Ontdek onze Gedragscode

Interactie met belanghebbenden

Sanofi zet zich in voor het handhaven van patiëntgerichtheid en het handelen met integriteit, respect, legitieme bedoeling, transparantie en verantwoordelijkheid bij de interactie met belanghebbenden.

Om het doel van Sanofi te vervullen, moeten we op verschillende manieren communiceren en samenwerken met diverse belanghebbenden in het ecosysteem van de gezondheidszorg. Deze belanghebbenden zijn onder andere patiënten en patiëntenorganisaties, verzorgers, zorgverleners, overheidsfunctionarissen en wetenschappelijke en technologische organisaties. Deze uitwisselingen vormen de levensader van biofarmaceutische innovatie en de toegang van patiënten tot onze producten en diensten. Om de patiëntenzorg te bevorderen, moeten onze interacties met elke belanghebbende in overeenstemming zijn met de ethische principes van Sanofi. Dit omvat het delen van de patiënt- en consumentgerichtheid en het streven naar integriteit, het onderkennen van belangenconflicten, het respecteren van wederzijdse onafhankelijkheid, het omarmen van transparantie en onszelf verantwoordelijk houden voor de resultaten van onze interacties. Sanofi zet zich ook in voor een productief publiek debat en verantwoorde politieke betrokkenheid met belanghebbenden over kwesties die verband houden met onze missie.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door interacties met belanghebbenden die gebaseerd zijn op vertrouwen en ethische principes te bevorderen, en door potentiële belangenconflicten te herkennen, versterken we de betrouwbaarheid van de prestaties van Sanofi en de duurzaamheid van het ecosysteem van de gezondheidszorg waarin we actief zijn.
 • Door interactie met patiënten, patiëntenorganisaties en zorgverleners krijgen we een beter inzicht in de behoeften van patiënten en in de impact van onze producten en diensten, waarbij we deze opgedane kennis gebruiken om voortdurende verbetering in ons werk te bevorderen.
 • Door op respectvolle wijze verbindingen tussen patiënten en zorgverleners mogelijk te maken om hun ervaringen en behoeften te delen, bevorderen we onderzoek en verbeteren we het leven van mensen.
 • Door verantwoordelijke wetenschappelijke, educatieve, klinische, product- en beleidsinformatie te verstrekken aan diverse belanghebbenden, waaronder patiënten, verzorgers, zorgverleners en autoriteiten, verbeteren we de patiëntenzorg en ondersteunen we een gelijk speelveld voor de innovatieve producten en diensten die we leveren.
 • Door de juiste marketing voor onze producten en diensten te gebruiken, helpen we de voordelen voor zorgstelsels en patiënten te maximaliseren.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We zetten ons in om proactief belangenconflicten te detecteren, te vermijden en/of te beperken die zich kunnen voordoen tijdens de interacties van Sanofi met belanghebbenden.
 • We houden ons aan duidelijke ethische grenzen bij de interactie met patiënten en verzorgers, afzonderlijk en als onderdeel van patiëntenorganisaties, met respect voor hun autonomie en het vrijwillige karakter van deze interacties.
 • Wij zorgen ervoor dat onze financiële steun en steun in natura aan patiëntenorganisaties transparant is en wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten.
 • We communiceren op een transparante en professionele manier met zorgverleners, in overeenstemming met de wet- en regelgeving, en zonder iets aan te bieden of te verstrekken dat
  • (a) ongepaste invloed zou kunnen hebben op het voorschrijfgedrag of
  • (b) dat aanzet tot ongepast gebruik van onze producten of diensten.
 • Wij informeren zorgverleners over de voordelen en risico’s van onze producten en diensten om het juiste voorschrijven en gebruik door patiënten te bevorderen.
 • Wij organiseren of sponsoren symposia, congressen, informatieve presentaties en andere evenementen voor zorgverleners en patiëntbelangengroepen met als doel hen nauwkeurig te informeren over wetenschappelijk onderzoek en onze producten en diensten.
 • Wij zorgen ervoor dat er een passend bonafide zakelijk doel is voor elke betrokkenheid van een externe deskundige belanghebbende voor advies- en/of spreekdiensten.
 • Wij vragen aanbevelingen en advies van externe deskundigen, bijvoorbeeld in adviesraden, en zorgen ervoor dat deze niet worden misbruikt om die deskundigen op ongepaste wijze te beïnvloeden.

 • Wij documenteren volledig de aard van alle donaties die Sanofi doet, en vereisen van de begunstigde een duidelijke bekendmaking van het juiste doel van de donaties.
 • Wij zorgen ervoor dat de toegangsprogramma’s in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, voorschriften en codes, waaronder die met betrekking tot geneesmiddelenbewaking, prijsstelling, bescherming van patiëntgegevens en mededinging, en met hoge integriteitsnormen in verband met interacties met zakelijke partners en andere belanghebbenden.
 • Wij nemen duidelijke en ethische grenzen in acht bij de interactie met overheidsfunctionarissen en bij het aangaan van verantwoorde politieke betrokkenheid, het verstrekken van nauwkeurige en evenwichtige informatie en het verbieden van ongepaste beïnvloeding bij de vaststelling van overheidsbeleid en andere besluitvormingsprocessen.
 • Wij laten ons niet in met activiteiten met belanghebbenden die als promotioneel kunnen worden opgevat voordat wij marketing- en andere noodzakelijke vergunningen voor onze producten of diensten hebben verkregen.
 • Wij houden ons aan toonaangevende werkwijzen inzake interacties met belanghebbenden die tot uiting komen in de wereldwijde, regionale of lokale sectorcodes, zoals de IFPMA Code of Practice en Notes for Guidance.
 • Het Samenwerken met Zakenpartners

  Bij Sanofi werken we samen met verschillende zakenpartners waarvan we verwachten dat ze de strengste ethische normen handhaven.

  Meer lezen
 • Inzet voor de Maatschappij

  Onze benadering van sociale impact is het versterken, herbevestigen en uitbreiden van onze inzet voor de maatschappij en de gemeenschappen die wij van dienst zijn. Onze sociale impact wordt mogelijk gemaakt door drie inspanningen:

  Meer lezen