Cultuur en  Strategie van Sanofi

Ons doel en onze ambitie

Wij zijn One Sanofi, een modern bedrijf in de gezondheidszorg dat toegewijde, getalenteerde mensen en innovatieve wetenschap samenbrengt om de uitoefening van de geneeskunde grondig te veranderen. Vandaag de dag worden we gedreven door een verenigd doel: we streven de wonderen van de wetenschap na om het leven van mensen te verbeteren. We delen een gemeenschappelijke ambitie: het onmogelijke omzetten in het mogelijke voor miljoenen mensen over de hele wereld.

We zetten ons in voor de samenleving, brengen geneesmiddelen naar de mensen die ze het meest nodig hebben, zorgen beter voor de planeet en weerspiegelen de diversiteit van de gemeenschappen die we bedienen.

Onze Play to Win-strategie

Onze gedurfde strategie is gebaseerd op vier belangrijke prioriteiten:

 • We richten ons op groei en geven prioriteit aan onze portfolio om ons bedrijfsprofiel te versterken.
 • We leiden met innovatie en brengen transformerende therapieën naar onze patiënten.
 • We versnellen de efficiëntie en nemen beslissende maatregelen om opnieuw te investeren in onze pijplijn.
 • We vinden de manier waarop we werken opnieuw uit: een organisatiecultuur creëren die onze mensen machtigt en verantwoordelijkheid bevordert.

Onze geïntegreerde strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen richt zich op vier bouwstenen die zijn afgestemd op onze kernbedrijfsstrategie voor Play to Win:

 • We zetten ons in voor betaalbare toegang door wereldwijde toegang tot en betaalbaarheid van gezondheid te verzekeren, terwijl we gezondheidszorgsystemen helpen om duurzaam te blijven
 • We lopen voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling voor onvervulde behoeften om mensen te helpen ten volle te leven.
 • We zorgen voor de aarde door de impact van ons bedrijf op het milieu te minimaliseren.
 • We handelen verder dan de werkplek door alle Sanofi-collega’s de kans te geven om een leider in verandering te worden en zo het potentieel van onze diverse teams te ontsluiten.

Ons waardeaanbod voor werknemers

Onze belofte aan onze werknemers is om vooruitgang na te streven en samen het buitengewone te ontdekken: betere wetenschap, betere medicijnen, betere resultaten. Al die vooruitgang heeft mensen nodig. Mensen met verschillende achtergronden, op verschillende plaatsen in de wereld, in verschillende functies, allemaal verenigd door één ding: de wens om wonderen na te streven om het leven van mensen te verbeteren.

Als werknemers van Sanofi zijn we die mensen die:

 • meer onderzoeken, door ons doel en onze vaardigheden te delen;
 • verandering nastreven en innovatieve ideeën welkom heten;
 • het juiste doen voor ons bedrijf, onze patiënten, de maatschappij en de planeet. We zetten ons in om de juiste beslissing te nemen en actie te ondernemen, zelfs als dat de moeilijkere weg is;
 • wonderen verrichten door bedachtzame risico’s te nemen om betere oplossingen te vinden voor de mensen die wij bedienen.

Onze cultuur en gedragingen

We willen dat iedereen zich in een play to win-positie bevindt door zijn/haar hele zelf naar het werk te brengen.

Ons doel wordt mogelijk gemaakt en geactiveerd door vier belangrijke soorten gedrag:

 • We stretchen

  we dagen onszelf uit om slimmer te werken in plaats van harder, om bedachtzame risico’s te nemen en nieuwe dingen te durven proberen omdat wij geloven dat er betere dingen zijn.

 • We ondernemen actie

  we nemen weloverwogen beslissingen en zijn proactief in het leveren van resultaten. We geven prioriteit aan wat de grootste impact zal hebben, nemen persoonlijke verantwoordelijkheid om dingen gedaan te krijgen en zoeken naar oplossingen voor problemen.

 • We handelen voor patiënten en klanten

  we zorgen ervoor dat we onze pijplijn ondersteunen door onze tijd en ons geld creatief te gebruiken en we nemen inclusieve, weloverwogen beslissingen die onze gemeenschappen het beste van dienst zullen zijn.

 • We denken als One Sanofi

  we stellen ons Doel voorop door het juiste te doen, met elkaar te delen en van elkaar te leren en prioriteit te geven aan collectieve vooruitgang.

Wil je verder gaan?

Ontdek hoe we kansen maximaliseren en risico's minimaliseren.

 • Het Steunen van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

  Bij Sanofi willen we de diversiteit van onze gemeenschappen weerspiegelen en ons hele zelf elke dag inzetten om de uitoefening van de geneeskunde grondig te veranderen. We willen een impact hebben op de wereld door wie we zijn, wat we doen en de manier waarop we dat doen, en we beseffen dat de enige manier om dit echt te doen is door het samen te doen en door “All In” te zijn. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn een integraal onderdeel van de Play to Win-strategie van Sanofi. Zij helpen ons opnieuw uit te vinden hoe wij werken en sturen onze culturele transformatie aan door: het Opbouwen van Representatief Leiderschap: We moeten leiderschapsteams samenstellen die de diversiteit weerspiegelen van de gemeenschappen die we bedienen, zodat we meer verschillende perspectieven kunnen benutten en beter kunnen inspelen op de behoeften van onze patiënten, werknemers, klanten en belanghebbenden. het Creëren van een Werkomgeving waarin we het beste van onszelf kunnen brengen: Door diversiteit, gelijkheid en inclusie moeten onze werknemers het gevoel hebben dat ze hun volledige potentieel kunnen benutten, zodat we creativiteit en innovatie kunnen bevorderen. Betrokkenheid Bij Onze Diverse Gemeenschappen: om de werkwijze van de geneeskunde te veranderen, moeten we wereldburgers zijn en pleiten voor inclusie en diversiteit bij onze externe belanghebbenden.

  Meer lezen
 • Respect voor Mensen, het Bevorderen van Psychologische Veiligheid en Welzijn

  Omdat het ons doel is om het leven van mensen te verbeteren, zetten we ons in voor het handhaven van respect voor elke persoon over de hele wereld. Dit omvat de fysieke en psychologische gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers van Sanofi, evenals ons respect voor mensenrechten en vrijheden, arbeidsrechten en fatsoenlijk werk voor alle mensen.

  Meer lezen
 • Het Waarborgen van Gegevensprivacy en het Beschermen van Informatie

  Sanofi zet zich in voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging op elk niveau van onze organisatie ten behoeve van patiënten, onze werknemers en belanghebbenden en om volledige naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

  Meer lezen
 • Commercialisering van Producten en Diensten

  Sanofi streeft naar duurzaam en langdurig succes van ons bedrijf in lijn met onze strategie. Om ons doel en onze ambitie te handhaven, werken wij samen met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze commercialiseringsaanpak het welzijn van de patiënt en de samenleving bevordert, de wet- en regelgeving naleeft en ethisch en integer te werk gaat.

  Meer lezen
 • Het Samenwerken met Zakenpartners

  Bij Sanofi werken we samen met verschillende zakenpartners waarvan we verwachten dat ze de strengste ethische normen handhaven.

  Meer lezen
 • Vrije en Eerlijke Concurrentie

  Sanofi streeft naar betere resultaten voor patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden door op het juiste moment en om de juiste redenen baanbrekende therapieën te leveren. We ondersteunen een gelijk speelveld waarin bedrijven vrij en eerlijk de wonderen van de wetenschap nastreven zonder onrechtmatig voordeel.

  Meer lezen
 • Het Bestrijden van Omkoping en Corruptie

  Sanofi tolereert geen enkele vorm van omkoping of machtsmisbruik voor persoonlijk gewin, zowel onder onze werknemers en zakenpartners als onder belanghebbenden die betrokken zijn bij het nastreven van de wonderen van wetenschap om het leven van patiënten te verbeteren. Dergelijke handelingen van omkoping en corruptie omvatten het geven (of ontvangen) van iets van waarde aan (of van) een persoon met als doel het beïnvloeden van gedrag of beslissingen, met name zorgverleners, patiëntenorganisaties, overheidsfunctionarissen en staatsorganisaties. Corruptie schaadt patiënten, tast het vertrouwen in de gezondheidszorg aan en kan investeringen in geneesmiddelen inperken. Corruptie bevordert ook ongelijkheden op gezondheidsgebied en belemmert economische ontwikkeling, mensenrechten en ecologische duurzaamheid. Onze intolerantie voor elke vorm van corruptie zet Sanofi aan tot het cultiveren van een robuuste cultuur van integriteit. Het motiveert ons ook om corruptie buiten onze organisatie te bestrijden, waar dit ons doel in de weg kan staan.

  Meer lezen
 • Het Beschermen van het Milieu

  Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. Het succes van Sanofi op korte en lange termijn vereist doortastend leiderschap om onze planeet en de natuurlijke omgeving van lucht, land en water, waarvan de mensheid afhankelijk is, te beschermen.

  Meer lezen
 • Inzet voor de Maatschappij

  Onze benadering van sociale impact is het versterken, herbevestigen en uitbreiden van onze inzet voor de maatschappij en de gemeenschappen die wij van dienst zijn. Onze sociale impact wordt mogelijk gemaakt door drie inspanningen:

  Meer lezen
 • Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

  Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van de Baten-Risicoverhouding

  Sanofi streeft naar transparante communicatie over zijn producten en zorgt ervoor dat informatie over de werkzaamheid, het veiligheidsprofiel en de diensten regelmatig wordt bijgewerkt.

  Meer lezen
 • Het Versnellen van Onderzoek en Ontwikkeling met Wetenschappelijke Integriteit

  Bij Sanofi streven wij ernaar onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten integer uit te voeren en op transparante manier relevante informatie te verstrekken om het juiste gebruik van onze producten te vergemakkelijken.

  Meer lezen
 • Interactie met belanghebbenden

 • Het Behouden van Financiële Integriteit

  We zetten ons in voor de integriteit van de financiële activiteiten van Sanofi om ons doel te realiseren en onze rol als betrouwbare partner in het voorzien in de behoeften van de volksgezondheid en het uitbreiden van gezondheidsinnovatie te waarborgen. Financiële integriteit is van vitaal belang om de patiënten die we bedienen te beschermen, evenals onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van Goede Bedrijfspraktijken

  Bij Sanofi produceren en distribueren we wereldwijd producten van de hoogste kwaliteit om het leven van mensen te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Grondig Veranderen van Uitoefening van de Geneeskunde door Digitale Gezondheid

  Sanofi zet technologie in om de geneeskundige praktijk te transformeren en een veilige en ethics-by-design (ethiek-door-ontwerp) omgeving te creëren voor digitale oplossingen.

  Meer lezen