeten tonen om onze waarden en verwachtingen tot leven te brengen. Net zo belangrijk is dat het ons helpt ons doel te bereiken om mensen te helpen zich beter te voelen en langer te leven. Het begrijpen en naleven van onze Code is een voorwaarde om bij Sanofi te kunnen werken. Sanofi bevordert hoge normen van ethisch gedrag bij al onze belanghebbenden, waaronder zorgverleners, overheden, onderzoeksinstellingen en patiëntenorganisaties.

Deze Code is het fundamentele referentiedocument dat ten grondslag ligt aan de normen en procedures van Sanofi die een cultuur van integriteit ondersteunen in onze hele organisatie en met iedereen met wie we in contact komen.

Er kunnen zich gevallen voordoen, afhankelijk van plaatselijke wetten of voorschriften, waarin de specifieke toepassing van de Code verschilt. In gevallen waarin deze Code hogere gedragsnormen oplegt dan de lokale wetten of voorschriften, heeft onze Code voorrang. Wanneer lokale wetten of voorschriften hogere gedragsnormen opleggen dan die in de Code zijn vastgesteld, hebben de lokale wetten en voorschriften voorrang.