Ontdek onze Gedragscode

Het Samenwerken met Zakenpartners

Bij Sanofi werken we samen met verschillende zakenpartners waarvan we verwachten dat ze de strengste ethische normen handhaven.

Onze samenwerking met zakenpartners, waaronder leveranciers, klanten en externe verkoop- en marketingtussenpersonen, strategische samenwerkingsverbanden en joint ventures is geworteld in vertrouwen en is cruciaal voor ons werk, waardoor Sanofi kansen krijgt om zijn doel te bereiken. Het kan ook diverse risico’s veroorzaken voor onze activiteiten, financiën en reputatie, met name wanneer een zakenpartner zich niet houdt aan de Gedragscode van Sanofi.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door alleen samen te werken met leveranciers die zich aan onze Gedragscode houden, versterken we onze prestaties, beperken we mogelijke verstoringen en bevorderen we een ethisch ecosysteem voor de gezondheidszorg waar patiënten baat bij hebben.
 • Door de werknemers van Sanofi te ondersteunen, zodat zij vol vertrouwen kunnen samenwerken met onze zakenpartners met begrip voor gedeelde waarden en gedragsnormen.
 • Door het succes van kleine en middelgrote zakenpartners die onze waarden en gedragsnormen delen te stimuleren en hun groei naast Sanofi te ondersteunen.
 • Door zakenpartners te omarmen die net zo divers zijn als de patiënten en gemeenschappen die we bedienen, door een rechtvaardig en inclusief ecosysteem voor de gezondheidszorg te bevorderen dat de groei en creativiteit van Sanofi ondersteunt.
 • Door met onze branchegenoten en handelsverenigingen samen te werken om de ethische principes bij gedeelde zakenpartners te versterken, bevorderen wij strengere normen in onze hele sector.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We gaan met zakenpartners in zee op basis van objectieve criteria, waaronder aangetoonde bekwaamheid en een reputatie van integriteit in overeenstemming met onze Gedragscode, waarbij eerlijke en niet-discriminerende aanbestedingspraktijken worden gewaarborgd.
 • Voorafgaand aan hun selectie voeren we risicogebaseerde due diligence uit op onze zakenpartners.
 • We verwachten van alle zakenpartners dat ze alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven en zich houden aan de Gedragscode van Sanofi, met inbegrip van het handhaven van passende beleidslijnen en procedures voor hun partnerschapsrol met Sanofi. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat ze zich houden aan onze Gedragscode voor Leveranciers.
 • We gebruiken controles die regelmatige bewaking, opleiding, audits en andere beoordelingen omvatten om werkelijke of potentiële niet-conforme activiteiten van onze zakenpartners te helpen opsporen, voorkomen en herstellen.
 • We maken onze zakenpartners duidelijk welke vereisten we van hen verwachten.
 • We voeren functieoverschrijdende samenwerking binnen Sanofi uit bij het beheer van de levenscyclus van onze zakenpartners.
 • We stellen onze zakenpartners in staat om, wanneer ze worden geconfronteerd met een mogelijke niet-conforme situatie in verband met zakelijke activiteiten van Sanofi, dit te melden via de Speak-Up Hulplijn.