Ontdek onze Gedragscode

Het Versnellen van Onderzoek en Ontwikkeling met Wetenschappelijke Integriteit

Bij Sanofi streven wij ernaar onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten integer uit te voeren en op transparante manier relevante informatie te verstrekken om het juiste gebruik van onze producten te vergemakkelijken.

Sanofi streeft ernaar de wonderen van de wetenschap na te streven om het leven van mensen te verbeteren door in alle aspecten van ons werk prioriteit te geven aan wetenschappelijke integriteit. Dit betekent dat we onderzoek en ontwikkeling uitvoeren met de juiste motieven, op een manier die onze ethische principes naleeft, en in overeenstemming met de toepasselijke regelgevende, medische en wetenschappelijke normen. Een dergelijke aanpak verbetert onze capaciteiten en bouwt vertrouwen op tussen Sanofi en onze belanghebbenden, waardoor we ons positioneren om duurzame innovatie te bevorderen.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door de strengste normen van wetenschappelijke integriteit in ons onderzoek te omarmen, trekt Sanofi talent en partners aan die ons in staat stellen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die levens redden, ons doel ondersteunen en onze duurzame groei stimuleren.
 • Door zich in te zetten voor het openbaar maken van toegankelijke informatie over onze klinische onderzoeken en hun resultaten, bouwt Sanofi vertrouwen op bij patiënten, zorgverleners en de wetenschappelijke gemeenschap.
 • Door, indien nodig, gebruik te maken van het Bioethics Committee van Sanofi met aanvullend advies van een externe Adviescommissie voor Bio-Ethiek, helpt Sanofi ervoor te zorgen dat onze wetenschappelijke en medische activiteiten ethisch en integer worden uitgevoerd.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We voeren ons onderzoek uit met inachtneming van de rechten van patiënten en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en ethische richtlijnen met betrekking tot Goede Onderzoekspraktijken, Goede Laboratoriumpraktijken en Goede Klinische Praktijken.
 • We voeren ons onderzoek uit met de bedoeling wetenschappelijke kennis te ontwikkelen die patiënten ten goede komt en tegelijkertijd de wetenschap en de geneeskunde vooruithelpt.
 • We voeren interne evaluaties uit van alle wetenschappelijke informatie die wij leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap, zorgverleners en aan patiënten, om naleving van de goede praktijken voor wetenschappelijke informatie te garanderen.
 • We doen geen valse of misleidende uitspraken en verspreiden geen wetenschappelijke informatie die de werkelijke waarde van het product of de dienst en de rol ervan bij het helpen van de patiënt, onjuist inschat.
 • We zorgen voor transparantie en verantwoording bij de presentatie van onderzoek en publicatie van onderzoeksresultaten.
 • We voeren geen onderzoek of klinische onderzoeken uit als een ongepaste aansporing voor verkoop in het verleden of in de toekomst.
 • We zetten ons in voor het welzijn van dieren en de bescherming van het milieu in ons onderzoek en onze ontwikkeling.
 • We beoordelen en actualiseren het Kader voor Bio-Ethiek van Sanofi regelmatig om de integriteit van al onze wetenschappelijke en onderzoeksactiviteiten te garanderen.
 • Commercialisering van Producten en Diensten

  Sanofi streeft naar duurzaam en langdurig succes van ons bedrijf in lijn met onze strategie. Om ons doel en onze ambitie te handhaven, werken wij samen met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze commercialiseringsaanpak het welzijn van de patiënt en de samenleving bevordert, de wet- en regelgeving naleeft en ethisch en integer te werk gaat.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van de Baten-Risicoverhouding

  Sanofi streeft naar transparante communicatie over zijn producten en zorgt ervoor dat informatie over de werkzaamheid, het veiligheidsprofiel en de diensten regelmatig wordt bijgewerkt.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van Goede Bedrijfspraktijken

  Bij Sanofi produceren en distribueren we wereldwijd producten van de hoogste kwaliteit om het leven van mensen te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Grondig Veranderen van Uitoefening van de Geneeskunde door Digitale Gezondheid

  Sanofi zet technologie in om de geneeskundige praktijk te transformeren en een veilige en ethics-by-design (ethiek-door-ontwerp) omgeving te creëren voor digitale oplossingen.

  Meer lezen